Засоби мовного вираження промови

Додано: 19 вересня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 1617 разів
12 запитань
Запитання 1

Обрати неправильний варіант визначення

варіанти відповідей

епітет - художнє перебільшення

оксиморон - поєднання непоєднуваного, дотепно-безглуздий вислів

персоніфікація - наділення неживих предметів властивостями людини

синекдоха - заміна назви цілого назвою його частини, однини — множиною, родового поняття — видовим або навпаки

Запитання 2

 Який художньо-виражальний засіб ужито в характеристиці Марусі «веселенька, як весіння зіронька»?

варіанти відповідей

риторичне запитання

повторення

антитеза

порівняння

Запитання 3

"Радіє Київ рідний мій ". Який художній засіб використано?


варіанти відповідей

метонімія

порівняння

оксиморон

антитеза

Запитання 4

"Хотіла б я вийти у чистеє поле,припасти лицем до сирої землі,і так заридати, щоб зорі почули,щоб люди вжахнулись на сльози мої…" Який художній засіб використано?

варіанти відповідей

гіпербола

епітет

евфемізм

риторичне запитання

Запитання 5

В уривку

І раптом - небо... шепіт гаю...

О ні, то очі Ваші. - Я ридаю...

використано

варіанти відповідей

епітет

антитезу

гіперболу

метонімію

персоніфікацію

Запитання 6

Прочитайте рядки.

Гомоніла Укпаїна,

Довго гомоніла.

В уривку використано

варіанти відповідей

синекдоху

метонімію

персоніфікацію

оксиморон

метафору

Запитання 7

Прочитайте рядки.

... Тополі по волі

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем.

В уривку НЕМАЄ

варіанти відповідей

епітета

асонансу

алітерації

порівняння

персоніфікації

Запитання 8

І потече сторіками кров у синє море...

В уривку використано

варіанти відповідей

персоніфікацію

гіперболу

метонімію

евфемізм

порівняння

Запитання 9

Назвіть засіб мовного вираження , ужитий в уривку:

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля...

варіанти відповідей

оксиморон

епітет

персоніфікація

градація

Запитання 10

Назвіть засіб мовного вираження, вжитий у рядках :

Гріє сонечко!

Усміхається небо яснеє,

Дзвонить пісеньку жайвороночок....

варіанти відповідей

градація

евфемізм

персоніфікація

метонімія

Запитання 11

Як зачули люди, то замалим не все село вибігло з хат...

В уривку використано

варіанти відповідей

метонімію

синекдоху

порівняння

метафору

перифразу

Запитання 12

Вкажіть засіб мовного вираження: «Сома мені доводилося бачити такого завбільшки, як комбайн, тільки трохи довшого» (О. Вишня).

варіанти відповідей

літота

гіпербола

метафора

епітет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест