2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Тести до підсумкового урокую Тема: "Земля на плані та карті"

Про матеріал
Тести до підсумкового уроку Тема: Земля на плані та карті. Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструє їх як ПОМИЛКИ.
Перегляд файлу

Географія (6 клас)

Тести до підсумкового уроку

Тема: Земля на плані та карті

Прізвище, ім'я учня_______________________________________

Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструє їх як ПОМИЛКИ.

1. Позначте твердження, яке розкриває поняття «глобус»:

А) об'ємна модель Землі, що в загальних рисах зберігає її форму, зменшену в десятки мільйонів разів;

        Б) зображення Землі;

         В) копія Землі;

         Г) навчальний посібник.

2. Виберіть із зазначених числових масштабів масштаб, що відповідає іменованому в 1 см – 50 км:

А) 1: 50;

Б) 1: 500 000;

В) 1: 5 000 000;

Г) 1:5000.

3. Позначте твердження, яке розкриває поняття «План місцевості»:

А) невелика карта, що зображує в масштабі ділянку місце­вості;

Б) зображення умовними знаками та в масштабі невели­кої ділянки місцевості;

В) зображення умовними знаками невеликої ділянки місцевості.

Г) зменшене зображення земної кулі.

4. Визначте твердження, яке розкриває поняття «рельєф»:

А) усі нерівності земної поверхні;

Б) гори, долини, річки, височини;

В) поверхня Землі;

Г) глибина та висота окремих ділянок земної поверхні.

5. Виберіть правильні твердження щодо бергштрихів:

А) лінії, що з'єднують точки з однаковою відносною висотою;

Б)  лінії, що з'єднують точки з однаковою абсолютною висотою;

В) лінії, що з’єднують точки з однаковою глибиною;

Г) короткі лінії на плані місцевості, що показують вільним кінцем напрям схилу.

Завдання 6-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений цифрою і великими буквами, і впишіть її у таблицю. У відведені клітини бланка впишіть цифри. Всі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилки.

 

6. Встановіть відповідність між поняттями та їх ознаками.

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Екватор

1.Меридіан, який проходить через Гринвіцьку обсерваторію, що поблизу Лондона.

Б. Меридіани

2.Найдовша паралель, що ділить земну кулю на дві півкулі – Північну і Південну.

В. Паралелі

3.Лінії на карті, які з’єднують полюси

Г. Початковий меридіан

4.Лінії, паралельні екватору.

 

5.Лінії, що сполучають точки з однаковою абсолютною висотою.

 

 

7. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

 

 

А. Градусна сітка.                          

1.Відстань у градусах від початкового   меридіана до певної точки земної поверхні.

Б. Географічні координати.          

2.Відстань у градусах від екватора до певної точки земної поверхні.

В. Географічна широта.                 

3. Широта і довгота будь-якої точки земної поверхні, виражені в градусах.

Г. Географічна довгота.                 

4.Паралелі і меридіани,що перетинаються на карті і глобусі.

 

5.Умовна лінія, що проходить через центр і

полюси Землі, навколо якої вона обертається.

 

8. Установіть відповідність між поняттями та їх особливостями.

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

 

 

 

А. План.                                                  

1. Дає змогу стежити за небезпечними природними явищами.

Б. Карта розташування

2. Найточніше передає місце розташування материків та океанів

В. Глобус земної поверхні на площині

3. Широта і довгота будь-якої точки земної поверхні, виражені в градусах.

Г. Космічний знімок

4.Охоплює невеликі ділянки місцевості.

 

5.Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою.

 

9. Встановіть відповідність,в якому напрямі від України знаходяться моря.

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

 

 

 

А.Чорне море

1.Східному.

Б. Балтійське море

2.Західному.                                                  

В. Жовте море.                                                                                               

3.Північному

Г. Північне море  

4.Південному                                              

 

5.Південному сході.

 

 

 

 

10.  Встановіть відповідність між сторонами горизонту та азимутом:

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А. Північ.                                                           1. 900

Б. Південь.                                                         2. 3600

В. Захід.                                                             3. 1800

Г. Схід.                                                               4. 2700

                                                                            5. 1350

 

Завдання 11-15 мають чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

 

11. Визначте спосіб зображення географічних об’єктів, для якого характерною є наявність спотворень площ, довжин і кутів зображених об’єктів.

         А)  Глобус.

         Б)  Географічна карта.

         В)  План місцевості.

         Г)  Аерофотознімок.

 

12. Визначте чинник,  яким обумовлено використання лінійного масштабу на картах.

         А)  Наявністю різних видів масштабів.

         Б)  Можна без розрахунків швидко визначити відстань на карті чи плані.

         В)  Ступінь зменшення дійсних розмірів на папері.

         Г)  Від нього залежить, наскільки детально показано на карті об’єктів.

 

13. Визначте, що необхідно насамперед здійснити аби прочитати план місцевості.

        А) Визначити відстань потрібних об’єктів.

        Б)  Знайти короткий шлях до заданих об’єктів.

        В)  Зорієнтувати план за сторонами горизонту.

        Г)  Визначити, як далеко один від одного розташовані потрібні об’єкти.

 

14.  Визначте основну особливість тематичної карти.

         А)  Наявність кількох видів масштабів.

         Б)  Наявність різних видів умовних знаків.

         В) Показують розміщення лише чітко визначених для даної карти об’єктів.

         Г)  Використання їх як наочні посібники.

 

15. Визначити, яким буде азимут на північний захід:

        А) 135º

        Б)  90º

        В) 315º

        Г) 145º

 

У завданнях 16-20 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так:

Відповідь:

Г

Е

О

Г

Р

А

Ф

І

Я

 

 

 

Усі інші види запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилки.

16. Визначте спосіб зображення Землі, зміст якого розкриває наведений нижче текст:

«За ними можна розпізнати гори і рівнини, рослинний покрив, грунти, мережу доріг, промислові споруди, населені пункти тощо. За їх допомогою створюють різноманітні за змістом карти».

Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.  Прочитайте текст і визначте спосіб зображення Землі:

    «Він дає найправильніше уявлення про місце розташування материків і океанів, островів і півостровів, рівнин і гір. За його допомогою можна по-казати, як відбувається добове обертання Землі та кут нахилу земної осі».

              Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Прочитайте текст і визначте спосіб зображення Землі:

 «Їх створюють за результатами спеціального знімання місцевості, на основі аеро- і космічних знімків. Побудовані в певному масштабі та проекції з урахуванням  кулястості Землі».

              Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Прочитайте текст і визначте термін, який описано в ньому:

 «Його зазначають на кожному плані, карті, глобусі. Розрізняють кілька видів, використовують для вимірювання відстаней».

             Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.  Прочитайте текст і визначте поняття:

 «Допомагає дотримуватися обраного маршруту. Його величину відраховують тільки за годинниковою стрілкою».

             Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 21-25 передбачають вибір правильної відповіді до задачі.

21. Учні йшли до лісу азимутом 1200. За яким азимутом вони будуть повертатись?

А) 1200.

Б) 3000.

В) 1800.

Г) 2700.

22.  Залізнична станція розташована від школи за азимутом 90. Яким є азимут із залізничної станції до школи?

А)  900.

Б) 1800.

В) 2700.

Г) 3600.

23. На плані місцевості відстань від села Зоряне до села Піщанка становить 10см. Реальна відстань між цими населеними пунктами дорівнює 500м. Визначте іменований масштаб карти.

А) в 1см – 500м.

Б) в 1 см – 50м.

В) в 1 см – 100м.

Г) в 1 см – 200м.

24. Числовий масштаб карти 1:9 000 000, визначте іменований масштаб цієї карти.

А) в 1см – 900км.

Б) в 1см – 9км.

В) в 1см – 90км.

Г) в 1см – 900м.

25. Іменований масштаб карти в 1см – 400км, визначте числовий масштаб даної карти.

А) 1:40 000 000.

Б) 1:40 000.

В) 1:4000.

Г) 1:400 000.

 

У завданнях 26-30 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

 

26. Визначте правильність наведеного твердження:

основними сторонами горизонту є „південь” та „захід” 

                                          

так

ні

 

 

27. Визначте правильність наведеного твердження:

 азимут і географічні координати вимірюють в градусах

                                                      

так

ні

 

 

 

28. Визначте правильність наведеного твердження:

є два види масштабу: числовий та іменований

                                                          

так

ні

 

 

 

29. Визначте правильність наведеного твердження:

компас ­ прилад для вимірювання географічних координат і визначення сторін горизонту.

 

так

ні

 

 

 

 

30. Визначте правильність наведеного твердження:

екватор – умовна лінія, що проведена на карті чи глобусі на рівній відстані між північним та південним полюсами.

 

так

ні

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 січня 2020
Переглядів
1023
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку