Тести на тему: "Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин"

Про матеріал

Тестові завдання для тематичного оцінювання з теми "Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин" дозволять перевірити рівень засвоєння учнями знань. Завдання розподілені на три рівноцінних варіанти

Перегляд файлу

Тематична робота 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин       Варіант 1 

1. Наведені на зображенні елементи були свідченням:   А) здійснення Великих географічних відкриттів;    Б) існування доколумбових цивілізацій Америки;   В) становлення капіталістичних відносин у Європі;     Г) покращення матеріального становища населення Європи.

2. Про який наслідок суспільного розвитку країн Європи йдеться в уривку з історичного джерела: «У приміщенні, просторому і довгому, стояли двісті верстатів, міцних і сильних: на цих верстатах працювали двісті чоловіків, усі в один ряд... У наступній кімнаті працювали сто дівчат…Поруч із ними працювали 80 валяльників».       А) поява мануфактурного виробництва;     Б) удосконалення цехового виробництва;

В) розвиток фільваркового виробництва;     Г) посилення міграційних процесів.                              

3. «Революція цін» – це:  А) організація купцями торговельних контор і поселень в колоніальних країнах;

Б) поступовий розвиток науки і техніки, який призводить до вдосконалення засобів виробництва;

В) знецінення грошей унаслідок падіння вартості золота і зростання цін на товари першої необхідності;

Г) відновлення старого, поваленого суспільного устрою, династії чи релігії.

4. Хто з мореплавців здійснив подорожі, позначені на картосхемі стрілками? А) Бартоломео Діаш і Васко да Гама;

Б) Енріке Мореплавець і Христофор Колумб;

В) Фернан Магеллан і Амеріго Веспуччі;   Г) Ернан Кортес і Франсіско Пісарро.

 

 

5. Яка причина наявність великої кількості дітей у тогочасних європейських сім’ях?

А) сповідування батьками принципів гуманності і дитинолюбства;                        

Б) перетворення дітей на додаткові робочі руки для сімї;

В) надання державою пільг багатодітним сім’ям;

Г) підвищення матеріального благополуччя сімей.

6. Укажіть, кому із зображених історичних діячів належить наведений факт біографії. «... Я за тридцять три дні з флотилією, яку найясніші Король та Королева... віддали під моє керівництво, досяг Індій, де знайшов чимало островів... Перший відкритий мною острів я назвав Сан-Сальвадор…».

А) Б) В)  Г)

7. 1519 року:   А) Христофор Колумб досяг берегів Америки;  Б) Фернан Магеллан розпочав навколосвітню мандрівку;

В) Ернан Кортес розпочав завоювання держави ацтеків;   Г) Джованні Кабот досяг узбережжя Канади.

8. Яка з ілюстрацій стосується держави інків?

А) Б) В) Г)

9. Яке твердження стосується повсякденного життя населення Західної Європи?    А. поширення однодітної сім’ї.                     Б. рівноправність чоловіка і жінки.   В. заборона на вживання алкоголю.              Г. поява нових стилів моди.

10.Позначте назву міста, яке було столицею держави ацтеків.

А) Куско;             Б) Атауальпа;              В) Теночтитлан;             Г) Монтесума.

11. Установіть відповідність між термінами і їх визначеннями.


1. фінансова установа, що зберігає гроші і надає кредити;        2. гроші для отримання прибутку;

3. іспанський завойовник;          4. велике підприємство, що характеризується поділом праці між найманими

працівниками та використанням ручної праці.

А) капітал;      Б) конкістадор;        В) банк;         Г) домна;         Д) мануфактура.

12. Розташуйте у правильній послідовності географічні відкриття.

А) відкриття Америки;                                          Б)  відкриття морського шляху до Африки;

В) відкриття морського шляху до Індії;              Г) відкриття західного шляху до Індії.

Тематична робота 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин               Варіант 2 

1. Наведені зображення були свідченням появи:

А) селянства;      Б) духовенства;       В) поміщицтва;       Г) буржуазії.

2. Про який наслідок подорожей мореплавців йдеться в уривку з історичного джерела: «Мореплавцем, що зробив велике відкриття під час служби у складі іспанського флоту, керуючи флотилією з п’яти кораблів, яка мала віднайти шлях до країн Сходу. Вона оминула Південну Америку і, перетнувши Тихий океан, досягла островів, які згодом назвали Філіппінськими…»?

А) відкриття морського шляху до Індії;  Б) відкриття шляху до Америки;

В) відкриття морського шляху навколо світу;  Г) відкриття шляху до Китаю.

3. Конкіста - це:   А) відкриття Нового світу;

Б) зародження мануфактурного виробництва у країнах Європи;

В) освоєння, завоювання земель Америки іспанцями;      Г) пошук європейцями морського шляху до Азії.

4. Хто з мореплавців здійснив подорожі, позначені на картосхемі стрілками?   

А) Франсіско Пісарро;                Б) Фернан Магеллан;

В) Христофор Колумб;               Г) Васко да Гама.

5. За яких умов був можливий повторний шлюб в тогочасному суспільстві?  А) добровільної згоди чоловіка і жінки;          Б) смерті одного з попереднього подружжя;       В) дозволу короля, князя, графа чи іншого представника аристократії;          Г) єдиновладного бажання чоловіка.

6. Укажіть, кому із зображених історичних діячів належить наведений факт біографії. «... після всебічного обговорення, вирішив звернутися до Монтесуми, щоб той наказав... зібрати данину для Його Величності... Скарбів було так багато, що на їх вилучення знадобилося три дні!».

А)Б) В) Г)

7. 1498 року:   А) Васко да Гама відкрив морський шлях до Індії;    Б) Франсіско Пісарро розпочав завоювання держави інків;   В) Енріке Мореплавець здійснив першу подорож до берегів Африки;

Г) Бартоломео Діаш першим дістався берегів Африки.

8. Яка з ілюстрацій стосується життя селян Європи?

А) Б) В) Г)

9. Яке твердження стосується основних технічних досягнень Нового часу?

А. поява водогону і каналізації.             Б. поява годинникового механізму.

В. поява книгодрукування.                     Г. винайдення домни.

10. Які твердження стосуються соціально-економічного розвитку країн Європи?

А. поява мануфактури.                                Б. масове переселення людей до Америки.

В. незмінність поділу на три стани.            Г. зародження цехового виробництва.

11. Установіть відповідність між термінами і поняттями та їх визначеннями.


1. прилад для обчислення широти і довготи;

2. територія під владою іншої держави;

3. торговельна контора або поселення;

4. суспільна верства, що володіє фінансами і засобами виробництва.

А) астролябія; 

Б) буржуазія;

В) імперія;

Г) колонія;

Д) факторія.


12. Розташуйте події у правильній послідовності.

А) навколосвітня подорож Ф.Магеллана;

Б) перша експедиція Х.Колумба до Америки;

В) похід Ф. Пісарро на державу інків;

Г) укладення Тордесільяського договору.

 

Тематична робота 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин               Варіант 3 

1. Яка причина використання римських акведуків у містах?

 А. нестача їжі.                       Б. нестача води.          В. відсутність каналізації.         Г. технічний розвиток.

2. Яка основна причина міграцій у Європі?

А. завойовницькі походи.      Б. пошук роботи.        В. втеча від кріпацтва.              Г. перенаселення країн.

3. Який був основний метод порятунку від епідемій?

А. нові ліки.         Б. втеча з міста.        В. профілактика захворювань.          Г. фізичне знищення хворих людей.

4. Яка з пам’яток стосується розвитку цивілізацій Американського континенту?              

   А.           Б.  Опис : Результат пошуку зображень за запитом "портолани"         В.          Г. 

5. Установіть відповідність між історичними діячами і їх характеристиками.

А) Васко да Гама.                      Б) Енріке Мореплавець.                     В) Амеріго Веспуччі.

                       Г) Бартоломеу Діаш.                           Д) Фернан Магеллан.

1. Першим з європейців обігнув Африку з півдня.       2. Організатор перших морських експедицій.

3. Першим здійснив навколосвітню подорож.              4. Першовідкривач морського шляху до Індії.

6. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

А) Капітал.       Б) Мануфактура.         В) Домна.        Г) Банк.        Д) Буржуазія.

1. Фінансова установа, що зберігає гроші і надає кредити.      2. Гроші для отримання прибутку.

3. Велике підприємство, що характеризується поділом праці між найманими працівниками та використанням ручної праці.         4. Суспільна верства, що володіє фінансами і засобами виробництва.

7. Установіть відповідність між історичними діячами та уривками з історичних джерел.

А. Христофор Колумб.

Б. Фернан Магеллан.

В. Марко Поло.

Г. Васко да Гама.

Д. Ернан Кортес.

1. «... досяг Індій, де знайшов чимало островів... Перший відкритий острів назвав Сан-Сальвадор…».

2. «... відкрив морський шлях до Індії довкола Африки...».

3. «... вирішив звернутися до Монтесуми, щоб той наказав... зібрати данину для Його Величності...».

4. «... керуючи флотилією з п’яти кораблів... досяг островів, які згодом назвали Філіппінськими…».

8. Установіть відповідність між датами і подіями.

А) 1492 р.

Б) 1498 р.

В) 1519 р.

Г) 1532 р.

1. Початок навколосвітньої подорожі Ф.Магеллана.

2. Подорож В. да Гами.

3. Початок експедиції Ф.Пісарро.

4. Укладення Тордесільяського договору.

5. Перша експедиція Х.Колумба.

9. Які твердження стосуються соціально-економічного розвитку країн Європи? (три правильні відповіді).

А. поява мануфактури.

Б. поява технічних винаходів.  

В. масове переселення людей до Америки.

Г. незмінність поділу на три стани.

Д. поширення вільнонайманої праці.

Е. зародження цехового виробництва.

10. Які твердження стосуються основних технічних досягнень Нового часу? (три правильні відповіді).

А. поява водогону і каналізації.

Б. використання металевого гвинта.

В. удосконалення водяного колеса.

Г. поява годинникового механізму.

Д. поява книгодрукування.

Е. винайдення домни.

 

 

8-й клас                                                                                                                     Всесвітня історія               

Автор:

Вчитель історії і правознавства

ЗЗСО «КСЛІ»

Гук Олександр Іванович

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Скорик Любов
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Новохацька Інна олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Всесвітня історія 8 клас (Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.)
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
14034
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку