Коливання та хвилі варіант 4

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
7 запитань
Запитання 1

Як зміниться період коливання математичного маятника, якщо його довжину зменшити в 4 рази?

варіанти відповідей

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

не зміниться

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

Запитання 2

Амплітуда це:

варіанти відповідей

максимальне значення коливальної величини

мінімальне значення коливальної величини

середнє значення коливальної величини

половинне значення коливальної величини

Запитання 3

Перетворення енергії при коливаннях математичного маятника:

варіанти відповідей

потенціальна енергія тіла перетворюється в кінетичну енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється в внутрішню енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється в теплову енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється в енергію пружного тіла

Запитання 4

Хвиля називається поперечною, якщо:

варіанти відповідей

коливання частинок відбувається перпендикулярно променю

коливання частинок відбувається вздовж променя

коливання частинок відбувається під різними кутами до променя

коливання частинок не відбувається перпендикулярно променю

Запитання 5

Дифракція хвиль це:

варіанти відповідей

заходження хвиль в область геометричної тіні

Явище взаємного підсилення коливань у різних точках середовища внаслідок накладання когерентних хвиль

постійна інтерференційна картина під час накладання відбитої і падаючої хвиль

Явище взаємного ослаблення коливань у різних точках середовища внаслідок накладання когерентних хвиль

Запитання 6

Змінним електричним струмом називається:

варіанти відповідей

струм, у якого сила струму і напруга змінюються з часом, за законами гармонічних коливань

струм, у якого сила струму і напруга не змінюються з часом

струм, у якого сила струму і напруга змінюються з часом, за законами Ньютона

струм, у якого сила струму і напруга змінюються з часом, за законом Кулона

Запитання 7

Повний опір електричного кола:

варіанти відповідей

опір кола, який зумовлює безповоротні втрати електричної енергії на теплову дію струму

опір, який зумовлюється явищем самоіндукції

опір, зумовлений наявністю електроємності в колі змінного струму

корінь квадратний із суми квадратів активного та реактивного опорів електричного кола

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест