23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних процесах

Додано: 9 травня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 443 рази
12 запитань
Запитання 1

Вертоліт підняв вантаж масою 1,5 т на висоту 800 м над поверхнею Землі. Визначити потенціальну енергію вантажу відносно поверхні Землі.

варіанти відповідей

1 200 Дж

12 МДж

12 кДж

12 мДж

Запитання 2

Визначте масу тіла, яке рухається зі швидкістю 3,6 км/год і має кінетичну енергію 20 Дж.

варіанти відповідей

30 кг

20 кг

40 кг

50 кг

Запитання 3

Яка з величин є скалярною?

варіанти відповідей

прискорення

швидкість руху

імпульс тіла

енергія

Запитання 4

Закон збереження повної механічної енергії записується ...

варіанти відповідей

Eko= Ek

Eko+ Ek = Epo+ Ep

Eko+ Epo= Ek+ Ep

Eп= Ek+ Ep

Запитання 5

М'яч масою 800 г на висоті 5 м має кінетичну енергію 10 Дж. Знайти повну механічну енергію м'яча.

варіанти відповідей

50 Дж

40 Дж

4 кДж

14 Дж

Запитання 6

Вантаж масою 10 кг скинули з літака з висоти 900 м. Яку потенціальну і яку кінетичну енергію має вантаж на висоті 400 м?

варіанти відповідей

40 кДж, 40 кДж

40 кДж, 4 кДж

40 кДж, 5 кДж

40 кДж, 50 кДж

Запитання 7

Вантаж скинули з літака з висоти 720 м. Яку швидкість матиме вантаж в момент падіння на землю?

варіанти відповідей

100 м/с

110 м/с

120 м/с

130 м/с

Запитання 8

Дівчинка кинула камінчик у море. Вважаючи, що камінчик рухається у воді рівномірно по вертикалі, виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Імпульс каменя при русі у воді збільшується

Робота сили тяжіння при русі каменя у воді додатна

Повна механічна енергія каменя збільшується

Кінетична енергія каменя збільшується

Запитання 9

Два автомобілі рухаються по прямій дорозі назустріч один одному. Маса першого автомобіля 1 т, маса другого автомобіля 3 т. Швидкість першого автомобіля 30 м/с, швидкість другого автомобіля 10 м/с. Укажіть усі правильні твердження.

варіанти відповідей

Імпульси автомобілів рівні за модулем

Кінетичні енергії автомобілів рівні

Модуль суми імпульсів автомобілів більше 3×10кг×м/с

Кінетична енергія першого автомобіля в три рази більша кінетичної енергії другого

Запитання 10

Швидкість вільно падаючого тіла масою 1 кг збільшилася з 2 м/с до 4 м/с. Вважаючи, що опором повітря можна знехтувати, укажіть усі правильні твердження.

варіанти відповідей

Імпульс тіла збільшився в 2 рази

Кінетична енергія тіла збільшилася в 2 рази

Потенціальна енергія тіла зменшилася настільки ж, наскільки збільшилася кінетична енергія

Робота сили тяжіння більше 10 Дж

Запитання 11

Куля масою 0,5 кг рухається горизонтально зі швидкістю 10 м/с, налітає на стіну і відскакує зі швидкістю 8 м/с. Вважаючи, що початкова швидкість кулі перпендикулярна до стіни, укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Зіткнення кулі зі стіною було пружним

Зміна імпульсу кулі за модулем дорівнює 9 кг×м/с

Імпульс сили, що діє на стіну під час удару, менше 8 Н×с

При взаємодії кулі зі стіною виділилася кількість теплоти,

більше 10 Дж

Запитання 12

Швидкість автомобіля масою 1 т зменшується з 54 км/год до 5 м/с за 10 с. Вважаючи рух автомобіля рівноприскореним, укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Потенціальна енергія автомобіля зменшується в 3 рази

Кінетична енергія автомобіля зменшується в 3 рази

Імпульс автомобіля зменшується більше, ніж у 9 разів

Рівнодійна всіх сил, що діють на автомобіль, дорівнює 1 кН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест