19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, біотехнології та медицині. Контрольна робота

Тест створено на основі теоретичної інформації підручника Біологія 11 клас (рівень стандарту). Автор Остапченко Л.І. та інші

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
24 запитання
Запитання 1

У чому суть Зеленої революції, що розпочалася у 40-х роках минулого століття по всьому світові в сільському господарстві:

варіанти відповідей

зміни у сільському господарстві, що сприяли збільшенню вироблення сільськогосподарської продукції

зміни у сільському господарстві, що сприяли зменшенню вироблення сільськогосподарської продукції

зміни у сільському господарстві, що сприяли стабілізації вироблення сільськогосподарської продукції

зміни у сільському господарстві, що сприяли збільшенню площі для вирощування сільськогосподарських культур

Запитання 2

Вкажіть основну мету проєкту Всесвітнього сховища нісіння

варіанти відповідей

збереження генофонду на випадок локальних чи глобальних катастроф

збереження генофонду на випадок мандрівок у космос

збереження генофонду для використання у селекційній роботі

збереження генофонду для майбутніх поколінь

Запитання 3

Вкажіть правильну комбінацію. Подолати негативні наслідки Зеленої революції можна:

І - створенням шляхом селекції нових сортів рослин, порід тварин та штамів організмів, що будуть невибагливими та високопродуктивними;

ІІ - створенням нових ефективних пестицидів боротьби із шкідниками, що дозволить підвищити врожайність рослин та продуктивність тваринницва;

ІІІ - розробкою нових методів обробітку сільськогосподарських земель, що підвищить вррожайність сільськогосподарських культур.

варіанти відповідей

всі правильні

всі неправильні

І і ІІ

І і ІІІ

ІІ і ІІІ

Запитання 4

Виберіть з переліку методи, які використовує сучасна селекція:

варіанти відповідей

природний добір

несвідомий добір

штучний добір

гібридизація

добір за молекулярними маркерами

випадковий добір

Запитання 5

Які типи схрещувань використовує сучасна селекція:

варіанти відповідей

інбридинг

аутбридинг

гетерозис

зворотні схрещування

імпринтинг

віддалена гібридизація

Запитання 6

Чому місцеві сорти культурних рослин мають низьку міжсортову генетичну гетерогенність:

варіанти відповідей

вони генетично однорідні

вони генетично неоднорідні

вони виникли шляхом близькоспорідненого схрещування

вони виникли шляхом віддаленого схрещування

вони перебувають у однакових умовах

Запитання 7

Скільки центрів походження культурних рослин вирізняв М.І. Вавилов:

варіанти відповідей

5

8

12

7

10

3

Запитання 8

У чому полягають проблеми встановлення центрів одомашнення тварин:

варіанти відповідей

одомашнена невелика кількість видів тварин

одомашнена велика кількість видів тварин

більшість тварин постійно мігрують, схрещуються з місцевими видами

їх одомашнювали одночасно у різних регіонах

більшість диких предків сучасних тварин вимерли

Запитання 9

Який із способів не належить до способів внесення додаткової генетичної різноманітності у вихідний селекційний матеріал:

варіанти відповідей

збільшення комбінативної мінливості за рахунок неспорідненого схрещування

збільшення комбінативної мінливості за рахунок спорідненого схрещування

залучення як вихідного матеріалу диких родичів сортів рослин і порід тварин

Запитання 10

Назвіть прізвище вченого, що відкрив закон гомологічних рядів спадкової мінливості:

варіанти відповідей

Вавилов

Морган

Мендель

Рапопорт

Моргун

Запитання 11

Скільки особливостей виділяють селекціонери, створюючи нові сорти перехреснозапильних рослин:

варіанти відповідей

12

2

5

7

Запитання 12

Які особливості у селекції тварин необхідно враховувати обов'язково:

варіанти відповідей

неможливість самозапліднення

можливість самозапліднення

велика тривалість життєвого циклу

короткий життєвий цикл

поліплоїдні форми отримати важко

Запитання 13

Укажіть правильну послідовність процесу отримання генетично трансформованих мікроорганізмів:

а) пошук потрібного гена; б) трансформація клітин; в) створення вектору; д) подальше розмноження отриманих мікрооганізмів; е) перенесення клітин у специфічне середовище; є) добір трансформованих клітин.

варіанти відповідей

а, б, в, д, е, є

а, в, б, е, є, д

б, а, д, е, є, в

д, а, в, б, е, є

Запитання 14

Чому мікроорганізми є зручним об'єктом селекції:

варіанти відповідей

швидко розмножуються

мають просту структуру генома

витрати на утримання невеликі

велика різноманітність форм

Запитання 15

Що таке тотипотентність:

варіанти відповідей

здатність однієї клітини багатоклітинного організму давати початок новому організму

нездатність однієї клітини багатоклітинного організму давати початок новому організму

можливість отримувати новий організм шляхом клонування

здатність клітин мікроорганізмів до постійного поділу

Запитання 16

ДНК яких організмів використовують у генній інженерії для отримання трансгенних рослин:

варіанти відповідей

кишкова паличка

амеба дизентерійна

грунтові бактерії

одноклітинні гриби

Запитання 17

Якими методами не отримують трансгенні рослини:

варіанти відповідей

близькоспоріднене схрущування

мікроін'єкції

трансформації клітин

віддалена гібридизація

Запитання 18

Які репродуктивні технології використовують у біотехнології тварин:

варіанти відповідей

аутбридинг

введення генетичномодифікованих ембріональних стовбурових клітин

вектори, на основі ретровірусів

злиття соматичних клітин

вирощування клітин на штучному середовищі

Запитання 19

Яких трансгенних тварин використовують для синтезу білків, які застосовують у фармакології:

варіанти відповідей

горбушу, сьомгу, форель

кіз, овець, свиней, кролів

курей, качок, індиків

корів, верблюдів, овець

Запитання 20

Які хвороби можна вилікувати за допомогою генної терапії:

варіанти відповідей

онкологічні

серцево-судинні

гельмінтози

інфекційні

офтальмологічні

Запитання 21

Що вивчає фармакогенетика:

варіанти відповідей

створення лікарських препаратів шляхом генної інженерії

генетичні особливості пацієнтів, які впливають на ефективність лікарських препаратів

генетичні особливості пацієнтів, які не впливають на ефективність лікарських препаратів

синтез лікарських препаратів шляхом створення ГМО

Запитання 22

Фамакогенетичний дефектом називають:

варіанти відповідей

бажані реакції на ліки, причиною яких є генетичні особливості людини

дефекти, що виникають під час створення медичних препаратів методами генної інженерії

небажані реакції на ліки, причиною яких є помилки під час їх синтезу

небажані реакції на ліки, причиною яких є генетичні особливості людини

Запитання 23

Чи реальною є зараз загроза біотероризму:

варіанти відповідей

так

ні

не завжди

Запитання 24

Чи можуть ГМО бути потенційно небезпечними:

варіанти відповідей

ні, ніколи

інколи

так

ще невідомо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест