Знак м'якшення. Апостроф.

Додано: 17 січня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 52 рази
30 запитань
Запитання 1

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ум..ятина, знічев..я, харків..янин

мр..яка, міжз..їздівський, реп..ях

кам..яний, м..ясниця, горохв..яний,

сум..яття, недокрів..я, р..ябенький

Запитання 2

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян

в..йокати, Лук..янівка, м..який

дит..ясла, без..ініціативний, п..явка

об..ємний, без..язикий, бур..янець

Запитання 3

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Примор..я, подвір..я, пор..ядок

в..юнитись, зап..ястний, арф..яний

Р..єпін, прем..єра, солом..яний

кар..єра, трав..яний, кр..якати

Запитання 4

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мор..як, поголів..я, полум..яний

подзв..якувати, п..яльця, верф..ю

краков..як, міл..ярд, об..їздити

міжгір..я, голуб..я, зв..язковий

Запитання 5

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

хом..ячисько, кур..йоз, надвечір..я

в..язи, св..ятилище, сухом..ятка

Стеф..юк, Лук..янчук, Солов..яненко

бур..ячиння, крем..яний, прив..ялий

Запитання 6

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

темр..ява, валер..янка, Прип..ять

роз..їхався, хлоп..ятко, верб..я

дріб..язковий, гр..ядка, любов..ю

тр..юк, узгір..я, пр..янощі

Запитання 7

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зав..язка, під..язиковий, під..ярок

потьм..янілий, м..яч, тім..яний

від..ємний, заозер..я, бур..я

роз..юшити, в..юн, гр..юкати

Запитання 8

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

марнослів..я, цв..яховий, пір..ячко

дзв..якати, торф..яник, об..їжджчик

пуп..янок, крем..яний, мавп..ячий

надбрів..я, знічев..я, полум..я

Запитання 9

Без апострофа треба писати всі слова рядка

варіанти відповідей

мертв..як, розз..ява, різдв..яний

зв..язок, п..юре, б..юджет

цв..ях, бур..яний, б..ють

під..йом, зар..яд, тім..я

Запитання 10

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ

варіанти відповідей

Не розіб..єш горіха, то не з..їси зернятка.

хата без рушників, що сім..я без дітей.

На чужім подвір..ї і мухи б..ються.

Череп..я довше живе, ніж цілий глек.

То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

Запитання 11

Прочитайте речення.

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

Апостроф треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 12

Прочитайте речення.

В Україні існує повір(1)я, що духи померлих дітей на Св(2)ят-вечір з(3)являються до своїх люб(4)язних матерів на вечерю, і ніякі кам(5)яні мури цьому перешкодити не можуть.

Апостроф треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 13

Вкажіть рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком

варіанти відповідей

т..мяний, лл..ється, Хар..ків, кіл..це

мален..кий, павіл..йон, близ..ко, дон..ці

гір..кий, приз..бі, промін..чик, нен..ці

різ..бяр, землян..ці, колис..ці, борот..ба

Запитання 14

Апостроф не пишеться (кілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

після б, п, в, м, ф у корені слова перед йотованими

після р на початку складу, якщо наступні я, ю, є позначають його м'якість

після префікса та першої частини складних слів, які закінчуються на приголосний перед йотованими

після б, п, в, м, ф, коли перед ними стоїть будь-який при­голосний

у словах, похідних від імені Лук'ян

у складних словах (якщо перша частина слова - ПІВ, НАПІВ , а друга починається з йотованих)

Запитання 15

Апостроф пишеться

варіанти відповідей

після губних, перед якими є кореневий приго­лосний

після твердого р перед я, ю, є, ї

перед я, ю, є, ї після префіксів, які закінчують­ся на приголосний

в іншомовних словах перед я, ю, є, після шип­лячих та задньоязикових

Запитання 16

У всіх словах якого рядка пишеться знак м’якшення?


варіанти відповідей

п..єса, пенал..ті, об..єктив, порт..є


об..єктивний, лоял.ний, вексел.., порт..є

Нел..сон, Гот..є, фал..сифікація, ін..юрколегія

Н..ютон, прем..єр, рел..єф, міл..ярд

шансон..є, кан..йон, модел..єр, пен..юар

Запитання 17

Апостроф ставиться в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

павіл..йон, В..єтнам, п..єдестал, н..юфаундленд

миш..як, бар..єр, еспан..йолка, пас..янс

дистриб..ютер, Женев..єва, кон..юнктура, кур..йоз

інтерв..ю, б..язь, кутюр..є, Олів..є

фельд..єгер, інтерв..ю, ін..єкція, кар..єра

Запитання 18

Апостроф не пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зв..ялити, бур..яний, з..умовити, черв..як

дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд

цв..ях, духм..яний, пів..Європи, св..ященик

сором..язливий, р..ябий, недокрів..я, в..язка

пір..їнка, трав..янистий, зів..яти, жнив..яний

Запитання 19

М’який знак на місці крапок потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

долон..ці, умиваєт..ся, хлопец..

ден.., сільс..кий, піклуєш..ся

близ..кість, камін..чик, матін..чин

л..лється, їдал..ня, волин..ський

Запитання 20

Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження потрібно поставити апостроф

варіанти відповідей

Прем...єр, вар...єте, кастан...єти, П...єтрос

Ад...ютант, п...єдестал, екстер...єр, порт...є;

Кеш...ю, дистриб...ютор, Монтеск...є, диз...юнкція;

Кон...юнктива, марсел...єза, Рів...єра, круп...є. 

Запитання 21

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кол..оровість, промін…чик, різ...бяр

гагауз...кий, гет...манщина, тис...нява

дівчинон...ці, ковал...ський, лос...йон

піднос...ся, надзелен...чати, посид...мо

Запитання 22

Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у рядку

варіанти відповідей

черв..як, надвечір..я, кав..яр

верхів..я, миш..як, сер..йозний

грав..юра, з..юрмитися, арф..яр

сузір..я, під..їхати, духм..яний

Запитання 23

М’який знак треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

варіанти відповідей

Оксан..чин медал..йон

бад..орий барабан..щик

хар..ківський бул..вар

трипіл..ська кул..тура

Запитання 24

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

слов’янський, маслюк, джазист

осяяння, юнацький, беззастережний

блищить, каяття, європейський

колючий, в’юнище, їжджений

йодований, дзюркотіти, травиця

Запитання 25

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

велике сузір..я, роз..ятрена рана

очікувана прем..єра, духм..яна страва

гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

Запитання 26

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Пол...ща, мен...ше, низ...кий, л...вівський

тернопіл...ський, ніч...ка, бат...ко, дяд...ко

вуз...кий, б’єт...ся, бад...орість, нян...чин

Запитання 27

М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Тет...яна, календар..., громадян...ський

передач..., трудівниц..., Вернад...ський

Коцюбин...ський, голівон...ці, долин...ці

підніс...ся, піднос...ся, розріс...я

Запитання 28

Сполучення ЬО маємо в словах, спільнокреневих до кожного із слів варіанта

варіанти відповідей

пізно, Юрій

лікоть, хвиля

Василь, гай

Запитання 29

Літеру Й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Вороб...ов, міль...он, ...ордан, во...овничий

зна...омий, медаль...он, чотир...ох, ...огурт

Журавл...ов, ра...онний, ма...оріти, га...овий

Запитання 30

М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

чотир...ма, брун...ці, стежин...ці

млин...ці, галуз...ці, дон...ці

Ул...яна, промін...чик, тварин....ці

телен...чати, брин....чати, дзелен...чати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест