Закони Ньютона та їх застосування

Додано: 29 листопада 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 422 рази
10 запитань
Запитання 1

Згідно якого закона Ньютона виконується рівність F=ma?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7м/с2.

варіанти відповідей

5,25Н

10,5Н

5,75Н

10,75Н

Запитання 3

Визначте значення сили взаємного притягання двох кораблів, віддалених один від одного на 100 м, якщо маса кожного з них 10 000 т. 

варіанти відповідей

1,334 Н

0,667 Н

0,333 Н

2,668 Н

Запитання 4

Вкажіть одиницю вимірювання гравітаційної сталої G .

варіанти відповідей

Н / кг ⋅ м

 м ³ /кг ⋅ с²

м ³ ⋅ кг / с²

м²⋅ Н / кг²

Запитання 5

Силу, яка характеризує гравітаційну взаємодію тіл із Землею називають.....

варіанти відповідей


силою гравітації

силою тяжіння


силою взаємного притягання

силою пружності

Запитання 6

Формула для обчислення ваги тіла, якщо тіло перебуває у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху. 

варіанти відповідей

F=k∆x

F=μN

 F=ma

P=mg

Запитання 7

Сила, з якою тіло тисне на опору чи підвіс називається …

варіанти відповідей

вагою тіла;

силою тяжіння;

силою пружності;

силою нормальної реакції опору.

Запитання 8

Автомобіль масою 5 т рушає з місця з прискоренням 0,6 м/с2. Знайти силу тяги, якщо коефіцієнт тертя становить 0,04.

варіанти відповідей

1 кН

3 кН

5 кН

6 кН

Запитання 9

Закон всесвітнього тяжіння обчислюють за формулою ...

варіанти відповідей
Запитання 10

Тіло масою 1 кг, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю 50 м/с, піднялося на висоту 50 м. Визначте силу опору повітря? Прискорення вільного падіння 10 м/с2 , а ця сила стала.


варіанти відповідей

0,15 Н

1,5 Н

15 Н

150 н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест