24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.

Додано: 29 травня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 29 разів
24 запитання
Запитання 1

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона

Третій закон Ньютона

Другий закон Ньютона

Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 2

Завершіть думку: "Сила гравітаційного притягання двох тіл залежить ...

варіанти відповідей

тільки від маси цих тіл"

тільки від відстані між тілами"

тільки від швидкості руху тіл"

від маси тіл і відстані між ними"

Запитання 3

Усі без винятку фізичні тіла у Всесвіті притягуються одне до одного – це явище називають всесвітнім тяжінням, або гравітацією.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Сили, з якими будь-які два тіла притягуються одне до одного, називаються силами тяжіння.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Гравітаційна взаємодія - взаємодія, яка є властивою всім тілам Всесвіту.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Гравітаційна взаємодія виявляється у взаємному притяганні та відштовхуванні тіл.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Гравітаційне поле існує тільки навколо планет Сонячної системи.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні квадрату відстані між ними й обернено пропорційні добутку мас цих тіл.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі, з якою дві матеріальні точки масою 1 кг кожна взаємодіють на відстані 1 м одна від одної.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Сила тяжіння – сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 11

Сила тяжіння напрямлена вертикально вниз, перпендикулярно до поверхні Землі і прикладена до точки, яку називають центром тяжіння тіла. 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Вільне падіння – це рух тіла під дією сили тяжіння та сили тертя.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Під час вільного падіння тіло рухається з прискоренням вільного падіння g.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Прискорення вільного падіння напрямлене вертикально вниз, як сила тяжіння.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 15

Прискорення вільного падіння залежить від маси тіла.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 16

Прискорення вільного падіння зменшується в разі збільшення висоти h тіла над поверхнею Землі.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

Якщо тіло перебуває на поверхні Землі або на висоті кількох кілометрів, то

g = 9,8 м/с2.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

Прискорення вільного падіння залежить від географічної широти місцевості.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

Якщо збільшити відстань між двома матеріальними точками в 3 рази, то сила гравітаційної взаємодії між ними:

варіанти відповідей

збільшиться втричі

зменшиться втричі

зменшиться у 6 разів

зменшиться в 9 разів

Запитання 20

Формула для розрахунку прискорення вільного падіння на поверхні Землі має вигляд:

варіанти відповідей

F = G (m1m2) / r2

 F1 = - F2

F = ma

g = GM3 / R32

Запитання 21

Явище всесвітнього тяжіння полягає в тому, що

варіанти відповідей

Всі тіла у Всесвіті мають вагу

Між усіма тілами у Всесвіті діють сили гравітаційного притягання

Між усіма тілами у Всесвіті діють електричні сили

Всі тіла у Всесвіті складаються з молекул та атомів

Запитання 22

Прискорення вільного падіння на поверхні планети залежить

варіанти відповідей

Тільки від радіуса планети

Тільки від маси планети

Від радіуса і маси планети

Від швидкості руху планети

Запитання 23

При збільшенні відстані між двома матеріальними точками сила взаємодії між ними

варіанти відповідей

Не змінюється

Зменшується

Збільшується

Може як збільшитися, так і зменшитися, в залежності від швидкості зміни відстані

Запитання 24

Явище всесвітнього тяжіння полягає в тому, що

варіанти відповідей

Всі тіла у Всесвіті мають вагу

 Між усіма тілами у Всесвіті діють сили гравітаційного притягання

Між усіма тілами у Всесвіті діють електричні сили

Всі тіла у Всесвіті складаються з молекул та атомів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест