Згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. Самостійна робота.

Додано: 22 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, визначається за формулою:

варіанти відповідей

Q=cm(t2-t1)

Q=qm

Q=λm

Q=r m

Запитання 2

Одиницею вимірювання питомої теплоти згоряння палива є:

варіанти відповідей

Дж/кг

Дж

МДж

Дж⋅кг

Запитання 3

Які види палива можна розрізнити?

варіанти відповідей

 тверде, м'яке

рідке, склоподібне

газоподібне, тверде

тверде, рідке, газоподібне

Запитання 4

Які види палива відносяться до природних?

варіанти відповідей

кам’яне вугілля

бензин

нафта

дрова

порох

торф

Запитання 5

Що виділяється при горінні?

варіанти відповідей

кисень

азот

вуглекислий газ

Запитання 6

Коефіцієнт корисної дії нагрівника позначається літерою...

варіанти відповідей

α

η

λ

μ

Запитання 7

Коефіцієнт корисної дії нагрівника дорівнює:

варіанти відповідей

кількості палива, що згоряє за одиницю часу

масі палива, що згоряє

добутку питомої теплоти згоряння палива на кількість палива, що згоряє

відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, що виділяється при згорянні палива

Запитання 8

Горючі речовини, що застосовуються для отримання енергії при згоранні називаються 

варіанти відповідей

паливо

дрова

енергетичний запас

вугілля

Запитання 9

 При згоранні палива атоми з’єднуються в молекули і енергія


варіанти відповідей

виділяється

поглинається

не змінюється

Запитання 10

Фізична величина, що показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні палива масою 1 кг, називається

варіанти відповідей

питомою теплотою згорання

питомою теплотою плавлення

питомою теплотою конденсації

питомою теплотою випаровування

Запитання 11

 Унаслідок згоряння 50 г палмва виділяється енергія 1,5 МДж. Визначте питому теплоту згоряння цього палива.

варіанти відповідей

75 000000 Дж/кг

30 000000 Дж/кг

30 Дж/кг

75 000 Дж/кг

Запитання 12

Яке паливо масою 150 кг спалили, якщо при повному його згорянні виділилося 660 МДж енергії?

варіанти відповідей

нафта

гас

дрова

бензин

Запитання 13

Яка кількість теплоти виділиться при повному згоранні 200 г спирту?

варіанти відповідей

5 400 000 Дж

5 400 Дж

5,4 Дж

5 400 000 000 Дж

Запитання 14

11. Визначте масу сухих дров, які потрібно спалити, щоб довести до кипіння 2 л води, взятої при температурі 20 °C. ККД нагрівника 40%. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг °C, питома теплота згоряння дров становить 10 МДж/кг.

варіанти відповідей

1,68 кг

0,168 кг

168 кг

16,8 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест