Західноукраїнські землі у складі Австро - Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 469 разів
12 запитань
Запитання 1

Руська рада - це

варіанти відповідей

народовська організація

фракція галицьких і буковинських депутатів у віденському парламенті

москвофільська організація

об'єднання закарпатських священиків

Запитання 2

Що стало одним із наслідків адміністративної реформи в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

об'єднання всіх західноукраїнських земель у складі одного краю

створення Галицького і Буковинського сеймів

забезпечення рівноправного представництва українців в органах державної влади

ліквідація польсько - українського протистояння в Галичині

Запитання 3

Ким були В. Нагірний і М. Левитський?

варіанти відповідей

організаторами кооперативного руху

першими українськими підприємцями

учасниками Наукового товариства ім.Т. Шевченка

члеами Галицького сейму

Запитання 4

Малоземелля, нерозвинена промисловість, демографічний бум другої половини ХІХ ст. мали наслідком

варіанти відповідей

утворення політичних партій

поширення москвофільства

трудову міграцію

поширення соціалістичних ідей

Запитання 5

Що таке "Нова ера"?

варіанти відповідей

період нормалізації польсько - українських відносин після поділу Галичини на Західну і Східну

політика Австро - Угорщини, спрямована на підтримку українського населення Галичини на противагу полякам

період обмеження національно - культурних прав українців в Російській імперії, що розпочався Валуєвським циркуляром

українсько - польські домовленості щодо розширення національно - культурних прав українців Галичини

Запитання 6

Створення товариства "Просвіта" відбулось у

варіанти відповідей

1864 р.

1868 р.

1875 р.

1890 р.

Запитання 7

Що було характерним для соціально - економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

прискорений промисловий розвиток

відсутність великих поміщицьких земельних маєтків

розвиток потужного цукробурякового виробництва

виникнення кредитних і кооперативних установ

Запитання 8

Метою розгортання кооперативного руху в західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було

варіанти відповідей

формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку

створення великих колективних сільськогосподарських підприємств

покращення соціально - економічного становища українського селянства

сприяння еміграції українських селян до Північної Америки

Запитання 9

Емігранти із західноукраїнських земель наприкінці ХІХ ст. у пошуках кращої долі вирушали

варіанти відповідей

на Далекий Схід і до Середньої Азії

до країн Близького Сходу і Північної Африки

до країн Північної та Південної Америки

до країн Центральної та Південної Азії

Запитання 10

Микола Левитський, Василь Нагірний, Євген Олесницький - це

варіанти відповідей

українські митці

українські політики

українські фабриканти

українські кооператори

Запитання 11

Який діяч увійшов в історію насамперед як автор книги, у якій обгрунтував неминучість самостійної України під девізом "Вільна, велика, політично самостійна Україна, одна, нероздільна від Сяну по Кавказ!"?

варіанти відповідей

Юліан Бачинський

Михайло Грушевський

Іван Франко

Юліан Романчук

Запитання 12

У якому твердженні йдеться про діяльність товариства "Просвіта" на українських землях?

варіанти відповідей

поширення літератури, написаної "язичієм"

пропаганда ідей світової соціалістичної революції

організація сільських читалень і бібліотек

створення першої української політичної партії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест