Електричний струм у різних середовищах.

Додано: 28 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 41 раз
18 запитань
Запитання 1

За звичайних умов всі гази ...

варіанти відповідей

провідники

напівпровідники

діелектрики

Запитання 2

Йонізація газів – це процес утворення ...

варіанти відповідей

позитивних йонів та вільних електронів з молекул (атомів) газу.


позитивних і негативних йонів та вільних електронів з молекул (атомів) газу.


негативних йонів та вільних електронів з молекул (атомів) газу.


Запитання 3

Процес возз’єднання протилежно заряджених частинок у нейтральні молекули - це ...

варіанти відповідей

дисоціація газу

рекомбінація газу

поляризація газу

Запитання 4

Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього йонізатора - це ... 

варіанти відповідей

несамостійний

самодовільний

самостійний

Запитання 5

Самостійний газовий розряд підтримується за рахунок ... 

варіанти відповідей

ударної йонізації 

емісії електронів з поверхні катода

рекомбінації заряджених частинок

Запитання 6

Виникає за високої наруги між провідниками. Має вигляд яскравих зиґзаґоподібних смужок, що розгалужуються, триває всього кілька десятків мікросекунд і, зазвичай, супроводжується характерними звуковими ефектами. Який це вид газового розряду?

варіанти відповідей

Коронний

Дуговий

Іскровий

Тліючий

Запитання 7

Який це вид газового розряду? Слабке фіолетове світіння у вигляді корони. Утворюється у сильному електричному полі біля гострих виступів предметів.

варіанти відповідей

Іскровий

Коронний

Тліючий

Дуговий

Запитання 8

Вкажіть, що характерне для тліючого газового розряду?

варіанти відповідей

Спостерігається за низьких тисків (десяті й соті частки міліметра ртутного стовпа) і напруги між електродами в кілька сотень вольтів.

Світіння розрідженого газу.

Виникає за високої температури між електродами, розведеними на невелику відстань.

Запитання 9

Завдяки якому газовому розряду у високовольтних електричних мережах зазнають втрат електроенергії? 

варіанти відповідей

Коронний

Тліючий

Дуговий

Іскровий

Запитання 10

Як дуже потужне джерело тепла та світла використовують ... газовий розряд

варіанти відповідей

Тліючий

Дуговий

Іскровий

Коронний

Запитання 11

Носіями електричного струму у вакуумі є...

варіанти відповідей

Електрони

Протони

Негативні йони

Позитивні йони

Запитання 12

Носіями електричного струму у електролітах є...

варіанти відповідей

Електрони, позитивні та негативні йони

Позитивні та негативні йони

Електрони

Вільні електрони та позитивні йони.

Запитання 13

Процес виділення речовини на електроді при проходженні струму через розчин або розплав називають

варіанти відповідей

Електроліз

Електроліт

Електролітична дисоціація

Рекомбінація

Запитання 14

Під час рафінування чиста мідь...

варіанти відповідей

Виділяється на катоді

Виділяється на аноді

Осідає на дні ванни

Виділяється на обох електродах

Запитання 15

Протягом 10 хв у гальванічній ванні виділилися 600 мг срібла. За якої сили струму відбувся електроліз?

варіанти відповідей

0,98 А

0,89 А

0,79 А

1,1 А

Запитання 16

Який заряд пройшов через розчин мідного купоросу, якщо на катоді виділилося 330 мг міді?

варіанти відповідей

1000 Кл

100 Кл

10 Кл

1 Кл

Запитання 17

Під час електролізу розчин сульфатної кислоти за 50 хв виділилося 3 г водню. Визначте потужність, витрачену на нагрівання розчину, якщо його опір дорівнює 0,4 Ом.

варіанти відповідей

3,7 кВт

370 кВт

57 кВт

5,7 кВт

Запитання 18

Вакуумний діод складається з...

варіанти відповідей

Скляний балон

Катод

Анод

Світлові трубки

Нитка розжарення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест