Змінний струм.

Додано: 21 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 438 разів
15 запитань
Запитання 1

Який струм називається змінним?

варіанти відповідей

- напрямлений рух заряджених частинок

- вимушені коливання електричних зарядів під дією прикладеної змінної ЕРС

- вимушені коливання електричних зарядів під дією постійної ЕРС

- впорядкований рух протонів

Запитання 2

На основі якого явища працює генератор змінного струму?


варіанти відповідей

- на основі явища електростатичної індукції

- на основі явища магнітних взаємодій

- на основі явища електричних взаємодій

- на основі явища електромагнітної індукції

Запитання 3

Генератор змінного струму - це машина в якій ...

варіанти відповідей

- теплова енергія перетворюється в електричну

- електрична енергія перетворюється в механічну

- механічна енергія перетворюється в електричну

- гравітаційна енергія перетворюється в

Запитання 4

Максимальне значення ЕРС індукції, яка виникає в рамці ротора генератора настає і рівне коли ...

варіанти відповідей

sin ωt = 1, ξm = BSω

sin ωt = 0, ξm = BSω

cos ωt = 1, ξm = BSω

cos ωt = 1, ξm = BSν

Запитання 5

Для збільшення частоти змінного струму у генераторі...

варіанти відповідей

- збільшують число пар полюсів

- збільшують кількість витків обмотки рамки ротора

- зменшують частоту обертання ротора

- збільшують частоту обертання ротора

Запитання 6

Діюче значення сили змінного струму дорівнює ...

варіанти відповідей

- силі постійного струму

силі постійного струму, що виділяє в провіднику таку саму кількість електрики , як і змінний за той самий час

- силі постійного струму, що виділяє в провіднику таку саму кількість теплоти , як і змінний за той самий час

- це сила струму яку показує амперметр в мережі змінного струму

Запитання 7

Діюче значення сили змінного струму дорівнює ...

варіанти відповідей

I = Im /√2

Im = I⋅√2

I = Im/2

U = Um/√2

Запитання 8

Трансформатор працює на основі явища ...

варіанти відповідей

- на основі явища електростатичної індукції

- на основі явища термоіндукції

- на основі явища електромагнітної індукції

- на основі явища фотоефекта

Запитання 9

Коефіцієнт трансформації підвищувального трансформатора ...

варіанти відповідей

k = 1

k < 1

k > 1

k = 0

Запитання 10

Між кількістю витків в обмотках трансформатора і напругою на них існує співвідношення ...

варіанти відповідей

U1/U2 = N2/N1

U2/U1 = N1/N2

U1/U2 = N1/N2

k = U1/U2

Запитання 11

Первинна обмотка трансформатора перебуває під напругою 220 В. Напруга на вторинній обмотці , що має 450 витків, становить 660 В, яку кількість витків має первинна обмотка?

варіанти відповідей

1350

900

600

150

Запитання 12

У трансформаторі з підвищенням напруги сила струму ...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

залишається незмінною

рівна нулю

Запитання 13

В лініях електропередач напругу підвищують а силу струму ........ для того, щоб ....

варіанти відповідей

збільшують, зменшити втрати електроенергії

зменшують, зменшити втрати електроенергії

залишають незмінним, зменшити втрати електроенергії

зменшують, зменшити опір лінії електропередачі.

Запитання 14

ЕРС змінного струму задана рівнянням ε = 100sin π/6. Знайдіть максимальне значення ЕРС, її значення при даній фазі.

варіанти відповідей

100 В, 0 В

100/√2 В, 50 В

50 В, 100 В

100 В, 50 В

Запитання 15

Амплітудне значення напруги 100 В, чому рівне діюче значення напруги ...

варіанти відповідей

70,5

141

50√2

100/√2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест