Західноукраїнські землі в ІІ половині 19ст.

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 142 рази
10 запитань
Запитання 1

У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?

варіанти відповідей

Наддніпрянщині

Північній Буковині

Закарпатті

Галичині

Запитання 2

Яка українська партія першою у своїй програмі визначила метою боротьби незалежність України?

варіанти відповідей

РУП

УНДП

РУРП

УСДП

Запитання 3

Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:

варіанти відповідей

москвофіли

народовці

соціалісти

радикали

Запитання 4

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було:

варіанти відповідей

покращення соціально-економічного становища українського селянства

формування єдиного загальноукраїнського сільськогосподарського ринку

організація міграції українського селянства за Океан

створення великих колективних сільськогосподарських підприємств

Запитання 5

Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив 

варіанти відповідей

пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-Угорського Союзу

ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний коронний край

переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній незалежній державі

ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини, Польщі та України

Запитання 6

Що було результатом «нової ери» в україно-польських відносинах у Галичині наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)

 заснування Української народно-демократичної партії

запровадження загального виборчого права для чоловіків

 розгортання українського кооперативного руху

відкриття кафедри української історії у Львівському університеті

створення Головної Руської Ради

 створення ощадного товариства «Дністер» для українського населення

Запитання 7

До діяльності якого товариства має відношення зображений на фото діяч?

варіанти відповідей

НТШ

Просвіта

Руська бесіда

РУРП

Запитання 8

Який регіон України так характеризує М. Грушевський?

«В останнє десятиріччя ХІХ ст., незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування, стає центром українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювалися і вдосконалювалися засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу».


варіанти відповідей

Північну Буковину


 Правобережну Україну

Лівобережну Україну

 Східну Галичину

Запитання 9

Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст.

1 Д. Яворницький

2 І. Франко

3 М. Шашкевич

4 М. Кропивницький

5 Ю. Бачинський

6 Ю. Федькович


варіанти відповідей

1, 3, 5

 3, 4, 6

 2, 5, 6

1, 2, 6

Запитання 10

Визначте особливості промислового розвитку Західної України в другій половині ХІХ ст.:

 1 високий рівень концентрації виробництва

 2 динамічний розвиток

 3 перевага сировинних галузей

 4 перевага дрібних підприємств

5  негативний вплив на розвиток промисловості конкуренції з фабрично-

заводською продукцією сусідньої Росії

 6 уповільнені темпи розвитку


варіанти відповідей

3,4,6

1,4,6

1,3,5

2,4,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест