Тести з біології 6 клас. Одним із завдань повсякденної вчительської праці є необхідність здійснювати контроль знань учнів. Форми контролю, вживані вчителями, дуже різноманітні, ал

Про матеріал

Тестовий контроль знань біологія 6 клас.

1. Тема: Клітина.

1. Назвати головні частини світлового мікроскопа:

а) штатив, тубус;

б) окуляр, предметний столик;

в) тубус, окуляр, об'єктив.

2. Хто є автором клітинної теорії:

а) Маттіас Шлейден і Теодор Шванн;

б) Антоні ван Левенгук;

в) Роберт Броун.

3. Які пластиди мають зелене забарвлення?

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

4. Безбарвними пластидами є:

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

5. Жовто-оранжевий, жовтий, червоний колір мають:

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

6. Тільки рослинній клітині властиві:

а) цитоплазма;

б) вакуоля;

в) ядро.

7. Енергетичним депо клітини є:

а) рибосоми;

б) ядро;

в)мітохондрії.

8. Ознаки організму закодовані у:

а) ядрі;

б) цитоплазмі;

в) пластидах.

9. Клітина, яка утворюється внаслідок злиття двох клітин є:

а) спора;

б) гамета;

в) зигота.

10. Пластидами, в яких відбувається фотосинтез є:

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

11. Клітина з одинарним набором хромосом:

а) гаплоїдна;

б) диплоїдна;

в) триплоїдна.

12. Тільця ядра, що забезпечують передачу спадкового матеріалу клітини під час її поділу:

а) рибосоми;

б) хромосоми;

в) хлоропласти.

2. Тема: Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності.

1. Прокаріоти це оганізми:

а) безядерні;

б) одноядерні;

в) двоядерні.

2. Укажіть ознаки, які відрізняють ціанобактерій від інших бактерій:

а) наявність ядра;

б) здатність до виділення кисню в процесі фотосинтезу;

в) наявність джгутиків.

3. Укажіть бактерії, які здатні засвоювати азот з повітря:

а) зелені бактерії;

б) пурпурні бактерії;

в) бульбочкові бактерії.

4. Хламідомонада й хлорела на світлі живляться:

а) автотрофно;

б) гетеротрофно;

в) за допомогою фотосинтезу.

5. Нерухомий спосіб життя веде:

а) хламідомонада;

б) хлорела;

в) евглена зелена.

6. Укажіть водорість, яка належить до багатоклітинних:

а) хламідомонада;

б) хлорела;

в) ульва.

7. Назвіть органелу водоростей, яка містить хлорофіл:

а) мітохондрія;

б) хлоропласт;

в) вакуоля з клітинним соком.

8. Органами руху в інфузорії – туфельки слугують:

а) несправжні ніжки;

б) джгутики;

в) війки.

9. В організмі людини дизентерійна амеба паразитує:

а) у крові;

б) у кишківнику;

в) у печінці.

10. Укажіть переносника збудника малярії:

а) муха цеце;

б) блоха людська;

в) кровосисні комарі.

11. Позначте клітини губок, які бкруть участь у перетравленні їжі:

а) покривні;

б) комірцеві;

в) амебоїдні.

12. Укажіть клітини губок, у яких є джгутик:

а) покривні;

б) комірцеві;

в) амебоїдні.

3. Тема: Рослини.

1. Який газ поглинається в процесі фотосинтезу?

a) азот;

б) кисень;

в) вуглекислий газ.

2. Вода з мінеральними речовинами транспортується по рослині:

а) зверху вниз;

б) по судинах;

в) по ситовидних трубках.

3. Тканина, яка виконує захисну функцію:

а) механічна;

б) твірна;

в) провідна.

4. Стрижнева коренева система складається з коренів:

а) бічних і додаткових;

б) головного і додаткових;

в) головного і бічних.

5. Видозмінами кореня є:

а) бульба;

б) коренеплід;

в) кореневище.

6. Видозмінами пагона є:

а) коренеплід;

б) бульбокорінь;

в) бульба.

7. Яка рослина має прості листки?

а) картопля;

б) шипшина;

в) акація.

8. Квітка – це орган:

а) вегетативний;

б) репродуктивний;

в) статевий.

9. Рослини, які мають двостатеві квітки, називаються:

а) однодомними;

б) дводомними;

в) багатодомними.

10. Із заплідненої яйцеклітини розвивається плід:

а) насіннина;

б) плід;

в) зародок.

11. До соковитих плодів належать:

а) гарбузина;

б) сім'янка;

в) кістянка.

12. До сухих нерозкривних плодів належать:

а) листянка;

б) кістянка;

в) зернівка.

4. Тема: Різноманітність рослин.

1. До якої групи відносяться водорості за способом живлення?

а) автотрофи;

б) гетеротрофи;

в) сапротрофи.

2. Спірогіра є водорістю:

а) одноклітинною;

б) багатоклітинною;

в) колоніальною.

3. До якої групи водоростей належить вольвокс?

а) дноклітинні;

б) багатоклітинні;

в) колоніальні.

4. Яке покоління переважає у життєвому циклі мохоподібних?

а) нестатеве;

б) спорофіт;

в) гаметофіт.

5. Що виростає зі спори політриха?

а) листкостеблова рослина;

б) коробочка на ніжчі;

в) ризоїди.

6. Яке покоління переважає у циклі розвитку папоротей?

а) нестатеве;

б) спорофіт;

в) гаметофіт.

7. Що відростає від кореневища щитника чоловічого?

а) корені;

б) ризоїди;

в) листки.

8. Органами гаметофіта плауноподібних є:

а) кореневище;

б) спорангії;

в) антеридії і архегонії.

9. Гаметофіт хвоща:

а) підземний;

б) надземний;

в) дводомний.

10. З чого формується спорофіт хвойних?

а) спори;

б) гамети;

в) зиготи.

11. Які репродуктивні органи є у покритонасінних?

а) корінь;

б) квітка;

в) пагін.

12. Що характерно для дводольних?

а) мичкувата коренева система;

б) прості листки;

в) дві сім'ядолі.

5. Тема: Гриби.

1. Нижчими грибами є:

а) фітофтора;

б) трутовик;

в) дріжджі.

2. Вищими грибами є:

а) фітофтора;

б) мукор;

в) боровик.

3. У симбіоз з коренями вищих рослин вступають:

а) фітофтора;

б) трутовик;

в) підосичник.

4. У шапкових грибів є:

а) корені;

б) стебло;

в) плодове тіло.

5. Грибами – сапротрофами є:

а) сироїжка;

б) боровик;

в) підосичник.

6. Грибами – паразитами є:

а) сироїжка;

б) боровик;

в) сажка.

7. Мікоризними грибами є:

а) сироїжка;

б) боровик;

в) печериця.

8. Їстівні гриби –це :

а) підосичник;

б) бліда поганка;

в) гнойовик.

9. Отруйні гриби – це:

а) підосичник;

б) бліда поганка;

в) гнойовик.

10. Вегетативне тіло гриба – це:

а) міцелій;

б) плодове тіло;

в) талом.

11. Вегетативне тіло лишайника – це:

а) міцелій;

б) плодове тіло;

в) талом.

12. Оленячим мохом називають:

а) кладонію;

б) бородач;

в) леканору.

Перегляд файлу

Тестовий контроль знань біологія 6 клас.

1. Тема: Клітина.

1. Назвати головні частини світлового мікроскопа:

а) штатив, тубус;

б) окуляр, предметний столик;

в) тубус, окуляр, об’єктив.

2. Хто є автором клітинної теорії:

а) Маттіас Шлейден і Теодор Шванн;

б) Антоні ван Левенгук;

в) Роберт Броун.

3. Які пластиди мають зелене забарвлення?

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

4. Безбарвними пластидами є:

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

5. Жовто-оранжевий, жовтий, червоний колір мають:

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

6. Тільки рослинній клітині властиві:

а) цитоплазма;

б) вакуоля;

в) ядро.

7. Енергетичним депо клітини є:

а) рибосоми;

б) ядро;

в)мітохондрії.

8. Ознаки організму закодовані у:

а) ядрі;

б) цитоплазмі;

в) пластидах.

9. Клітина, яка утворюється внаслідок злиття двох клітин є:

а) спора;

б) гамета;

в) зигота.

10. Пластидами, в яких відбувається фотосинтез є:

а) лейкопласти;

б) хлоропласти;

в) хромопласти.

11. Клітина з одинарним набором хромосом:

а) гаплоїдна;

б) диплоїдна;

в) триплоїдна.

12. Тільця ядра, що забезпечують передачу спадкового матеріалу клітини під час її поділу:

а) рибосоми;

б) хромосоми;

в) хлоропласти.

 

 

 

2. Тема: Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності.

1. Прокаріоти це оганізми:

а) безядерні;

б) одноядерні;

в) двоядерні.

2. Укажіть ознаки, які відрізняють ціанобактерій від інших бактерій:

а) наявність ядра;

б) здатність до виділення кисню в процесі фотосинтезу;

в) наявність джгутиків.

3. Укажіть бактерії, які здатні засвоювати азот з повітря:

а) зелені бактерії;

б) пурпурні бактерії;

в) бульбочкові бактерії.

4. Хламідомонада й хлорела на світлі живляться:

а) автотрофно;

б) гетеротрофно;

в) за допомогою фотосинтезу.

5. Нерухомий спосіб життя веде:

а) хламідомонада;

б) хлорела;

в) евглена зелена.

6. Укажіть водорість, яка належить до багатоклітинних:

а) хламідомонада;

б) хлорела;

в) ульва.

7. Назвіть органелу водоростей, яка містить хлорофіл:

а) мітохондрія;

б) хлоропласт;

в) вакуоля з клітинним соком.

8. Органами руху в інфузорії – туфельки слугують:

а) несправжні ніжки;

б) джгутики;

в) війки.

9. В організмі людини дизентерійна амеба паразитує:

а) у крові;

б) у кишківнику;

в) у печінці.

10. Укажіть переносника збудника малярії:

а) муха цеце;

б) блоха людська;

в) кровосисні комарі.

11. Позначте клітини губок, які бкруть участь у перетравленні їжі:

а) покривні;

б) комірцеві;

в) амебоїдні.

12. Укажіть клітини губок, у яких є джгутик:

а) покривні;

б) комірцеві;

в) амебоїдні.

 

 

 

 

 

 

 

3. Тема: Рослини.

1. Який газ поглинається в процесі фотосинтезу?

a) азот;

б) кисень;

в) вуглекислий газ.

2. Вода з мінеральними речовинами транспортується по рослині:

а) зверху вниз;

б) по судинах;

в) по ситовидних трубках.

3. Тканина, яка виконує захисну функцію:

а) механічна;

б) твірна;

в) провідна.

4. Стрижнева коренева система складається з коренів:

а) бічних і додаткових;

б) головного і додаткових;

в) головного і бічних.

5. Видозмінами кореня є:

а) бульба;

б) коренеплід;

в) кореневище.

6. Видозмінами пагона є:

а) коренеплід;

б) бульбокорінь;

в) бульба.

7. Яка рослина має прості листки?

а) картопля;

б) шипшина;

в) акація.

8. Квітка – це орган:

а) вегетативний;

б) репродуктивний;

в) статевий.

9. Рослини, які мають двостатеві квітки, називаються:

а) однодомними;

б) дводомними;

в) багатодомними.

10. Із заплідненої яйцеклітини розвивається плід:

а) насіннина;

б) плід;

в) зародок.

11. До соковитих плодів належать:

а) гарбузина;

б) сім’янка;

в) кістянка.

12. До сухих нерозкривних плодів належать:

а) листянка;

б) кістянка;

в) зернівка.

 

 

 

 

 

 

 

4. Тема: Різноманітність рослин.

1. До якої групи відносяться водорості за способом живлення?

а) автотрофи;

б) гетеротрофи;

в) сапротрофи.

2. Спірогіра є водорістю:

а) одноклітинною;

б) багатоклітинною;

в) колоніальною.

3. До якої групи водоростей належить вольвокс?

а) дноклітинні;

б) багатоклітинні;

в) колоніальні.

4. Яке покоління переважає у життєвому циклі мохоподібних?

а) нестатеве;

б) спорофіт;

в) гаметофіт.

5. Що виростає зі спори політриха?

а) листкостеблова рослина;

б) коробочка на ніжчі;

в) ризоїди.

6. Яке покоління переважає у циклі розвитку папоротей?

а) нестатеве;

б) спорофіт;

в) гаметофіт.

7. Що відростає від кореневища щитника чоловічого?

а) корені;

б) ризоїди;

в) листки.

8. Органами гаметофіта плауноподібних є:

а) кореневище;

б) спорангії;

в) антеридії і архегонії.

9. Гаметофіт хвоща:

а) підземний;

б) надземний;

в) дводомний.

10. З чого формується спорофіт хвойних?

а) спори;

б) гамети;

в) зиготи.

11. Які репродуктивні органи є у покритонасінних?

а) корінь;

б) квітка;

в) пагін.

12. Що характерно для дводольних?

а) мичкувата коренева система;

б) прості листки;

в) дві сім’ядолі.

 

 

 

 

 

 

 

5. Тема: Гриби.

1. Нижчими грибами є:

а) фітофтора;

б) трутовик;

в) дріжджі.

2. Вищими грибами є:

а) фітофтора;

б) мукор;

в) боровик.

3. У симбіоз з коренями вищих рослин вступають:

а) фітофтора;

б) трутовик;

в) підосичник.

4. У шапкових грибів є:

а) корені;

б) стебло;

в) плодове тіло.

5. Грибами – сапротрофами є:

а) сироїжка;

б) боровик;

в) підосичник.

6. Грибами – паразитами є:

а) сироїжка;

б) боровик;

в) сажка.

7. Мікоризними грибами є:

а) сироїжка;

б) боровик;

в) печериця.

8. Їстівні гриби –це :

а) підосичник;

б) бліда поганка;

в) гнойовик.

9. Отруйні гриби – це:

а) підосичник;

б) бліда поганка;

в) гнойовик.

10. Вегетативне тіло гриба – це:

а) міцелій;

б) плодове тіло;

в) талом.

11. Вегетативне тіло лишайника – це:

а) міцелій;

б) плодове тіло;

в) талом.

12. Оленячим мохом називають:

а) кладонію;

б) бородач;

в) леканору.

 

docx
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
1907
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку