Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії. розвиток культури середина 19- початок 20 століття.

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
29 запитань
Запитання 1

1.Який український регіон на початку XX ст. називали «українським П’ємонтом»?варіанти відповідей

А)Східну Галичину

Б)Наддніпрянщину

В)Північну Буковину

Г)Закарпаття 

Запитання 2

3. Активним учасником народного віче на Галичині у 1900 р. був:

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 А) Л.Цегельський

Б) М.Грушевський

В) А. Коцко

 Г) А. Волошин

Запитання 3

5. Яке з тверджень є правильним:

1. На початку ХХ ст. зросла соціальна активність селянства, передусім у кооперації.

2.Центром кооперативного руху у Галичині був "Крайовий союз ревізійний" 

варіанти відповідей

А)правильне тільки 1-е твердження 

Б)правильне тільки 2-е твердження 

В)обидва твердження правильні

Г)обидва твердження неправильні

Запитання 4

6 .Провідними галузями в промисловості були:

варіанти відповідей

А)нафтова

Б)озокеритна

В)металургійна

Г)лісообробна

Запитання 5

7.До чого привело малоземелля та низький соціальний рівень населення?

варіанти відповідей

А) кооперативний рух

Б) аграрна реформа

В)монополізація

Г)трудова еміграція

Запитання 6

4.Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагменті зі статті І. Франка?


«Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини. Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити... Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго"».

варіанти відповідей

А)розвиток кооперативного руху

Б)трудова міграція

В)завершення промислового перевороту

Г)скасування кріпацтва

Запитання 7

Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела? 

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її « Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

варіанти відповідей

 М. Садовську-Барілотті

С. Крушельницьку

Г. Борисоглібську

М. Заньковецьку

Запитання 8

Що стало важливим проявом модернізаційних процесів у соціальній сфері ?

варіанти відповідей

 Урбанізація

Колективізація

Русифікація

Запитання 9

Що лежало в основі шкільної реформи 1864 р. в Російській імперії ? 

варіанти відповідей

Навчальні заклади переходили на навчання предметів мовою народу

Навчальні заклади були відокремлені від релігії

Навчальні заклади проголошувалися позастановими

Запитання 10

Позначте тип шкіл, що не функціонували в підросійській Україні.

варіанти відповідей

 Земські школи

Братські школи

Приватні школи

Недільніі школи

Запитання 11

Із перерахованих тверджень оберіть два вірні.

варіанти відповідей

Середню освіту здобували в класичних та реальних гімназіях.

В Російській імперії різко зросла кількість шкіл з українською мовою викладання

Освітнє питання менш гостро стояло в західноукраїнських землях. 

В західноукраїнських землях найефективніше вирішувались освітні питання на Закарпатті.

Запитання 12

Оберіть правильне визначення терміну " феменізм"

варіанти відповідей

Звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах

Прагнення до рівності жінок із чоловіками

Збільшення чисельності населення жіночої статі

Запитання 13

Які університети були відкриті в другій половині ХІХ на початку ХХ століття ?

варіанти відповідей

Харківський

Одеський

Київський імені Святого Володимира

Чернівецький

Запитання 14

Хто з українських вчених відзначений Нобелівською премією за досягнення в імунології ?

варіанти відповідей

Микола Бекетов

Олександр Потебня

Ілля Мечников

Запитання 15

Хто їз перерахованих не належав до представників театрального мистецтва ?

варіанти відповідей

Михайло Старицький

Микола Пимоненко

 Микола Садовський

Запитання 16

Укажіть прізвище митця - автора живописного полотна

варіанти відповідей

М.Пимоненко


І.Труш


О.Мурашко

 І.Рєпін

Запитання 17

Цей письменник передав у своїй повісті "Fata morgana" настрої і переживання українського села напередодні революції 1905-1907рр

варіанти відповідей

 Леся Українка

 Михайло Коцюбинський

 Панас Мирний

Іван Франко

Запитання 18

9. Український літературний критик, публіцист, політичний діяч, засновник теорії інтегрального націоналізму, ідеолог українського націоналізму.

варіанти відповідей

А) Міхновський

Б) Дмитро Донцов

В)Симон Петлюра

Г)Михайло Грушевський

Запитання 19

2.Що таке сепаратизм?варіанти відповідей

А)напрямок у мистецтві першої чверті XX ст., представники якого зображу-

вали предметний світ у вигляді комбінацій правильних геометричних об’ємів: куба, кулі, циліндра, конуса.

Б)обмежена ділянка землі ( не мала ніякого правового та економічного права, повнісю залежна від іншої держави)

В)прагнення відокремлення від держави якої-небудь області або регіону.

Г)масове вбиство людей

Запитання 20

Коли було засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка?

варіанти відповідей

1862 р.

1892 р

1873 р.

1868 р.

Запитання 21

У якому університеті наприкінці XIX ст. було створено кафедру української історії (кафедру історії Східної Європи) на чолі з М. Грушевським?

варіанти відповідей

Харківському

Київському

Львівському

Новоросійському

Запитання 22

 У якому місті було створено НТШ?

варіанти відповідей

Львів

Харків

Київ

Одеса

Запитання 23

Про кого йдеться? Фольклорист, мовознавець. Один із засновників Братства тарасівців, редактор «Словаря української мови». У 1906—1909 рр. очолював київську «Просвіту».

варіанти відповідей

В. Каразіна

Б. Грінченка

П. Чубинського

М. Шашкевича

Запитання 24

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Походив зі старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Пе­тербурга, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербурга і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глінки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери "Запорожець за Дунаєм"».

варіанти відповідей

М. Лисенко

М. Леонтович

М. Вербицький

С. Гулак-Артемовський 

Запитання 25

Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку: «Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том…»

варіанти відповідей

видання «Історії Запорозького козацтва»

видання «Малоросійських оповідань»

видання «Історії України-Русі» — ваша відповідь

видання «Історії Русів»

Запитання 26

Хто є архітектором даної будівлі?

варіанти відповідей

М. Мікешин

О. Беретті

В. Городецький 

О. Бекетов

Запитання 27

Встановіть відповідність між діячами і галуззю культури:

1) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, Б. Лепкий

2) О. Єфименко, Д. Багалій, М. Аркас

3) О. Беретті, В. Городецький, О. Бекетов

4) А. Кримський, В. Гнатюк, Б. Грінченко

А) архітектура Б) живопис В) література Г) мовознавство Д) історія

варіанти відповідей

1) Б; 2) Д; 3) Г; 4) А

1) В; 2) Д; 3) А; 4) Г

1) В; 2) А; 3) Б; 4) Г 

1) Д; 2) В; 3) Г; 4) А

Запитання 28

Встановіть відповідність між картинами та іменами художників, які їх створили:

А) К. Костанді;

Б) О. Мурашко;

В) С. Васильківський;

Г) М. Пимоненко;

Д) І. Рєпін.

варіанти відповідей

1.В 2.Д 3.Г 4.Б 

1.В 2.Д 3.Г 4.А

1.В 2.Б 3.А 4.Б

1.Д 2.А 3.В 4.Г

Запитання 29

 У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. виберіть представників музичного мистецтва:

варіанти відповідей

М. Лисенко

І. Сікорський

М. Леонтович

М. Садовський

С. Крушельницька 

А. Кримський

К. Костанді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест