Застосування електролізу.

Додано: 28 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 271 раз
9 запитань
Запитання 1

Електролітична дисоціація – це …

варіанти відповідей

розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника 

об’єднання йонів у молекулу

розпад молекул на атоми

Запитання 2

Спосіб очищення металів за допомогою електролізу називають ...

варіанти відповідей

гальваностегією

рафінуванням


електролітичною дисоціацією

Запитання 3

Метод отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають ...

варіанти відповідей

рафінуванням

електролітичною дисоціацією

гальванопластикою

Запитання 4

 Електричний струм у електролітах являє собою ...

варіанти відповідей

напрямлений рух тільки позитивних йонів

напрямлений рух електронів

напрямлений рух позитивних і негативних йонів

Запитання 5

Електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металів називають .

варіанти відповідей

гальваностегією

гальванопластикою

рафінуванням

Запитання 6

На рис. наведено схематичне зображення електричного кола. На якому електроді виділяється срібло?

варіанти відповідей

на катоді

на аноді

спочатку на аноді, а потім на катоді

Запитання 7

На рис. наведено схематичне зображення електричного кола. За який час на електроді утвориться шар срібла масою 2,52 г? Електрохімічний еквівалент срібла 1,12 мг/Кл

варіанти відповідей

1607 с

1,607 с

16,07 с

Запитання 8

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо силу струму зменшити в три рази?

варіанти відповідей

Зменшиться в 3 рази

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться

Запитання 9

Протягом 10 хв електролізу водного розчину солі цинку на катоді електролізної ванни виділився метал масою 3,4 г. За якої сили струму проходив електроліз? Електрохімічний еквівалент цинку 3,4⋅10-7кг/Кл.

варіанти відповідей

0,1с

0,01с

0,017с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест