Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

Додано: 25 листопада
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 42 рази
18 запитань
Запитання 1

Яка верства населення перебрала на себе роль очільника українців в Галичині наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст.

варіанти відповідей

Католицьке духовенство

Інтелегенція

Шляхта

Греко-католицьке духовенство

Запитання 2

Хто очолив опришківський рух на Буковині у 1843-1844 роках

варіанти відповідей

Лукян Кобилиця

Іван Могильницький

Михайло Левицький

Іван Вагилевич

Запитання 3

Якою була основна повинність селян Західноукраїнських земель у перший половині ХІХ ст.

варіанти відповідей

Високі податки

Панщина

Військова повинність

Безземелля

Запитання 4

Перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях повязана з діяльністю...

варіанти відповідей

Рускої трійці

Головної руської ради

Товариства галицьких греко-католицьких священників

Центральної ради народової

Запитання 5

Укажіть назву зафарбованого українського регіону, що перебував у складі Австрійської імперії

варіанти відповідей

Східна Галичина

Північна Буковина

Західна Галичина

Закарпаття

Запитання 6

Коли відбувся перший поділ Польщі, унаслідок якого Галичина увійшла до складу Австрійської імперії

варіанти відповідей

1768 рік

1772 рік

1775 рік

1792 ріку

Запитання 7

Першу українську легальну політичну організацію – Головну руську раду (ГРР) було створено

варіанти відповідей

2 травня 1848 року у Перемишлі

2 травня 1848 року у Львові

2 травня 1848 року у Станіславові

15 травня 1848 року у Львові

Запитання 8

Розвиток літературної мови на народній основі в західноукраїнських землях

започаткували...

варіанти відповідей

Учасники "Руської Трійці"

Учасники Товариства галицьких греко-католицьких священників

Члени Головної Руської Ради

Члени Центральної ради народової

Запитання 9

Друкованим органом Головної Руської Ради стало видання....

варіанти відповідей

Русалка Дністрова

Зоря Галицька

Зоря

Дневник Руській

Запитання 10

Результатами діяльності Головної руської ради в громадсько-культурному житті стали...

варіанти відповідей

Заснування Галицько-руської матиці

Проведення першого зїзду діячів української культури, науки та освіти

Створення українського університету у Львові

Заснування Народного дому у Львові

Запитання 11

Автором першої на Галичині "Граматики" українською мовою став...

варіанти відповідей

Михайло Лучкай

Михайло Левицький

Іван Могильницький

Маркіян Шашкевич

Запитання 12

Збірка "Русалка Дністровая" була надрукована...

варіанти відповідей

В грудні 1836 року у Львові

В грудні 1836 року у Буді

В грудні 1837 року у Буді

В грудні 1836 року у Перемишлі

Запитання 13

Автором шкільного підручника народною мовою – «Читанки для малих

дітей» (1836 р.) є....

варіанти відповідей

Іван Могильницький

Яков Гловацький

Іван Базилович

Маркіян Шашкевич

Запитання 14

Автор першої наукової праці з історії Закарпаття – «Короткого нарису фундації Федора Коріатовича»

варіанти відповідей

Іоанникій Базилович, чернець Мукачівського монастиря

Михайло Лучкай, учений-славіст і церковний діяч

Олександр Духнович, греко-католицький священик

Михайло Левицький, митрополит Галицький

Запитання 15

Які питання піднімали українські парламентарі від Галичини на засіданні Австрійського парламенту

варіанти відповідей

Поділ Галичини на східну (українську) і західну (польську)

Створення Української автономії у складі Австрійської імперії

Скасування панщини без виплати викупу поміщикам

Надання український мові статусу офіційної на Галичині та Буковині

Запитання 16

Виберіть портрет історичного діяча, про якого йдеться.

Духовний лідер «Руської трійці», про якого І. Франко писав: «Людина наскрізь симпатична, щира, проста, огріта неложною любов’ю до рідного народу і непохитно певна своєї дороги». Саме цій людині належала ініціатива збирання та популяризації українського фольклору.

варіанти відповідей
Запитання 17

Про роботу вперше обраного загальноімперського австрійського парламенту

(рейхстагу) відомо, що

варіанти відповідей

Від Галичини з 383 депутатів було обрано лише 5 українців

Промова І. Капущака із с. Ляхівці з вимогою скасувати панщину без виплати викупу поміщикам мала неабиякий резонанс

У серпні 1848 р. рейхстаг схвалив постанову про звільнення селян від кріпосної залежності без викупу

Повноваження парламенту істотно розширювалися за нової конституції, яку в березні 1849 р. оприлюднив цісар Австрії Франц-Йосиф І Габсбург

Запитання 18

Якими були наслідки «Весни народів» 1848–1849 рр. у західноукраїнських

землях

варіанти відповідей

Скасування панщинних повинностей селян

Поділ Галичини на східну та західну з окремими адміністраціями

Створення великої фабричної промисловості

Набуття українцями досвіду парламентської діяльності

угода між поляками та українцями щодо майбутнього Галичини

зростання національної свідомості українців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест