24 травня о 18:00Вебінар: Підготовка до ЗНО: систематизація матеріалу та узагальнення знань за допомогою сервісу Canva

ЗНО

Додано: 14 квітня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 92 рази
24 запитання
Запитання 1

Звук [ч] є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

борщ, чипси, яєчня, сердечний

лічба, щавель, чорниця, череда

онучці, чемпіон, чугайстр, Чилі

сердешний, тітчин, вічний, човен

черешня, узбіччя, зустріч, чайник

Запитання 2

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

воюють, сюрприз, якийсь, зозуля

будівля, майбутнє, щем, пшениця

агентство, грядка, зйомка,гайок

б'єшся, черешня, пам'ять, рельєф

бджілка, зяблик, щільно, портьєра

Запитання 3

На перший склад падає наголос у всіх словах, окрім

варіанти відповідей

олень

донька

спина

цінник

оцет

Запитання 4

Немає лексичної помилки в словосполученні

варіанти відповідей

пам'ятний сувенір

вільна вакансія

моя автобіографія

суверенна держава

запитати питання

Запитання 5

Синонімічне значення мають обидва фразеологізми в рядку

варіанти відповідей

хапати за душу, давати прочухана

зарубати на носі, намотати на вус

очей не відведеш, хоч голки збирай

вискочити на сухе, через пень-колоду

пекти раків, пустити червоного півня

Запитання 6

Спрощення на письмі відбувається у всіх словах рядка

варіанти відповідей

чес...ний, балас...ний, улес...ливий

капос...ний, тиж...невий, студен...ський

рідкіс...ний, хвас...ливий, зап'яс...ний

виїз...ний, щас...ливий, мас...ний

Запитання 7

Апостроф треба ставити на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мавп...ячий, коров...ячий, ф...юзеляж

інтерв...ю, Мін...юст, роз...єднати

дит...ясла, Св..ятвечір, моркв...яний

роз...яснення, від...їзд, без...іменний

Запитання 8

Відбувається подовження у формі орудного відмінка однини в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 

піч, вісь, розкіш

ніч, молодь, приязнь

щирість, любов, подорож

глазур, міць, сіль

Запитання 9

Закінчення -у (-ю) у формі кличного відмінка мають всі слова в рядку

варіанти відповідей

вітер, товариш, Пилип

пан, Олег, Дунай

батько, бабуся, кінь

козак, вовк, степ

Запитання 10

Буквосполучення -нн- треба писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

сказа...ий, огне...ий, незліче...ний

стара...о, окая...ий, попідти...ю

здійсне...ий, незрівня...о, страше...ий

таєм...о, мерзе...ий, свяще...ий

Запитання 11

В якому варіанті подано правильну транскрипцію до слова юшці

варіанти відповідей

[ й у с' ц і ]

[ й у ш ц і ]

[ й у с' ц' і ]

[ й' у с ц і ]

Запитання 12

Прикметники із суфіксом -зьк- утворяться від усіх іменників у рядку:

варіанти відповідей

Париж, узбек, студент

ад'ютант, юнак, волох 

Прага, Запоріжжя, Кавказ

солдат, турист, Дрогобич

Запитання 13

Вкажи слово з орфографічною помилкою

варіанти відповідей

дит'ясла

ател'є

возз'єднання

Мін'юст

Запитання 14

М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

 л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

 кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… 

 уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Запитання 15

Синонімічним є ряд слів:

варіанти відповідей

кинути, відправити, надіслати, відмовитись;

ходити, чимчикувати, швендяти, плентатись;

пристойний, чистий, вихований, розбещений;

завжди, ніколи, час від часу, повсякчас;

Запитання 16

Антоніми виділено у реченні:

варіанти відповідей

І знову день печально і пророчо згорає у призахіднім вогні.

Ми ніби і мудріші, і багатші, але щасливих менше на землі.

На тлінну стеблиночку пам’яті нанизано вічність і мить.

Час – жорстока ріка, та шукатиму брід, щоб вернутись печальною притчею.

Запитання 17

У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?

варіанти відповідей

Братися за розум, писати вірші, іти до школи, наламати хвоста.

Від серця відлягло, дістати по шапці, чужа праця, відчинені двері.

Ґав ловити, пасти задніх, розбити глек, альфа і омега.

Перейти вулицю, душа не на місці, не бачити смаленого вовка, не бачити друга.

Запитання 18

У якому речення слід вжити слово РАХУВАТИ?

варіанти відповідей

Він _ зірки на небі.

Я _ , що ви повинні виправити помилки.

Потрібно _ їх членами нашої команди.

Кожен _ себе генієм.

Запитання 19

Складним є речення

варіанти відповідей

Стара черемха заздро поглядала на першу вишню, визрілу несміло.

Зустрілись двоє пізно по зимі, та вже й на скронях паморозь зимова.

Мені чомусь наснилася весна, така ясна, така сліпучо-біла.


Мати жде і поглядом далеким шукає битий, посивілий шлях.

Запитання 20

Прочитайте речення

(1) Це Чурай Маруся, що (2) його любила, любила, справді, вірно і давно, (3) тоді його (4) із ревнощів убила, підсипавши отруту у вино.


З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово)


А сполучник

Б займенник

В прислівник

Г прийменник

Д частка

варіанти відповідей

1 Д, 2 Б, 3 В, 4 Г

1А, 2 Б, 3 В, 4 Д

1 Б, 2 А, 3 Г, 4 Д

1 Г, 2 А, 3 Б, 4 Г

Запитання 21

Відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину в реченні

варіанти відповідей

Коли сідає сонце, земля вбирається в приглушені шати.

Члени родини почали вечеряти, коли прочитали молитву.

Гора така, що нею спускалися цілий-цілісінький день.

Буря розчахула стару акацію, що росла біля сіней.

Запитання 22

Помилку допущено в написанні числівника

варіанти відповідей

п'ятидесяти шести

сьомастами трьома

двохсот чотирьох

сорока вісьмом

ста дев'ятьома

Запитання 23

Усі пари слів – пароніми

варіанти відповідей

усмішка- посмішка; компанія-кампанія

далекий– близький; рахманний-спокійний

свіжий- черствий; заможний- бідний

радісний – похмурий; туриський- туристичний

Запитання 24

Визначте правильні

варіанти послідовного заповнення пропусків для цього речення.

Якщо у вас __________ біль у горлі, кашель, __________ нежить, то вам необхідні ліки

__________.

варіанти відповідей

А гострий, гнітюча, від застуди


Б гострий, гнітючий, від застуди

В гостра, гнітючий, від застуди

Г гострий, гнітючий, для застуди

Д гострий, гнітюча, при застуді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест