Закони Ньютона

Додано: 4 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Закони Ньютона
12 запитань
Запитання 1

Інерціалька система відліку -

варіанти відповідей

це система відліку ,відносно якої вільна матеріальна точка ,яка не зазнає впливу інших тіл, рухається прямолінійно та рівномірно

це система відліку , відносно якої матеріальна точка , яка зазнає впливу інших тіл, рухається прямолінійно та рівномірно

це система відліку ,відносно якої тіло рухається прямолінійно та рівномірно

Запитання 2

Перший закон Ньютона

варіанти відповідей

постулює існування маси

постулює існування інерціальних систем відліку

постулює існування сили

Запитання 3

Другий закон Ньютона

варіанти відповідей

на його основі встановлюють одиницю сили в СІ

основний закон динаміки

постулює існування сили

Запитання 4

Потяг масою 6 т рухається з прискоренням 0,8 м/с2. Визначте модуль рівнодійної сил, які діють на потяг .

варіанти відповідей

0,48 Н

4,8 Н

48 Н

4,8 кН

Запитання 5

Сила 50 Н надає тілу прискорення 0,5 м/с2. Визначте масу тіла

варіанти відповідей

10 кг

100 кг

1000 кг

Запитання 6

Третій закон Ньютона

варіанти відповідей

описує взаємодію тіл

дає визначення сили

Запитання 7

Петро тягне за канат з силою 30 Н. Канат діє на Петра з силою

варіанти відповідей

30 Н

60 Н

0 Н

Запитання 8

Дві сили 400 Н та 300 Н діють на тіло під кутом 900 одна до одної .Визначте результуючу силу, що діє на тіло .

варіанти відповідей

700 Н

500 Н

Запитання 9

Як рухається тіло , кинуте вертикально у гору ?

варіанти відповідей

рівноприскорено

рівномірно

рівносповільнено

практично рівномірно

Запитання 10

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох тіл , якщо відстань між ними збільшити у 3 рази ?

варіанти відповідей

збільшиться у 3 рази

збільшиться у 9 разів

зменшиться у 3 рази

зменшиться у 9 разів

Запитання 11

З якого кута дальність польоту буде максимальною ?

варіанти відповідей

900

700

500

450

Запитання 12

Автомобіль масою 3 т рухається на гору, сповільнюючи свій рух. Визначте силу тяги автомобіля, якщо ухил гори становить 0.5, а коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,02. Прискорення автомобіля 0,25 м/с2.

варіанти відповідей

1,944 ·103 Н.

14,27·10-3 Н.

16,27·103 Н.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест