Змінний струм. Генератори змінного струму

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Змінний струм.
Тест виконано: 189 разів
11 запитань
Запитання 1

Що називається змінним струмом?

варіанти відповідей

Напрямлений рух заряджених частинок

Струм, сила і напруга якого змінюється за гармонічним законом

Струм, що виникає під дією постійної ЕРС

Впорядкований рух протонів

Запитання 2

На основі якого явища працює генератор змінного струму?


варіанти відповідей

На основі явища електростатичної індукції

На основі явища магнітних взаємодій

На основі явища електричних взаємодій

На основі явища електромагнітної індукції

Запитання 3

Генератор змінного струму - це машина в якій ...

варіанти відповідей

теплова енергія перетворюється в електричну

електрична енергія перетворюється в механічну

механічна енергія перетворюється в електричну

гравітаційна енергія перетворюється в теплову

Запитання 4

Максимальне значення ЕРС індукції, яка виникає в рамці ротора генератора настає при... і рівне ...

варіанти відповідей

sin ωt = 1, ξm = BSω

sin ωt = 0, ξm = BSω

cos ωt = 1, ξm = BSω

cos ωt = 1, ξm = BSν

Запитання 5

ЕРС змінного струму задана рівнянням ε = 100sin π/6. Знайдіть максимальне значення ЕРС, її значення при даній фазі.

варіанти відповідей

100 В, 0 В

100/√2 В, 50 В

50 В, 100 В

100 В, 50 В

Запитання 6

Амплітудне значення напруги 100 В, чому рівне діюче значення напруги?

варіанти відповідей

70В

141В

50В

100В

Запитання 7

Стандартна (технічна) частота змінного струму в Україні:

варіанти відповідей

20 Гц

50 Гц

100 Гц

220 Гц

Запитання 8

Діюче значення сили змінного струму дорівнює ...

варіанти відповідей

силі постійного струму

силі постійного струму, що виділяє в провіднику таку саму кількість електрики , як і змінний за той самий час

силі постійного струму, що виділяє в провіднику таку саму кількість теплоти , як і змінний за той самий час

силі струму, яку показує амперметр

Запитання 9

Вольтметр в колі змінного струму покаже....

варіанти відповідей

1.4 В

 2 В

1 В

4 В

Запитання 10

Сила струму змінюється за законом і = 0,3 sin100πt. Яке значення циклічної частоти струму?

варіанти відповідей

0,01 1/с

50 1/с

100 1/с

314 1/с

Запитання 11

На малюнку зображено графік залежності сили змінного струму від часу.

За яким законом змінюється змінний струм?


варіанти відповідей

i=15Cos5⋅105πt

i=15sin102πt

i=15sin5⋅105πt

i=15Cos5⋅103πt

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест