Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології

Тест виконано: 3 рази
20 запитань
Запитання 1

Біотехнологія - це

варіанти відповідей

наука про чистоту довкілля

наука про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 2

Найбільший внесок у визначення основних географічних центрів походження культурних рослин зробив:

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Трохим Лисенко

Джаред Даймонд

Микола Вавилов

Запитання 3

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 4

Класичними методами селекції є:


варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 5

Виберіть географічний цент походження кукурудзи

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Абіссінський 

Південноамериканський

Запитання 6

Основними методами молекулярної біології, що їх застосовують у біотехнології, є:

варіанти відповідей

метод соматичної гібридизації 

метод гібридизації ДНК з використанням ДНК-зондів

метод культури клітин

метод клонування організмів

методи секвенування генів

метод полімеразної ланцюгової реакції

Запитання 7

Донорство органів і тканин використовується:

варіанти відповідей

в медицині для лікування

для виготовлення лікарських препаратів

в наукових дослідженнях

для вирощування цілого організму

Запитання 8

Вкажіть, який центр різноманітності і походження культур є батьківщиною капусти:

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Південноамериканський

Південноазійський тропічний

Запитання 9

До методів генної інженерії належать ...

варіанти відповідей

генетична трансформація

експерементальний мутагенез

перенесення генів за допомогою рекомбінації ДНК

методи секвенування ДНК

Запитання 10

Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

варіанти відповідей

репарація ДНК

використання стовбурових клітин

клонування

створення ГМО

Запитання 11

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Запитання 12

Трансгенний організм — це організм,

варіанти відповідей

що мутував у результаті природних причин чи спрямованої модифікації людиною

у який методами генної інженерії штучно введено ген з організму іншого виду

отриманий у результаті схрещування з організмом іншого виду

який тривалий час перебував у контакті з трансгенами

що утворився внаслідок операції зі зміни статі

Запитання 13

Основні проблеми біоетики

варіанти відповідей

взяття матеріалу для трансплантації органів і тканин

сурогатне материнство

використання людських ембріонів як джерела стовбурових клітин

створення кріобанку живих організмів

Запитання 14

Найстаріший метод біотехнології - це

варіанти відповідей

клонування

створення різних сортів рослин

випікання хліба

виготовлення пива

Запитання 15

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін"

варіанти відповідей

Віруси

Бактерії

Гриби

Ензими

Запитання 16

На фото - мул, результат схрещування віслюка та кобили.Для тварини характерна висока витривалість, невибагливість до їжі, велика працездатність. Але є і проблемна риса. Яка?

варіанти відповідей

великі вуха

висока сприятливість до хвороб

неплідність

невелика тривалість життя

Запитання 17

Вкажіть, які лікарські препарати виробляють за допомогою генетично модифікованих організмів варіанти відповідей

гормон росту 

анальгін 

 інтерферон

інсулін 

Запитання 18

Клон - це

варіанти відповідей

створені трансгенні рослини


генетично однорідні організми, які виникли нестатевим шляхом


створені трансгенні бактерії

Запитання 19

З’єднайте термін з його визначенням:

1. Порода

2. Сорт

3. Штам

4. Добір

А. Чиста культура мікроорганізмів

Б. Популяції тварин, створені людиною

В. Відбір особин

Г. Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

1.Б; 2.Г; 3.А; 4.В.

1.А; 2.Б; 3.В; 4.Г.

1.Г; 2.А; 3.Б; 4.В.

1.В; 2.Г; 3.Б; 4.А.

Запитання 20

Розділ науки, що вивчає проблеми моралі називається:

варіанти відповідей

етика

екологія

біоетика

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест