Змінний струм

Додано: 8 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Змінний струм
12 запитань
Запитання 1

Який струм називають змінним?

варіанти відповідей

Струм, який змінюється за величиною і напрямом в часі за гармонічним законом.

Струм, який має певне значення в певний момент часу.

Струм, який весь час збільшується.

Струм, який змінюється за періодом і частотою

Запитання 2

За якою формулою обчислюють миттєве значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 3

Який вигляд має графік електромагнітних коливань?

варіанти відповідей

Пряма

Парабола

Синусоїда

Косинусоїда

Запитання 4

Поставте у відповідність:

А) сила струму

Б) напруга

В) ЕРС

Г) опір

1. Вольт 2. Фарад 3. Ампер 4. Ом

варіанти відповідей

А 4 ; Б 2; В1; Г 3.

А 3 ; Б 1; В1; Г 4.

А 3 ; Б 1; В2; Г 4.

А 3 ; Б 2; В1; Г 4.

Запитання 5

З яких елементів складається коливальний контур?

варіанти відповідей

Конденсатор і резистор

Конденсатор і котушка

Котушка і джерело струму

Конденсатор і вимикач

Запитання 6

Електричний струм - це ...

варіанти відповідей

... упорядкований рух заряджених частинок

... хаотичний рух атомів і молекул

... хаотичний рух заряджених частинок

... упорядкований рух атомів і молекул

Запитання 7

Яке зі співвідношень є визначенням сили струму

варіанти відповідей

I=q\t

I=U\R

I=P\U

Запитання 8

Яке зі співвідношень є записом закону Ома для ділянки кола?

варіанти відповідей

I=U\R

I=q\t

B=F\(qV)

Запитання 9

Що зображено на рисунку?

варіанти відповідей

Нагрівальний елемент

Резистор

Запобіжник

Реостат

Запитання 10

Прилад для вимірювання електричного опору називається …

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Омметр

Запитання 11

прилад для вимірювання напруги

варіанти відповідей

вольтметр

амперметр

динамометр

напругометр

Запитання 12

прилад для вимірювання сили струму

варіанти відповідей

динамометр

амперметр

вольтметр

гальванометр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест