19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Тести з теми "Біорізноманіття"

Про матеріал
Тести з біології для 10 класу, профільний рівень, з теми "Біорізноманіття". Складені відповідно до підручника Біологія і екологія (профільний рівень): К. М. Задорожний, вид-во "Ранок", 2018
Перегляд файлу

Тема «Біорізноманіття». Варіант 1.

Початковий рівень (3 бали) (Виберіть ОДНУ правильну відповідь)

 1.                Система живого світу, в якій класифікація видів базується лише на ступені  їхньої спорідненості за морфологічними ознаками: а) природна  б) штучна  в) систематична  г) класифікаційна.
 2.                Який із вчених відділив гриби в окреме царство :

а) Г. Компленд б) Р. Уайттейкер в) Е. Геккель  г) К. Лінней.

 1.                Таксон найвищого рангу, який включає кілька царств живих організмів, — це:

а) надцарство б) тип  в) домен  г) відділ.

 1.                До неклітинних форм життя належать: а) бактерії;  б) ціанобактерії; в) віруси;  г) гриби.
 2.                Бактеріальна клітина не має:   а) тверду оболонку, яка складається з муреїну; б) слизову капсулу, утворену з полісахаридів;  в) глікокалікс, що дозволяє клітині легко змінювати сою форму;  г) плазматичну мембрану, яка оточує живу частину клітини.
 3.                Який критерій виду використано в даному прикладі «Людина заселила всі континенти, а ареал шимпанзе обмежений центральною частиною Африки»:

а) географічний б) біохімічний  в) екологічний  г) морфологічний д) репродуктивний.

Середній рівень. Виберіть ДЕКІЛЬКА правильних відповідей (3 бали).

 1.                Виберіть із поданого переліку методи вивчення біорізноманіття:

а) моніторинг  б) математичне моделювання  в) інвентаризація  г)  мікроскопія д) статистичний.

 1.                Виберіть із поданого переліку терробактерії:

а) чума  б) холера  в) туберкульоз  г)  ціанобактерії д) сальмонельоз.

 1.                Виберіть із поданого переліку еукаріотів представників субдомену аморфеї:

а) трипанасома  б) пеніцил в) окунь  г)  улотрикс.

Достатній рівень ( 3 бали )

 1.            Установіть відповідність

А) Жалкі                           1. Венерин пояс, мнеміопсис

 Б) Плоскі черви               2. Аскариди, гострики

 В) Круглі черви               3. Дафнії, комарі

 Г) Членистоногі               4. Планарії, сисуни

                                            5. Актинії, гідри.

11.Укажіть назви таксонів, що характеризують систематичне положення зображеної тварини.

  А. Вид                                Б. Клас                                   В. Тип

1.Виноградний слимак         1. Двостулкові                      1. Членистоногі

2.Слизун чорний                   2. Черепашкові                     2. Хордові

3.Планарія молочно – біла   3. Черевоногі                         3. Молюски

4. Беззубка річкова                4. Головоногі                        4. Слизовики

Високий рівень ( 3 бали ) .

12. Встановити відповідність

Група організмів

Ознаки

Приклад

І.Неклітинні форми

життя

А. Мешкають в воді чи вологих місцях. Автотрофи

1. холерний вібріон

ІІ.Прокаріоти

Б.Не мають самостійного обміну речовин.Внутрішньоклітинні паразити

2. жук-олень

ІІІ.Гриби

В. Мають вегетативні органи: корінь, стебло та листя

3. інфузорія-туфелька

ІV.Вищі рослини

Г. Гетеротрофи, запасають глікоген,

розмножуються спорами.

4. вірус ВІЛ

 

V.Нижчі рослини

Д.Спадкова інформація зберігається в одній хромосомі, що знаходиться у

 цитоплазмі клітини

5. яблуня

VІ.Твариноподібні

еукаріоти

Е. Гетеротрофні багатоклітинні організми, більшість яких мають справжні

тканини та органи.

6. пеніцил

 

VІІ.Справжні

тварини

 

Є. Мітохондрії в клітинах цих істот мають трубчасті або

дископодібні кристи

7. макроцистис

13. Чому слизовики і гриби не можна об’єднувати в одне царство?

Тема «Біорізноманіття». Варіант 2. Початковий рівень (3 бали)

 1.                Система живого світу, в якій класифікація видів базується на ступені  їхньої спорідненості з урахуванням філогенетичних ознак:  а) природна б) штучна  в) систематична  г) класифікаційна.
 2.                Наука, яка вивчає історичний процес розвитку органічного світу:  а) систематика б) археологія  в) палеонтологія   г) філогенія.
 3.                Який із вчених запропонував тридоменну систему живого світу : а) Г. Компленд б) Р. Уайттейкер в) Е. Геккель  г) К. Воуз.
 4.                Група організмів, подібних за будовою та процесами життєдіяльності, які можуть вільно схрещуватись і давати плідне потомство, називають:      а) видом;  б) рядом;  в) родиною;  г) порядком.
 5.                Які ознаки притаманні представникам царства Рослини:        а) у клітинах два і більше ядер  

б) автотрофи   в) лише багатоклітинні організми  г) мають клітинну стінку, яка містить целюлозу.

 1.                Який критерій виду використано в даному прикладі «Людина заселила багато різних біотопів, а  шимпанзе живуть тільки в тропічному лісі»:

а) географічний б) біохімічний  в) екологічний  г) морфологічний д) репродуктивний.

Середній рівень.  Виберіть  правильні відповіді ( 3 бали ) .

 1.                Для якого, із запропонованих методів вивчення біорізноманіття, характерне визначення: передбачення можливої поведінки природних систем на основі інформації, яка була отримана в попередніх дослідженнях а) моніторинг  б) екологічне прогнозування  в) інвентаризація .
 2.                Виберіть (декілька відповідей) із поданого переліку гідробактерії:

а) чума  б) холера  в) туберкульоз  г)  ціанобактерії.

 1.                Виберіть (декілька відповідей) із поданого переліку еукаріотів представників субдомену  екскавати: а) трипанасома  б) лейшманія  в) сфагнум  г)  хвощ.

Достатній рівень ( 3 бали ) .

 1.            Установіть відповідність між групою вищих рослин і представниками.

А Справжні мохи      1 молодильники, баранець

Б Папороті                  2 сфагнум, політрих

В Хвойні                    3 тис, туя, кипарис

Г Квіткові                   4 магнолія, робінія

                                     5 щитник, орляк

 1.            Установіть відповідність між таксономічними категоріями та їхніми назвами для зображеного організму: А. Вид                                Б. Клас                                   В. Відділ

                   1.Троянда садова        1. Дводольні                     1. Голонасінні

                   2.Паслін чорний          2. Однодольні                  2. Квіткові

                   3.Шипшина  собача                                               3. Папоротеподібні

Високий рівень ( 3 бали ) .

 1. Встановити відповідність

Група організмів

Ознаки

Приклад

І. Неклітинні форми

життя

А. Мають клітинну оболонку із

хітину.

 1.                 Папороть

ІІ. Прокаріоти

Б. б.Не мають справжніх тканин та органів. Автотрофи.

2. Ламінарія

ІІІ. Гриби

В.Багатоклітинні гетеротрофи

3. Амеба протей

ІV.Нижчі рослини

Г.Одноклітинні еукаріоти з

гетеротрофним засобом

живлення

4. Медуза коренерот

V. Вищі рослини

Д. Одноклітинні істоти, що не

мають справжнього ядра в

клітині

5. Дріжджі

 

VІ.Справжні тварини

Е. Складаються з нуклеїнової

кислоти та білкового капсиду

6. Кишкова паличка

VІІ.Твариноподібні

еукаріоти

 

Є. Автотрофні багатоклітинні

організми, що мають тканини

та органи

7. Вірус грипу

 1.            Намалюйте схему «Загальна характеристика типу Хордові».
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сопіженко Інна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Боровець Леся
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
2690
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку