Закон Ома для повного кола.

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 247 разів
7 запитань
Запитання 1

На рисунку подано графік залежності сили струму від напруги для деякого провідника. Скориставшись графіком, визначте опір цього провідника.


варіанти відповідей

3 Ом

2,3 Ом

5 Ом

2 Ом

Запитання 2

На рисунку подано схему ділянки електрично го кола. Скориставшись даними рисунка, ви значте опір резистора R2

варіанти відповідей

12 Ом

2,4 Ом

0.6 Ом

Запитання 3

ЕРС джерела струму 6 В. Знайти роботу, яку виконують сторонні сили на внутрішній ділянці кола з перенесення електричного заряду 2 Кл

варіанти відповідей

12 Дж


8 Дж

10 Дж

3 Дж

Запитання 4

Під час короткого замикання опір зовнішньої ділянки кола

варіанти відповідей

дорівнює внутрішньому опору джерела струму

набагато менший від внутрішнього опору джерела струму

набагато більший від внутрішнього опору джерела струму

удвічі більший за внутрішній опір джерела струму

Запитання 5

До джерела струму, ЕРС якого 12 В, підключили резистор опором 55 Ом. Внутрішній опір джерела 5 Ом. Чому дорівнює падіння напруги на внутрішньому опорі?

варіанти відповідей

1 В

5 В

11 В

12 В

Запитання 6

Два резистори опорами 30 і 40 Ом з'єднали паралельно й підключили до джерела струму, ЕРС якого 127 В, а внутрішній опір ! Ом.

Визначте силу струму в колі.

варіанти відповідей

1,8 А

0,1 А

7 А

1 А

Запитання 7

Коли до джерела струму підключили резистор опором 5 Ом,

сила струму в колі склала 2 А, а коли підключили резистор опором 1,5 Ом, сила струму стала 4А. Визначте ЕРС та внутрішній опір джерела струму.

варіанти відповідей

11 В ; 0,5 Ом

14 В; 2 Ом

12 В; 2 Ом

26 В; 8 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест