Змінний струм. Генератори змінного струму. Варіант 2

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: змінний струм
Тест виконано: 65 разів
12 запитань
Запитання 1

Що називають змінним струмом?

варіанти відповідей

Періодичні зміни заряду, сили струму й напруги, що спричинені електрорушійною силою, яка періодично змінюється.

Періодичні зміни заряду, сили струму й напруги в коливальному контурі.

Периодичні зміни електричного й магнітного полів, що поширюються в просторі.

Довільні зміни електричного й магнітного полів.

Запитання 2

Як пов'язані між собою амплітудне та діюче значення струму?

варіанти відповідей

i=i0

i=2*i0

i=i0/√2

i=√2*i0

Запитання 3

Які ДВА є опори у колі змінного струму?

варіанти відповідей

резестивний

пасивний

активний

реактивний

Запитання 4

Найбільше миттєве значення  величини, що періодично змінюється за синусоїдальним законом, називається...

варіанти відповідей

діючим

миттєвим

амплітудним

фазовим

Запитання 5

У якому положенні ключа у контурі виникнуть електромагнітні коливання?

варіанти відповідей

1

2

1 і 2 (немає різниці)

 у жодному

Запитання 6

Джерело електричної енергії, що створює ЕРС, яка періодично змінюється - це...

варіанти відповідей

Генератор змінного струму

Генератор постійного струму

Коливальний контур

Трансформатор

Запитання 7

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Генератор змінного струму - це джерело електричної енергії, що створює постійну ЕРС

Генератор змінного струму складається із статора, ротора і двох котушок з різним числом витків

Генератор змінного струму - це прилад, який перетворює механічну енергію в електричну на основі явища електромагнітної індукції

Генератор електричного струму — це велике спорудження з мідних проводів, ізоляційних матеріалів і сталевих конструкцій

Запитання 8

Сила струму змінюється за законом : і = 14 sin100πt . Амплітудне та діюче значення сили змінного струму відповідно дорівнюють....варіанти відповідей

14 А; 10 А

 10 А; 14 А

100 А; 14 А

 14 А; 14√2 А

Запитання 9

Напруга змінюється за законом : u = 308 sin100πt .Який період змінного струму?

варіанти відповідей

100π с

 50 с

 0.02 с

 100 с

Запитання 10

Стандартна (технічна) частота змінного струму в Україні:

варіанти відповідей

20 Гц

220 Гц

50 Гц

100 Гц

Запитання 11

Вольтметр в колі змінного струму покаже....

варіанти відповідей

20 В

50 В

35 В

0 В

Запитання 12

Змінний струм описується рівнянням і = 0,4 sіn πt. Знайдіть миттєве значення сили струму для фази π/6 (30°).

варіанти відповідей

0,4 А

 0,2 А

 1/7 А

 0,3 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест