22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

закони Менделя

Додано: 2 лютого
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 92 рази
15 запитань
Запитання 1

Один із можливих станів гена

варіанти відповідей

алель

ген

екзон

інтрон

Запитання 2

Співвілношення фенотипів у разі схрещування Аа і Аа

варіанти відповідей

1:1

3:1

1:2:1

1:1:1:1

Запитання 3

Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Яка вірогідність народження лівшей у родині де чоловік гетерозиготний, а жінка лівша

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 4

Сукупність проявів зовнішнішніх ознак організму, називається ...

варіанти відповідей

генетика

генотип

фенотип

спадковість

мінливість

Запитання 5

Усі особини, отримані  після схрещування (гібриди)  в першому поколінні, мають  однаковий генотип та однаковий фенотип. 

Це трактування ...

варіанти відповідей

Першого закону Менделя

Другого закону Менделя

Третього закону Менделя

Запитання 6

При схрещуванні гетерозиготних організмів (отриманих при  схрещуванні гомозигот) у нащадків спостерігається  розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3 : 1

Це трактування ...

варіанти відповідей

Першого закону Менделя

Другого закону Менделя

Третього закону Менделя

Запитання 7

Алель, що позначена абревіатурою АА, називається ....

варіанти відповідей

гомозигота

гетерозигота

Запитання 8

У помідорів ген, який зумовлює нормальну висоту стебла, домінує над геном карликовості. Зазначте, яке співвідношення генотипів буде в поколінні від схрещування гетерозиготної рослини з карликовою:

варіанти відповідей

1АА : 1аа

1АА : 2Аа : 1аа

3Аа : 1аа

1Аа : 1аа

Запитання 9

Укажіть особину, гетерозиготну за двома алелями генів:  

варіанти відповідей

ААВВ

ААbb

АaBb

aabb

Запитання 10

Укажіть генотип гомозиготного організму:

варіанти відповідей

AaBb

Aa

MmnnCC

CCBB

Запитання 11

У корів безрогість домінує над рогатістю. Як позначаються гомозиготні безрогі корови?

варіанти відповідей

Аа;

АА;

аа;

Запитання 12

 У мишей сіре забарвлення шерсті домінує над білим. Якого розчеплення за цією ознакою можна очікувати в потомстві, якщо гомозиготних сірих мишей схрестили з білими?

варіанти відповідей

всі сірі           

всі білі         

50% – білих, 50% - сірих     

75% – білих, 25% - сірих

Запитання 13

Виберіть назви законів Грегора Менделя

варіанти відповідей

Закон одноманітності гібридів першого покоління

Закон розщеплення генів (3:1)

Закон незалежного успадкування ознак

Закон кросинговеру

Запитання 14

Особина з генопипом АаВв утворює гамети

варіанти відповідей

АВ

АВ і ав

АВ, ав і Ав

АВ, ав, Ав і аВ

Запитання 15

Третій закон Мендель відкрив проводячи схрещування

варіанти відповідей

Моногібридне

Дигібридне

Тригібридне

Полігібридне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест