Закон збереження механічної енергії

Додано: 6 травня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 291 раз
12 запитань
Запитання 1

Тіло кинули вертикально вгору. Який графік відповідає зміні кінетичної енергії тіла?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 2

Тіло кинули вертикально вгору. Який графік відповідає зміні потенціальної енергії тіла?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 3

Тіло кинули вертикально вгору. Який графік відповідає зміні повної механічної енергії тіла?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 4

Тіло кинули вертикально вгору. Який графік відповідає зміні швидкості тіла?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 5

Абсолютно пластичне тіло вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Який графік відповідає залежності потенціальної енергії цього тіла від часу?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Тіло рухається під дією сталої за величиною силою, яка у кожній точці траєкторії напрямлена перпендикулярно до вектора швидкості тіла. Який графік відповідає зміні з часом кінетичної енергії цього тіла?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Швидкість руху першого тіла удвічі більша за швидкість руху другого, а маса в 3 рази менша за масу другого тіла. Визначте відношення кінетичних енергій тіл.

варіанти відповідей

Ек1к2 = 4/3

Ек1к2 = 2/3

Ек1к2 = 6

Ек1к2 = 12

Запитання 8

Який графік відповідає залежності потенціальної енергії деформованої пружини від сили пружності?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

На деяке рухоме тіло діють одночасно дві сили. Кінетична енергія тіла при цьому не змінюється. Вкажіть випадки, коли це можливо.

варіанти відповідей

Рівнодійна сил дорівнює 0

Рівнодійна співнапрямлена зі швидкістю руху тіла

Рівнодійна протилежно напрямлена до швидкості руху тіла

Рівнодійна перпендикулярна до швидкості руху тіла

Запитання 10

Тіло може зісковзувати по абсолютно гладеньких поверхнях жолобів з точки А в точку В. При русі по якому жолобу тіло набуде в точці В найбільшої швидкості?

варіанти відповідей

1

2

3

швидкіст однакова в усіх випадках

Запитання 11

Який графік відповідає залежності потенціальної енергії деформованої пружини від її видовження?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Тіло масою m має імпуль p. Визначте кінетичну енергію цього тіла.

варіанти відповідей

Ек = 2р2/m

Ек = р2/m

Ек = р2/2m

Ек = р2/4m

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест