24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Залік ФІЗИКА

Додано: 17 грудня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
35 запитань
Запитання 1

Величина    а це -

варіанти відповідей

робота, Дж

прискорення, м/с 2 

прискорення м/с

швидкість, м/с 2 

Запитання 2

Способи передачі енергії -

варіанти відповідей

теплообмін

конвекція

конденсація

теплове випромінювання

випаровування

Запитання 3

Теплопровідність - 

варіанти відповідей

переніс часток з однієї речовини в іншу

переніс тепла частками речовини у процесі теплового руху.

переніс часток при хаотичному русі.

Запитання 4

Внутрішня енергія змінюється при:

варіанти відповідей

теплопередачі

здійснені роботи над тілом

здійсненні тілом роботи

Запитання 5

Швидкість тіла розраховується по формулі

варіанти відповідей

V=S/t, m/s

V=t/S, S/m

V=S/t, S/m

V=S/m, m/t

Запитання 6

Прискорення розраховують по формулі

варіанти відповідей

a=V-V0/ t, m/c2

a=ΔV/Δt, m/c2

a=V-V0/ t, m/c

a=ΔV/t, c/m2

Запитання 7

Розрахунок шляху здійснюється за формулою

варіанти відповідей

S=V*t ,m

S=V*t ,km

S=V*a*t ,m

S=V*a*t ,km

Запитання 8

Переміщення тіла це -

варіанти відповідей

переміщення фізичного тіла.

зміна положення якогось матеріального об'єкту.

 вектор, який характеризує зміну положення тіла

 вектор, який з'єднує начальне положення руху тіла з його кінцевим положенням

Запитання 9

Закон Ома для ділянки ланцюга

варіанти відповідей

I=U/R ,A

I=U/R+r ,A

I=R/U ,A

I=U+r/R ,A

Запитання 10

Закон Ома для повного кола

варіанти відповідей

I=U/R ,A

I=U/R+r ,A

I=U+r/R ,A

I=U/R+u ,A

Запитання 11

Імпульс тіла це

варіанти відповідей

це векторна величина, яка дорівнює добутку маси тіла на його швидуість

це векторна величина, яка дорівнює добутку сили тіла на його швидуість

це векторна величина, яка дорівнює добутку маси тіла на його силу

це векторна величина, яка дорівнює добутку швидкості тіла на час руху

Запитання 12

Імпульс тіла розраховується за формулою

варіанти відповідей

P=mV, kg*m/c

P=ma, kg*m/c

P=ma, kg*m/c2

P=mVa, kg*m/c

Запитання 13

Сила тертя визначаеться за формулою

варіанти відповідей

F=μ*N,H

F=m*N,H

F=μ*V,H

F=μ*t,H

Запитання 14

Сила тяжіння -

варіанти відповідей

прямо пропорційна масі цього тіла

обернено пропорційна масі цього тіла

прямо пропорційна силі цього тіла

обернено пропорційна силіцього тіла

Запитання 15

Сила тяжіння розраховується за формулою

варіанти відповідей

F=gm,H

F=gN,H

F=gm, m/c2

F=mt,H

Запитання 16

Закон Всесвітнього тяжіння

варіанти відповідей

Два тіла притягуються один до одного з силою прямо пропорсійною масі кожного з цих тіл та обернено пропорційно квадрату відстані між ними

Тіла притягуються один до одного з силою прямо пропорсійною масі цих тіл та квадрату відстані між ними

Усі тіла притягуються один до одного з силою прямо пропорсійною відстані між тілами та обернено пропорційно квадрату масі цих тіл

Два тіла притягуються один до одного з силою прямо пропорсійною масі меньшого тіла та обернено пропорційно квадрату відстані між ними

Запитання 17

Закон Всесвітнього тяжіння

варіанти відповідей

F=G* mM/r2, H

F=G* m1m2/r2, H

F=G* Δm/r2, H

F=G* m+M/r2, H

Запитання 18

Гравітаційна постійна дорівнює

варіанти відповідей

6,67*10-11 Н*м2/кг2

8,67*10-11 Н*м2/кг2

16,87*10-11 Н*м2/кг2

9,8*10-11 Н*м2/кг2

Запитання 19

Гравітаційна поспійна позначується літерою

варіанти відповідей

G,H*m2/kg2

g, m/c2

g, m/c

G,m/c2

Запитання 20

Прискорення вільного падіння

варіанти відповідей

прискорення з яким тіло рухається під дією сили тяжіння

швидкість з яким тіло рухається під дією сили тяжіння

прискорення з яким тіло рухається під дією маси

прискорення з яким тіло рухається під дією ваги

Запитання 21

Послідовне З'єднання дротів

варіанти відповідей
Запитання 22

Паралельне з'єднання дротів

варіанти відповідей
Запитання 23

Траєкторія руху матеріальної точки

варіанти відповідей
Запитання 24

Перший закон Ньютона

варіанти відповідей

Існують такі системи відлику, відносно яких тіло зберегає стан спокою, чи прямолінійно та рівномірно рухається, якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована

Існують такі системи відлику, відносно яких тіло зберегає стан спокою, чи рухається прямо або вгору рівноприскорено якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована

Існують такі системи відлику, відносно яких тіло зберегає стан рівноприскореного руху якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована

Існують такі системи відлику, відносно яких тіло зберегає стан спокою, чи рівноприскорено рухається якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована

Запитання 25

Другий закон Ньютона

варіанти відповідей

Прискорення, яке набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційно цій силі, та обернено пропорційно масі тіла

Прискорення, яке набуває тіло внаслідок швидкості руху прямо пропорційно цій швидкості та обернено пропорційно масі тіла

Прискорення, яке набуває тіло внаслідок швидкості руху прямо пропорційно цій швидкості та обернено пропорційно прискоренню тіла

Прискорення, яке набуває тіло внаслідок дії швидкості руху, прямо пропорційно цій швидкості, та обернено пропорційно вазі тіла

Запитання 26

Другий закон Ньютона

варіанти відповідей

a= F/m, m/c2

a= V/m, m/c2

a= V/S, m/c2

a=m/F, H

Запитання 27

Третій закон Ньютона

варіанти відповідей

Тіла діють один на одного з силами, рівними по масі та протилежними по напрямку

Тіла діють один на одного з силами, рівними по модулю та протилежними по напрямку

Тіла діють один на одного з силами, рівними по швидкості та протилежними по напрямку

Тіла діють один на одного з силами, рівними за прискоренням та протилежними по напрямку

Запитання 28

Третій закон Ньютона

варіанти відповідей
Запитання 29

Заряд електрона дорівнює

варіанти відповідей

1,6*10-19 , Кл

9,1*10 -31 , Кл

1,6*10-19 , К

9,1*10 -31 , К

Запитання 30

Закон Кулона

варіанти відповідей

Сила, яка діє на нерухоме точкове тіло з електричним зарядом , в полі іншого нерухомого тіла з електричним зарядом, прямо пропорційна добутку значень їх зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Сила, яка діє на нерухоме точкове тіло з електричним зарядом , в полі іншого нерухомого тіла з електричним зарядом, прямо пропорційна значеню меньшого заряду і обернено пропорційна квадрату відстані між тілами.

Сила, яка діє на нерухоме точкове тіло з електричним зарядом , в полі іншого нерухомого тіла з електричним зарядом, прямо пропорційна добутку значень їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Сила, яка діє на нерухоме точкове тіло з електричним зарядом , в полі іншого нерухомого тіла з електричним зарядом, прямо пропорційна сумі значень їх зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Запитання 31

Закон Кулона

варіанти відповідей

F=k* q1*q2/r2 , H

F=k* m1*m2/r2 , H

F=G* m1*m2/r2 , H

F=G* q1*q2/r2 , H

Запитання 32

Султанчики заряджені + +

варіанти відповідей
Запитання 33

Султанчики заряджені - +

варіанти відповідей
Запитання 34

Коли промінь світла вертається в перше середовище то це явище має назву -

варіанти відповідей

преломлення світла

світловий промінь

відбивання світла

освітлення

Запитання 35

Електризація спостерігається тільки…

варіанти відповідей

при взаємодії різнорідних тіл

при взаємодії однорідних тіл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест