Змінний струм. Генератори змінного струму.

Додано: 11 грудня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Як називаються незгасаючі коливання заряду, напруги та сили струму, які спричинені електрорушійною силою, що періодично змінюється?

варіанти відповідей

вільні електромагнітні коливання

автоколивання

вимушені електромагнітні коливання

гармонічні коливання

Запитання 2

Як називається електричний струм, сила якого змінюється за гармонічним законом?

варіанти відповідей

постійний електричний струм

змінний електричний струм

Запитання 3

Як називається джерело електричної енергії, яке створює ЕРС, що періодично змінюється?

варіанти відповідей

генератор змінного струму

ротор

статор

турбогенератор

Запитання 4

Чи правильним є твердження: "Якщо до дротяної рамки, що обертається в магнітному полі, за допомогою спеціальних ковзних контактів підключити активне навантаження), то електричне коло буде замкненим і в колі виникне змінний електричний струм"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

За якою формулою обчислюється амплітудне значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 6

Закінчить речення: "Швидкість обертання ротора можна зменшити, якщо використати ..."

варіанти відповідей

статор

електромагніт

генератор

Запитання 7

За якою формулою обчислюється магнітний потік?

варіанти відповідей
Запитання 8

Як позначають зсув фаз між коливаннями струму та коливаннями ЕРС?

варіанти відповідей

φ0

і

ω

Запитання 9

За якою формулою обчислюють миттєве значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 10

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

графіки залежності від часу змінної ЕРС e (t) і сили змінного струму i (t)

графіки залежності від часу змінної ЕРС і (t) і сили змінного струму е (t)

графіки залежності від часу періоду Т і сили змінного струму i (t)

Запитання 11

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

вигляд найпростішого генератора змінного струму

принципова будова найпростішого генератора змінного струму

структурна схема двополюсного генератора

принципова будова двополюсного генератора

Запитання 12

Вкажіть формулу для знаходження частоти змінного струму?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест