Закон Кулона. Напруженість електричного поля.

Додано: 29 жовтня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 521 раз
10 запитань
Запитання 1

За законом Кулона зробіть розрахунок: яка сила діє між 2-ма зарядами 1Кл і -1Кл, які знаходяться на відстані 1м у вакуумі?

варіанти відповідей

910Кл

9*109 Н

10-9 Н

1 Н

Запитання 2

Однорідне поле - це:

варіанти відповідей

поле, напруженість якого всюди однакова

поле, напруженість якого спадає з віддаленням від заряду

поле, напруженість якого всюди рівна нулю

поле, напруженість якого всюди різна

Запитання 3

Напруженість ел. поля визначається за формулою:

варіанти відповідей

F=k*(q1*q2)/r2

E=F:q

F=q*E

E=F*q

Запитання 4

Силова характеристика поля це:

варіанти відповідей

потенціал поля

напруженість поля

заряд

напруга

Запитання 5

На електричний заряд 2 Кл діє сила з боку поля 10 Н. Яка напруженість поля в цій точці?

варіанти відповідей

20 Н/кл

5 Н

5 Н/Кл

8 Н/Кл

Запитання 6

Принцип суперпозиції полів - це:

варіанти відповідей

принцип додавання полів, створених різними зарядами в одній точці

ідея Фарадея

векторне додавання сил

закон збереження ел. заряду

Запитання 7

відстань між двома точковими зарядами збільшили в 5 раз. як зміниться сила взаємодії між ними?

варіанти відповідей

збільшиться в 5 раз

збільшиться в 25 раз

зменшиться в 5 раз

зменшиться в 25 раз

Запитання 8

одиниця напруженості в СІ

варіанти відповідей

Н

Н/Кл

Н · Кл

Кл

Запитання 9

точковий електричний заряд 5·10-10Кл розташований у деякій точці електричного поля. визначити напруженість цього поля в даній точці, якщо відомо,що воно діє на заряд із силою 3·10-7Н

варіанти відповідей

6Н/Кл

600Н/Кл

18·10 -17Н/Кл

Запитання 10

Виберіть правильне речення:

варіанти відповідей

Навколо зарядженого тіла завжди існує ел. поле

чим ближче до заряду, тим напруженість поля менша

силові лінії поля - це лінії рівного потенціалу

якщо в якійсь точці існує два ел. поля, то вони компенсуються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест