Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 157 разів
12 запитань
Запитання 1

Основні методи селекції:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

індукований мутагенез

коньюгація

поліплоїдизація

Запитання 2

Метод штучного одержання мутацій з використанням мутагенів:

варіанти відповідей

гібридизація

індукований мутагенез

поліплоїдизація

штучний добір

Запитання 3

Метод відбору і збереження особин з певними цінними ознаками:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

індукований мутагенез

поліплоїдизація

Запитання 4

Метод, при якому організмам збільшують кількість хромосом у кратне число разів:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

поліплоїдизація

Запитання 5

Метод, при якому відбувається схрещування особин різних видів:

варіанти відповідей

поліплоїдизація

внутрішньовидова гібридизація

міжвидова гібридизація

штучний добір

Запитання 6

Метод, за якого відбувається створення нових організмів шляхом перенесення генів:

варіанти відповідей

поліплоїдизація

індукований мутагенез

штучний добір

метод генетичної інженерії

Запитання 7

Отримання вихідного матеріалу шляхом перенесення генів неспоріднених видів організмів:

варіанти відповідей

трансгенез

мутагенез

рекомбіногенез

цисгенез

Запитання 8

Отримання вихідного матеріалу внаслідок перенесення генів того самого організму:

варіанти відповідей

рекомбіногенез

трансгенез

мутагенез

цисгенез

Запитання 9

Процес отримання нових поєднань генів, що здійснюється під час статевого розмноження шляхом кросинговеру:

варіанти відповідей

трансгенез

рекомбіногенез

мутагенез

цисгенез

Запитання 10

Генетичними основами гетерозису є:

варіанти відповідей

взаємодія алельних і неалельних генів

незалежне успадкування ознак

явище чистоти гамет

закони Менделя

Запитання 11

Явище гібридної сили:

варіанти відповідей

гібридизація

отримання чистих ліній

гетерозис

Запитання 12

Гетерозис найчіткіше проявляється:

варіанти відповідей

в першому поколінні гібридів

в другому поколінні гібридів

в третьому поколінні гібридів

у всіх поколінь гібридів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест