Імпульс тіла.

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 119 разів
11 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

потенціальна енергія - це енергія руху тіл

імпульс сили - це фізична величина, яка описує взаємодію тіл і дорівнює добутку сили на переміщення

імпульс тіла - це фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху

потужність - це фізична величина, яка дорівнює добутку роботи А на інтервал часу t, за який цю роботу виконано

Запитання 2

Як пов'язані маса та швидкість

варіанти відповідей

прямо пропорційно

обернено пропорційно

лінійно

не пов'язані

Запитання 3

Дві кулі однаковщї маси рухаються зі швидкостями 4 і 2 метрів в секунду. Визначити швидкість куль після зіткнення

варіанти відповідей

2 і 4 метри в секунду

0 і 2

4 і 0

1і 1

Запитання 4

Який фізичний зміст закону збереження імпульсу?

варіанти відповідей

сумв імпульсів до взаємодіі і після рівні

другий закон Ньютона для замкнених систем

немає віпної відповіді

вірні відповіді 1 і 2

Запитання 5

Чи існує імпульс сили?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 6

Чи існує непружний удар?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 7

Що таке реактивний рух?

варіанти відповідей

рух, який виникає в результаті відокремлення частин тіла

рух, який ми розглядаємо на основі закону збереження імпульсу

поступальний рух

механічний рух

вірні відповіді 1, 2

Запитання 8

В яких системах справджується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей

інерціальних

неінерціальних

замкнутих

незамкнутих

Запитання 9

З чим пов'язаний закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей

з простором

з часом

зі швидкістю

з масою

Запитання 10

Виберіть одиницю імпульсу тіла:

варіанти відповідей

  1 кг⋅м/с2

   

1 Н⋅с

1 кг⋅м/с

1 Н/с

1 Н

1 м/с2

1 кг

Запитання 11

Виберіть одиницю імпульсу сили:

варіанти відповідей

1 Н/с      

1 кг⋅м/с2

1 кг⋅м/с

1 Н⋅с

1 кг

1м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест