Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 3260 разів
12 запитань
Запитання 1

Етап розвитку біотехнології органічних кислот, розчинників та біомас у нестерильних умовах припадає на період

варіанти відповідей

до XIV ст.

XV – початок XІX ст.

XIV – кінець XІX ст.

ХІХ – середина ХХ ст.

Запитання 2

На сучасному етапі розвитку біотехнології розробляються питання

варіанти відповідей

Застосування імобілізованих ферментів

Біотехнологія харчових продуктів

Біотехнологія органічних кислот

Розвитку нових технічних засобів

Запитання 3

Галузь біології, що вивчає молекулярні основи спадковості й мінливості живих організмів і вірусів

варіанти відповідей

Молекулярна біологія

Молекулярна генетика

Молекулярна хімія

Біохімія

Запитання 4

До найважливіших методів молекулярної генетики, що їх використовують у генній інженерії, належать

варіанти відповідей

метод соматичної гібридизації

метод культури клітин

методи секвенування генів

метод генетичних маркерів

Запитання 5

Галузь біології, що вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів - нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур

варіанти відповідей

Молекулярна генетика

Молекулярна хімія

Біохімія

Молекулярна біологія

Запитання 6

Основними методами молекулярної біології, що їх застосовують у біотехнології, є

варіанти відповідей

метод клонування організмів

 мікробіологічний синтез

екологічна інженерія

метод полімеразної ланцюгової реакції

Запитання 7

Наука про хімічний склад і хімічні процеси, що відбуваються в клітинах живих організмів

варіанти відповідей

Генна інженерія

Біохімія

Молекулярна біологія

Молекулярна генетика

Запитання 8

Успіхи біохімії є фундаментом для розвитку таких напрямів біотехнології, як

варіанти відповідей

електрофорезу

хроматографії

інженерна ензимологія

соматичної гібридизації

Запитання 9

Галузь біохімії, що займається створенням промислових способів добування речовин і сировини за допомогою мікроорганізмів

варіанти відповідей

інженерна ензимологія

мікробіологічний синтез

екологічна інженерія

хроматографія

Запитання 10

Метод молекулярної біології, що грунтується на виділенні й перенесенні клітин з організму на поживні середовища для отримання генетично однорідних популяцій клітин

варіанти відповідей

метод культури клітин

метод соматичної гібридизації

метод клонування організмів

метод дослідження ембріонів

Запитання 11

Метод молекулярної генетики, до якого входить ідентифікація фрагментів ДНК за допомогою специфічних нуклеотидних послідовностей з відомою первинною структурою

варіанти відповідей

метод гібридизації ДНК

методи секвенування генів

метод полімеразної ланцюгової реакції

метод генетичних маркерів

Запитання 12

Метод молекулярної генетики, який включає  встановлення послідовності нуклеотидів у молекулах ДНК

варіанти відповідей

метод гібридизації ДНК

методи секвенування генів

метод полімеразної ланцюгової реакції

метод генетичних маркерів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест