Контрольна робота з фізики і астрономії 11 клас

Додано: 4 квітня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 65 разів
39 запитань
Запитання 1

Які види маятників вам відомі?

варіанти відповідей

Пружинний маятник

Фізичний маятник

Математичний маятник 

Алгебраїчний маятник 

Запитання 2

Фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань

варіанти відповідей

Амплітуда

Період

Частота

Циклічна частота

Запитання 3

Фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання 

варіанти відповідей

Обертова частота

період

частота

фаза

Запитання 4

Коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом (законом косинуса або синуса), називають …

варіанти відповідей

Гармонічні коливання


коливальний контур

Запитання 5

Поширення коливань у пружному середовищі 

варіанти відповідей

хвиля

гармонічні коливання

Запитання 6

Частота хвилі ν 

варіанти відповідей

Кількість гребенів хвилі, які проходять через дану точку за одиницю часу

швидкість, з якою переміщається гребінь хвилі

Запитання 7

Що таке шкала електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

Безперервна послідовність періодів і довжин електромагнітних хвиль, що існують в природі

безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують в природі

безперервна послідовність частот і періодів електромагнітних хвиль, що існують в природі

безперервна послідовність частот електромагнітних хвиль, що існують в природі

Запитання 8

В якому порядку розміщений радіодіапазон хвиль?

варіанти відповідей

Ультрадовгі, довгі, середні, короткі, ультракороткі

довгі, ультрадовгі, короткі, ультракороткі

довгі, середні, короткі, ультракороткі

ультрадовгі, довгі, середні, короткі.

Запитання 9

Які випромінювання входять в оптичний діапазон?

варіанти відповідей

Тільки видиме світло

тільки інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання

інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання та видиме світло

тільки видиме світло і ультрафіолетове випромінювання

Запитання 10

Від яких фізичних величин залежить значення періоду коливань математичного маятника? 

варіанти відповідей

Тільки від маси

 Від коефіцієнта пружності й маси


Від амплітуди

 Від прискорення вільного падіння та довжини

Тільки від довжини


Запитання 11

Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньої сили, що періодично змінюється, збігається з власною частотою коливань системи. 

варіанти відповідей

Резонанс

 Механічні коливання   

 Інтерференція   

Дифракція

Запитання 12

Період коливань пружинного маятника залежить від...( оберіть дві відповіді)

варіанти відповідей

 маси тягарця

 довжини пружини

частоти коливань маятника

 жорсткості пружини

прискорення вільного падіння

Запитання 13

На сітківці ока отримується зображення предмета ….

варіанти відповідей

збільшене, уявне, пряме.   

зменшене, уявне, пряме.  

зменшене, дійсне, пряме.

зменшене, дійсне, перевернуте

Запитання 14

Якщо відстань від предмета до розсіювальної лінзи більша від фокусної відстані та менша подвійної фокусної відстані, то зображення предмета в цій лінзі           

варіанти відповідей

зменшене, дійсне, перевернуте.

 

зменшене, уявне, пряме.  

збільшене, дійсне, перевернуте.

збільшене, уявне, пряме.   

Запитання 15

Кут між поверхнею дзеркала та падаючим променем дорівнює 40о. Чому дорівнює кут між променем, що падає на плоске дзеркало та відбитим променем. Зробіть креслення

        

варіанти відповідей

40о.  

50о

80о.   

100о.

Запитання 16

Паркан, пофарбований в зелений колір …

          

варіанти відповідей

відбиває всі промені, крім зеленого.  

поглинає всі промені, крім зеленого.

поглинає тільки зелені промені.     

відбиває тільки зелені промені.

 

Запитання 17

Під час переходу променя світла з повітря у скло кут заломлення …

         

варіанти відповідей

більший за кут падіння.           

дорівнює куту падіння.

менший за кут падіння.

може бути більшим або меншим за кут падіння.

Запитання 18

Яка властивість механічних хвиль показана на картинці?

варіанти відповідей

інтерференція

дифракція

резонанс

коливання

Запитання 19

Яка властивість механічних хвиль на фототь?

варіанти відповідей

інтерференція

дифракція

резонанс

коливання

Запитання 20

Космонавт, перебуваючи на Місяці, побачив, що його товариш ударив долонею по корпусу корабля. Космонавт не почув звуку, адже... 

варіанти відповідей

Звукові хвилі не поширюються у вакуумі

Звук був досить тихим

Шлем космонавта не пропустив звукові хвилі

Під час удару звук не виникає

Запитання 21

Під купол повітряного насоса поклали мобільний телефон і почали поступово відкачувати повітря. Гучність сигналу виклику при цьому... 

варіанти відповідей

Залишалася незмінною

Увесь час збільшувалася

Увесь час зменшувалася

Спочатку збільшувалася, а потім зменшувалася

Запитання 22

Під час землетрусу виникає... 

варіанти відповідей

Звук  

Ультразвук  

Інфразвук  

Світлова хвиля

Запитання 23

Дельфіни орієнтуються у воді, використовуючи... 

варіанти відповідей

Звук   

Нюх    

Інфразвук   

Ультразвук

Запитання 24

Властивості електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

відбиваються

  заломлюються

  обгинають перешкоди

   поглинаються

Запитання 25

Яка фізична величина залишається незмінною при переході електромагнітної хвилі з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

 період

 частота

  довжина

  швидкість

Запитання 26

Процес зміни параметрів високочастотних електромагнітних коливань із частотами набагато меншими, ніж частота самої хвилі

варіанти відповідей

Трансформація

Модуляція

Генерація

Запитання 27

Пристрій для прийому і передачі електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

Антена

Радіо

Динамік

Кінескоп

Запитання 28

Загальна назва методів безпровідного передавання та отримання інформації за допомогою електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

Антена

Радіо

Генерація

Трансформація

Запитання 29

Поширення в просторі коливань електромагнітного поля називають ...

варіанти відповідей

електромагнітна хвиля

електричне поле

електромагнітне поле

магнітне поле

Запитання 30

Пристрій для перетворення параметрів напруг і струмів

варіанти відповідей

Генератор

Трансформатор

Конденсатор

Запитання 31

На якій з планет Сонячної системи відкриті наслідки вулканічної діяльності ?

варіанти відповідей

Юпітер

Нептун

Марс

Плутон

Запитання 32

Яке з явищ неможливо спостерігати на Місяці ?

варіанти відповідей

сонячне затемнення

політ комети

метеори

сонячні протуберанці

Запитання 33

Яка планета найближча до Сонця ?

варіанти відповідей

Венера

Земля

Меркурій

Марс

Запитання 34

Вказати правильне розташування планет земної групи за порядком віддалення від Сонця

варіанти відповідей

Земля, Марс, Венера, Меркурій

Меркурій, Венера, Земля, Марс

Марс, Земля, Меркурій, Венера

Венера, Марс, Земля, Меркурій

Запитання 35

Які планети мають кільця?

варіанти відповідей

Сатурн

Сатурн і Уран

Сатурн і Юпітер

Всі планети-гіганти

Запитання 36

Закінчити твердження: " Серед планет земної групи Венера має атмосферу...."

варіанти відповідей

найбільш розріджену

найбільш густу

подібну до земної

ніякої, у Венери її взагалі немає

Запитання 37

Що таке метеор ?

варіанти відповідей

маленька частинка, що обертається навколо Сонця

тверде тіло, що досягає поверхні Землі

явище згорання невеликих тіл, що падають в атмосфері Землі

правильної відповіді немає

Запитання 38

Що з перерахованого не можна знайти на поверхні Місяця ?

варіанти відповідей

подібні до земних моря, наповнені водою

кратери

океани

затоки

Запитання 39

В результаті яких процесів спостерігається метеорний дощ ?

варіанти відповідей

падіння метеорита

підсилене падіння метеорів внаслідок проходження Землею метеорного рою

підсилення світності метеорів внаслідок погодних умов

зміна спектрів метеорів внаслідок гальмування в атмосфері

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест