13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Закон Ома

Додано: 22 березня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
7 запитань
Запитання 1

Залежність сили струму у провіднику від напруги між кінцями цього провідника правільно показано на рисунку

варіанти відповідей
Запитання 2

Сила струму у провіднику залежить

варіанти відповідей

тількі від напруги на кінцях провідника

тількі від властивостей провідника

тількі від властивостей джерела струму

від напруги на кінцях провідника та від властивостей провідника

Запитання 3

Згідно закону Ома для ділянки кола

варіанти відповідей

сила струму на ділянці кола прямопропорційна опору і обернено пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки

сила струму на ділянці кола прямопропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна опору

сила струму на ділянці кола прямопропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та опору

сила струму на ділянці кола обернено пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та опору

Запитання 4

Напруга на нагрівнику 220 В, електричний опар нагрівника 55 Ом.Сила струму у спиралі нагрівника дорівнює

варіанти відповідей

2,5 А

0,25 А

4 А

12 А

Запитання 5

Н а рисунку показано залежність сили струму у провіднику від напруги на кінцях цього провідника. Опір провідника дорівнює

варіанти відповідей

0,7 Ом

1 Ом

1,5 Ом

2 Ом

Запитання 6

При збільшені поперечного переризу провідника його опір

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

може як зменшуваться, так і збільшуваться

не змінюється

Запитання 7

Довжина константанового провідника складає 120 м, площа поперечного перерізу 1 мм2, питомий електричний опір константана 0,5 Ом·мм2/м. Опір провідника дорівнює

варіанти відповідей

20 Ом

50 Ом

100 Ом

200 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест