Заочники бюджетна система

Додано: 20 листопада 2020
Предмет: Економіка
Тест виконано: 86 разів
30 запитань
Запитання 1

Категорія, яка відображає грошові відносини між державою та юридичними й фізичними особами з приводу створення фонду грошових коштів держави та його використання на розширене відтворення – це:


варіанти відповідей

бюджет

кошторис

баланс

бюджетний розпис

Запитання 2

Цілеспрямована діяльність держави щодо використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної політики в країні:


варіанти відповідей

Бюджетний механізм

Бюджетне планування

Бюджетна політика

Бюджетне регулювання

Запитання 3

Інструментом бюджетної політики є:

варіанти відповідей

Підтримка різних верств населення

Збільшення дохідної частини Державного бюджету України

Зменшення видаткової частини бюджету

Регулювання економіки для підтримки певного рівня ВВП, зайнятості населення та соціального забезпечення

Запитання 4

Комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і методів створення й використання фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів – це:

варіанти відповідей

Бюджетний механізм

Бюджетна система

Бюджетна політика

Бюджетний устрій


Запитання 5

Принципи побудови бюджетної системи залежать насамперед від:

варіанти відповідей

Закону України «Про державний бюджет України»

Адміністративно-територіального поділу

Демократичних засад у суспільстві

Рішення органу місцевого самоврядування

Запитання 6

Організація та принципи побудови, функціонування бюджетної системи, взаємозв’язок між окремими ланками – це:


варіанти відповідей

Бюджетний устрій

Бюджетна система України

Бюджетне регулювання

Бюджетна політика

Запитання 7

Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства – це:


варіанти відповідей

Бюджетна система

Бюджетний устрій

Бюджетний процес

Міжбюджетні відносини

Запитання 8

м За розділами, відповідно до Бюджетного кодексу, бюджетні доходи – це:

варіанти відповідей

Податки, збори

Закріплені та регулювальні

Податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти

Звичайні та надзвичайні

Запитання 9

Доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – це:

варіанти відповідей

Неподаткові надходження

Податкові надходження

Доходи від операцій з капіталом

Міжнародні трансферти

Запитання 10

Безоплатні та безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій – це:


варіанти відповідей

Податкові надходження

Неподаткові надходження

Офіційні трансферти

Доходи від операцій з капіталом

Запитання 11

Державний бюджет України складається з двох фондів:варіанти відповідей

Загального та спеціального

Загального та зведеного

Державного та місцевих

Обласного та сільського

Запитання 12

Видатки бюджету – це:


варіанти відповідей

Державні платежі, які здійснюються на поворотній основі

Повернення зайво перерахованих платежів з бюджету

Повернення помилково зарахованих коштів

Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом

Запитання 13

Причина виникнення дефіциту:

варіанти відповідей

Велика кількість бюджетних програм

Недосконалість податкової системи

Нестача бюджетних коштів у порівнянні з потребою в них для фінансування державних витрат

Неправильне планування бюджету


Запитання 14

Джерелами фінансування бюджетного дефіциту є:

варіанти відповідей

Внутрішні позики органів державної влади

Внутрішні та зовнішні позики органів місцевого самоврядування

Позики приватних осіб

Державні зовнішні та внутрішні позики


Запитання 15

Державні цінні папери, емітентом яких виступає МФУ, а уповноваженим з випуску, обслуговування і погашення НБУ – це:


варіанти відповідей

Акції державного підприємства

Векселі

Облігації внутрішньої державної позики

Ваучер

Запитання 16

Держава бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов’язань, взятих на себе фізичними чи юридичними особами, якщо вона виступає:


варіанти відповідей

Кредитором

Позичальником

Продавцем

Гарантом

Запитання 17

Залежно від ступеня охоплення державних боргових зобов'язань державний борг поділяється на:


варіанти відповідей

Терміновий та довгостроковий

Місцевого бюджету та державного бюджету

Поточний та капітальний

Власний та комунальний

Запитання 18

Структура місцевих бюджетів:


варіанти відповідей

Надходження і витрати на виконання повноважень органів влади АРК, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

Бюджет АРК, зведений бюджет України

Державний бюджет та обласні бюджети

Всі бюджети, які затверджуються на території України

Запитання 19

Документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди– це:


варіанти відповідей

Паспорт бюджетної програми

Орієнтовний кошторис

Бюджетний запит

Запитання 20

. За економічним змістом бюджет відображає:


варіанти відповідей

Сукупність економічних відносин, які виникають у процесі створення розподілу та використання державного централізованого фонду грошових ресурсів

Відносини між державою та юридичними особами

Відносини між державою, юридичними особами, з одного боку, та фізичними особами – з іншого

Відносини між державними органами влади

Запитання 21

Бюджетне регулювання – це:

варіанти відповідей

Процес збалансування доходів та видатків бюджетів різних рівнів, що входять до бюджетної системи


Створення умов для зменшення видаткової частини бюджету

Створення умов для збільшення дохідної частини Державного бюджету

Економічні відносини, що виникають у процесі формування фондів грошових коштів і надходять у розпорядження органів державної влади та управління

Запитання 22

До бюджету розвитку належать такі видатки:

варіанти відповідей

На соціальний захист та соціальне забезпечення, заробітну плату, на тверде паливо, придбання матеріалів

Капітальні видатки на розвиток виробництва, витрати на капітальний ремонт

На заробітну плату, нарахування на заробітну плату, комунальні послуги, капітальне будівництво

Видатки, необхідні для поточного функціонування бюджетної установи


Запитання 23

Третя стадія бюджетного процесу:


варіанти відповідей

Складання проекту бюджету

Розгляд та прийняття Закону “Про Державний бюджет України”

Виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону “Про Державний бюджет України” (рішення про місцевий бюджет)

Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

Запитання 24

Сума отриманих зовнішніх позик із нарахованими відсотками вклю

варіанти відповідей

Державного боргу країни

Доходів державного бюджету

Доходів загального фонду державного бюджету

Статистичної звітності


Запитання 25

Визначити темпи росту виконання доходної частини Державного бюджету України у 2016 р. у порівнянні з 2015 р., якщо фактичне виконання доходної частини Державного бюджету України у 2015 р. –

475,9 млрд. грн., у 2016 р. – 507,6 млрд. грн.:


варіанти відповідей

95%

107%

696,2 млрд грн

17,8 млрд грн

Запитання 26

Видатки Державного бюджету України за 2016 рік проведені в обсязі 602,4 млрд. грн., що на 5,6% більше аналогічного показника

2015 року. Визначити, в якому розмірі були проведені видатки Державного бюджету України у 2015 році:

варіанти відповідей

458,6 млрд грн

568,7 млрд. грн.

401,8 млрд грн

259,2 млрд грн


Запитання 27

За 2016 рік надходження податку на додану вартість до державного бюджету становили 140,0 млрд грн. Порівняно із 2015 роком надходження зросли на 7,4%. Визначити суму податку на додану вартість, що надійшла до державного бюджету у 2015 році:варіанти відповідей

166,8 млрд грн

129,6 млрд грн

127,3 млрд грн

116,8 млрд грн

Запитання 28

За 2016 рік загальний фонд Державного бюджету України отримав 12,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, у 2015 році цей показник становив 7,5 млрд грн. Визначити на скільки відсотків зросли надходження податку на доходи фізичних осіб у 2016 році проти 2015 року:


варіанти відповідей

42%

51%

60%

68%

Запитання 29

Видатки зведеного бюджету України у 2016 році – 650,4 млрд грн. Питома вага видатків на освіту у структурі видатків Зведеного бюджету України становить 20,1%. Визначити видатки на освіту у зведеному бюджеті у 2016 році:


варіанти відповідей

90,0 млрд грн

130,7 млрд грн

100,0 млрд грн

109,9 млрд грн

Запитання 30

Відомо, що доходи зведеного бюджету України у 2016 році визначені у сумі 488,1 млрд грн, видатки – 588,1 млрд грн, кредитування – 5,0 млрд грн. Визначити дефіцит/профіцит зведеного бюджету у 2016 році:


варіанти відповідей

105,0 млрд грн

62,0 млрд грн

–105,0 млрд грн

–62,0 млрд грн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест