Звязки. Гратки

Додано: 19 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 431 раз
20 запитань
Запитання 1

 Який тип хімічного зв'язку в сполуці Калію з Бромом?

варіанти відповідей

йонний

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

металічний

Запитання 2

Бінарну сполуку Силіцію а Карбоном — дуже міцний і твердий матеріал карборунд — використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Які кристалічні ґратки в цієї речовини? 

варіанти відповідей

атомні

йонні

металічні

молекулярні

Запитання 3

Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання

варіанти відповідей

1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору

1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору

1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору

1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору

Запитання 4

Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння

варіанти відповідей

металічна

йонна

атомна

молекулярна

Запитання 5

Вкажіть правильне твердження:

А. Електронегативність Флуору менша, аніж у Брому

Б. В атомів Хлору та Брому однаков загальна кількість електронів

В. Як Хлор так і Бром утворює з Гідрогеном сполуку НЕ

Г. Радіус Флуору більший, аніж у Брому

варіанти відповідей

А

Б

Г

В

Запитання 6

Укажіть тип кристалічних граток алюмінію

варіанти відповідей

металічні

молекулярні

атомні

йонні

Запитання 7

Укажіть формулу сполуки з ковалентним неполярним типом зв"язку


варіанти відповідей

Li2O

LiCl

HCl

Cl2

Запитання 8

Позначте особливість утворення ковалентного зв"язку за донорно-акцепторним механізмом

варіанти відповідей

диполі сусідніх молекул притягуються

усуспільнені електрони рухаються в електронному просторі

кожен атом надає по одному електрону у суспільне користування

один атом надає електронну пару в суспільне користування

Запитання 9

Йод - летка кристалічна речовина фіолетового кольору. Її температура плавлення 113,7оС, вона здатна до сублімації. Укажіть тип кристалічних граток йоду

варіанти відповідей

йонні

атомні

металічні

молекулярні

Запитання 10

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильне:

1. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок утворення спільних електронних пар.

2. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання протилежно заряджених йонів.

3. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання позитивних йонів і вільних електронів.  

варіанти відповідей

 правильне перше твердження

правильне друге твердження

 правильне третє твердження

всі твердження неправильні

Запитання 11

Проаналізуйте твердження щодо водневого зв'язку і вкажіть правильні:

варіанти відповідей

це внутрішньомолекулярний зв'язок

це міжмолекулярний зв'язок

 виникає між полярними молекулами, які обов'язково містять Гідроген

виникає між полярними молекулами, які обов'язково містять Оксиген

 зумовлює підвищення температури кипіння речовини

зумовлює зменшення розчинності речовини у воді

Запитання 12

Скільки спільних електронних пар виникає у молекулі хлору

варіанти відповідей

 одна

 дві

три

Запитання 13

Металевий зв'язок - це зв'язок, який виникає ..

варіанти відповідей

 між атомами неметалевих елементів внаслідок утворенням спільних пар електронів

між атомом Гідрогену, що має частково позитивний заряд, з атомом іншого хімічного елемента, що має частковий негативний заряд і розташований в цій чи інший молекулі

між протилежно зарядженими йонамі за рахунок електростатичного тяжіння між ними

 між позитивними катіонами, утвореними внаслідок втрати атомами електронів зовнішнього енергетичного рівня, й електронами, що вільно переміщаються по кристалу

Запитання 14

Вкажіть правильні твердження щодо речовини Mg3N2

варіанти відповідей

електронна густина зміщена в сторону Mg

на атомах виникають часкові δ+ і δ- заряди

зв'язок утримується між аніонами Mg і катіанами N

зв'язок утримується між катіонами Mg і аніонами N

під час утворення зв'язку електрони переходять від Mg до N

Запитання 15

Вкажіть механізм утворення водневого зв'язку

варіанти відповідей
Запитання 16

Вкажіть аніони серед наведених частинок

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 17

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:


1. Речовини з йонним типом кристалічної гратки відзначаються значною твердістю та тугоплавкістю.


2. Речовини з молекулярним типом кристалічної гратки відзначаються незначною леткістю.


3. Речовини з атомним типом кристалічної гратки відзначаються значною легкоплавкістю


варіанти відповідей

правильне перше твердження

правильне друге твердження

правильне третє твердження

правильне перше і третє твердження

правильне друге і третє твердження

Запитання 18

Встановіть послідовність розміщення речовин за типом хімічного зв’язку відровідно до схеми:

ковалентний неполярний → ковалентний полярний → йонний → металічний

А кальцій ; Б тетрабромметан ;

В кальцій бромід ; Г бром

варіанти відповідей

Г, Б, В, А

Б, Г, В, А

А, Г, Б, В

Г, В, Б, А

Г, Б, А, В

Запитання 19

Виберіть речовини у будові яких зберігається дальній порядок у розташуванні частинок

варіанти відповідей

рідини і кристали

аморфні тіла і рідини

гази і рідини

тільки кристалічні тверді тіла

Запитання 20

Які з тверджень є вірними:

1. Срібло та золото – добрі провідники, бо мають металічну кристалічну гратку.

2. Неметалічні елементи можуть бути в вузлах молекулярної та йонної кристалічної гратки.

3. Водневі зв’язки утримуються за рахунок притягання часткових зарядів.

варіанти відповідей

Вірні усі

Вірне 1 та 3

Вірне 2 та 3

Вірне 1 та 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест