Зародження й розвиток фізики як науки. Теорія та експеримент. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

Додано: 2 вересня 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 255 разів
12 запитань
Запитання 1

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Створив теорію електромагнітного поля, яка пояснювала всі відомі на той час факти й дозволяла передбачати нові явища

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 2

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Відкриття принципу відносності в механіці, обґрунтування геліоцентричної будови світу, створення телескопа, відкриття в астрономії, винайдення термометра та ін.

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 3

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Формулювання загальних уявлень про будову Всесвіту й основних законів механіки

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 4

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Автор ідеї атомарної будови матерії

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 5

Цілеспрямоване вивчення явищ і властивостей природи засобами фізики - це

варіанти відповідей

фізичне спостереження

фізичний експеримент

Фізична гіпотеза

фізичне дослідження

Запитання 6

Дослідження фізичного явища в умовах, які перебувають під контролем ученого - це

варіанти відповідей

фізичне спостереження

фізичний експеримент

Фізична гіпотеза

фізичне дослідження

Запитання 7

З вказаних термінів оберіть фізичні величини

варіанти відповідей

кілометр

маса

швидкість

залізо

сила

Автомобіль

Запитання 8

Значення фізичної величини встановлюють у ході вимірювання. Вимірювання бувають

варіанти відповідей

Прямі

Наближені

Точні

непрямі

безпосередні

Запитання 9

Міжнародну систему одиниць створено у

варіанти відповідей

1895 році

1900 році

1960 році

2002 році

Запитання 10

Оберіть одиниці вимірювання, які належать до основних у СІ

варіанти відповідей

грам

метр

градус Цельсія

Ампер

Ватт

Кулон

Кандела

Запитання 11

Якими бувають похибки вимірювань?

варіанти відповідей

Додатні і від'ємні

Відносні

Середні

Незначні

Абсолютні

Запитання 12

2 мВ =

варіанти відповідей

2 ⋅ 10-2 В

2 ⋅ 103 В

2 ⋅ 10-6 В

2 ⋅ 10-3 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест