5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Тестові контрольні роботи з фізики 8 кл (нова програма)

Про матеріал
Тестові завдання розроблені в 4 варіантах, та відповідають чинній програмі з фізики. Завдання 1-3 по 1 б, завдання 4-6 по 2 б, завдання 7-9 по 3 б, завдання 10-12 по 4 б. Система переведення оцінок 1б-1, 2б-2, 3б-3, 4б-4, 5,6б-5; 7,8б-6; 9,10,11б-7; 12,13,14б-8; 15,16,17б-9; 18,19,20,21б -10; ,22,23,24,25б-11; 26,27,28,29,30б-12. При невиконанні 6,9,12 завдання оцінка знижується на 1 б.
Перегляд файлу

нп

Тематична контрольна робота №1                                          8 кл

«Теплові явища»

 

Варіант 1

1 Температуру тіла позначають літерою

       А. Q                         Б. с                         В. t                         Г. m

 

2 У якому стані речовина зберігає обєм, але легко змінює форму?

      А. твердому             Б. рідкому             B. газоподібному             Г. У всіх трьох станах

 

3 Кількість теплоти визначають в

      А. Дж               Б. Дж/кг               В. Дж/(кг∙К)               Г. Дж/К

 

4 Частина внутрішньої енергії, яку тіло дістає або втрачає при теплопередачі це

      А. кількість теплоти         Б. температура         В. робота         Г. теплоємність

 

5 Тепловим рухом називається

       А. поступальний рух тіла                        Б. коливальний рух тіла     

       В. хаотичний рух частинок тіла              Г. будь-який рух тіла та його частин

 

6 Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання 700 г води на 25 0С?

 

7 Для швидкого охолодження каструлі лід потрібно класти

      А. знизу             Б. зверху             В. збоку             Г. немає різниці

 

8 При нагріванні мідної кульки у неї

      А. об’єм, маса і густина не змінились

      Б. об’єм і густина збільшились, а маса не змінилась

      В. маса не змінилась, об’єм збільшився, густина зменшилась

      Г. маса та густина не змінились, а об’єм збільшився

 

9 На скільки градусів нагріється 2 кг алюмінію з питомою теплоємністю 920 Дж/(кг∙К) при

   затраті 4600 Дж теплоти?

 

10 Чому вода краще від інших рідин охолоджує гарячі предмети? Поясніть.

 

11 Чому вентилятори для очищення повітря здебільшого розміщують біля стелі?

 

12 На нагрівання 5 кг заліза на 20 0С витрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання

     води на 5,5 0С. Визначте питому теплоємність заліза.  

 

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №1                                          8 кл

«Теплові явища»

 

Варіант 2

1 Кількість теплоти позначають літерою

        А. q                         Б. t                         В. Q                         Г. С

 

2 Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл

        А. маса       Б. температура       В. питома теплоємність       Г. кількість теплоти

 

3 Питому теплоємність тіла вимірюють в

        А. Дж                     Б. Дж/кг                     В. Дж/К                     Г. Дж/(кг∙К)

 

4 Повітря в кімнаті при відкритій взимку квартирці   охолоджується в  основному способом

       А. випромінювання          Б. теплопровідності          В. конвекції          Г. дифузії

 

5 Вид теплопередачі, в якому енергія переноситься струменями газу або рідини називається

       А. теплопровідністю       Б. конвекцією         В. випромінюванням          Г. теплообміном

 

6 Скільки теплоти затратили, щоб нагріти 8 кг льоду на 20 0С?

 

7 Найбільшою і найменшою, відповідно, є теплопровідність у

       А. газів, рідин          Б. металів, газів         В. рідин, твердих тіл         Г. твердих тіл, рідин

 

8 Стиснутий газ, розширюючись, піднімає вантаж за рахунок

    А. внутрішньої енергії      Б. сили пружності     В. потенціальної енергії     Г. кінетичної енергії

 

9 На що піде більше енергії: на нагрівання 100 г води на 1 0С чи на  нагрівання 90 г льоду

   від -2 до 0 0С?

 

10 Чому в пустелях вдень спекотно, а вночі температура знижується майже до 0 0С?

 

11  Яка з чайних ложок – алюмінієва чи срібна однакової маси більш придатна для

      користування? Поясніть чому.

 

12 Яку масу холодної води за температури 15 0 С необхідно долити у посудину, в якій

     міститься 4 кг гарячої води за температури 85 0С, якщо гаряча вода охолола на 30 0С?

 

 

 

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №1                                          8 кл

«Теплові явища»

 

Варіант 3

1 Зміну температури позначають літерою

        А. с                         Б. Q                         В. ∆t                         Г. T

 

2 Внутрішня енергія тіла внаслідок його охолодження…

       А. збільшується      Б. зменшується       В. не змінюється     Г. стає рівна 0

 

3 Абсолютну температуру тіла вимірюють в

         А. Дж                    Б. Дж/(кг∙К)                    В. К               Г. 0С         

 

4 З перенесенням речовини відбувається вид теплообміну

       А. теплопровідність         Б. випромінювання          В. конвекція         Г. дифузія

 

5. Найбільшу теплопровідність із даних тіл має

       А. цегла                    Б. залізний цвях                  В. вода                   Г. вата

 

6 Скільки теплоти виділиться в результаті зменшення температури мідної  пластинки

   масою 2 кг з 50 0С до 25 0С?

 

7 В жарку літню погоду вітер на березі моря дме

       А. з моря на сушу                   Б. з суші на море              В. вітру не буде

       Г. вдень з моря на сушу, вночі з суші на море

 

8 Металевий стержень нагріли з одного боку. Як потрібно розмістити його, щоб температура

    вирівнялась найшвидше?

       А. вертикально, гарячим кінцем вгору                  Б. горизонтально 

       В. вертикально, гарячим кінцем вниз                    Г. довільно

 

9 Який обєм води можна нагріти на 20 0С, затративши  58,8 МДж теплоти? с=4200 Дж/(кг∙К)

 

10 Чому вода є найкращою рідиною для гасіння пожеж?

 

11 Що буде кращою грілкою – мішочок з піском чи пляшка з водою, якщо їх маса і температура

     однакові?

 

12 Яка кількість теплоти необхідна для того, щоб в алюмінієвій посудині масою 200 г

     нагріти 500 мл води від 25 0С і до кипіння?

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №1                                          8 кл

«Теплові явища»

Варіант 4

1 Абсолютну температуру тіла позначають літерою

        А. Q                         Б. t                         В. с                        Г. Т

 

2 Кількість теплоти, що затрачається на нагрівання тіла рівна

      А. Q= сm                Б. Q=cmt                В. Q=mt               Г. Q = c(t2-t1)

 

3 Тепловими явищами називають явища повязані зі зміною

       А. агрегатного стану або форми тіла           Б. агрегатного стану або температури

       В. температури або форми                            Г. температури тіла

 

4 Внутрішня енергія тіла залежить від

     А. маси і швидкості руху тіла                        Б. висоти підняття тіла

     В. температури і маси тіла                             Г. швидкості руху частинок тіла

 

5 Конвекція відбувається у

        А. твердих тілах          Б. рідинах і газах          В. газах          Г. твердих тілах і рідинах

 

6 Скільки теплоти виділиться в результаті охолодження 4,5 кг олова від 80 0С до 20 0С?

 

7 Нагріте тіло в безповітряному просторі остигає за рахунок

       А. конвекції                   Б. теплопровідності                   В. випромінювання

       Г. не остигає, бо не має чому віддати тепло

 

8 Металева ручка дверей узимку  холодніша ніж дерев’яна, бо

     А. теплопровідність металу більша ніж у дерева

     Б. теплоємність металу більша ніж у дерева

     В. у металу менша внутрішня енергія ніж у дерева

     Г. температура металу нижча ніж у дерева

 

9 Для нагрівання цеглини масою 4 кг від 15  0С до 30  0С використали  52, 8 кДж теплоти.

   Визначити питому теплоємність цегли.

 

10 Стальна кулька плаває на поверхні ртуті. Що станеться з кулькою при підвищенні зовнішньої

     температури?

 

11 Чому плодові дерева, що ростуть поблизу моря, озера чи річки рідко страждають весною чи

     восени від заморозків?

 

12 У ванну налито 80 л води за температури 10 0С. Скільки літрів води за температури 90 0С

     потрібно додати у ванну, щоб температура у ній становила 30 0С?

 

нп

Тематична контрольна робота №2                                          8 кл

«Теплові явища»

Варіант 1

1 Питому  теплоту плавлення  позначають літерою

      А. λ                    Б. q                    В. с                    Г. Q  

 

2 Кількість теплоти, при конденсації пари рівна

        А. Q=cmt               Б. Q= λm                В. Q= rm               Г. Q=qm  

 

3 Під час пароутворення кінетична енергія молекул

        А. збільшується          Б. не змінюється          В. зменшується          Г. рівна 0

 

4 Точну температуру плавлення мають такі тіла

        А. тверді          Б. кристалічні          В. аморфні          Г. кристалічні та аморфні

 

5 Чавун  можна розплавити в одній з таких посудин

       А. залізній           Б. мідній          В. алюмінієвій          Г. у всіх названих

 

6 Скільки теплоти затрачають при перетворенні 3 кг спирту в пару (r = 0,85 МДж/кг)?

 

7 Внутрішня енергія робочого газу в чотиритактному двигуні внутрішнього згорання найменша

   під час такту   

     А. стискання          Б. впуску          В. робочого ходу          Г. випуску

 

8 Найвищу температуру має вода, яка кипить 

     А. у горах          Б. у шахті          В. на рівні моря          Г. скрізь однаково

 

9 Скільки теплоти виділяється при кристалізації 5 кг води і подальшому зниженні температури

   льоду до -10 0С? Питома теплоємність льоду 2,1∙103 Дж/(кг ∙ 0С)

 

10 Поясніть з якої сторони і чому взимку з’являється іней чи навіть лід на віконному склі?

 

11 Чому висота підйому літаків, двигуни яких працюють на суміші пального і повітря

     обмежена? Як усувають цю проблему?

 

12 Визначте, яку масу кам’яного вугілля треба спалити, щоб нагріти 10 т чавуну від 10° С до

     температури 1010 ° С в печі, ККД якої 20%.

 

 

 

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №2                                          8 кл

«Теплові явища»

Варіант 2

1 Питому  теплоту пароутворення вимірюють у

     А. Дж               Б. Дж/(кг∙К)                В. Дж/кг               Г. Дж/К  

 

2 Кількість теплоти, при плавленні тіла рівна

       А. Q=cmt               Б. Q= λm               В. Q= rm               Г. Q=qm 

 

3 При конденсації пари її температура

      А. підвищується     Б. знижується    В. рівна температурі середовища      Г. не змінюється

 

4 У циліндрі чотиритактного двигуна внутрішнього згорання, поршень рухається вниз,

    клапани закриті  відбувається такт

        А. впуску              Б. стиску                 В. робочого ходу               Г. випуску

 

5 У розплавленому сріблі буде  кристалізуватись

      А. золото               Б. алюміній                В. цинк                Г. свинець

 

6 Скільки тепла затрачають на плавлення 5 кг льоду ?   (λльоду=0,34МДж/кг)

 

7 Температура повітря , води і льоду , що плаває у ній 00С тоді

       А. лід плавиться                        Б. вода замерзає   

       В. нічого не змінюється            Г. розтане частина льоду

 

8 Вода у відкритій посудині закипіла при температурі 98 0С. Це означає, що

      А. атмосферний тиск нижчий за нормальний             Б. воду гріли швидко  

      В. атмосферний тиск вищий за нормальний               Г. воду гріли повільно

 

 

9 Скільки теплоти виділиться при конденсації 2 кг стоградусної пари і охолодженні отриманої

   води до 400С, r =2,3 МДж/кг.

 

10 Перелічіть основні напрямки подолання енергетичної кризи.

 

11 Чому вода у відкритій посудині завжди холодніша ніж навколишнє повітря?

 

12 Скільки бензину треба спалити в примусі з ККД 25%, щоб перетворити в пару 2 кг кип’ятку?   

     Питома теплота згорання бензину 46МДж/кг, питома теплота пароутворення

     води 2,3 МДж/кг  

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №2                                          8 кл

«Теплові явища»

Варіант 3

1 Питому  теплоту плавлення вимірюють у

     А. Дж                    Б. Дж/(кг∙К)                     В. Дж/кг                   Г. Дж/К

 

2 Кількість теплоти, при пароутворенні рівна

       А. Q=cmt               Б. Q= rm              В. Q= λm                        Г. Q=qm

 

3 При кристалізації речовин кінетична енергія молекул

        А. не змінюється                        Б. зменшується                         В. збільшується

        Г. спочатку зменшується, а потім не змінюється

 

4 Вода перебуває при температурі 0 0С, при цьому вона

        А. випаровується           Б. замерзає          В. остигає          Г. не випаровується

 

5 В посудині виготовленій з титану може розплавитись

        А. платина               Б. олово               В. вольфрам               Г. усі речовини

 

6 Скільки теплоти виділиться при кристалізації 5 кг сталі (λсталі=84 кДж/кг)?

 

7 Як зміниться час танення льоду в теплій кімнаті, якщо накрити його шубою?

        А. збільшиться               Б. зменшиться              В. не зміниться               Г. лід не розтане

 

8 В чотиритактному двигуні внутрішнього згорання внутрішня енергія пальної суміші

   найбільша під час такту

      А. впуску              Б. випуску              В. стиску             Г. робочого ходу

 

9 Скільки теплоти потрібно затратити, щоб 6 кг води, взятої за температури 15 0С, нагріти до  

   кипіння і десяту частину її перетворити в пару?  (rводи =2,3 МДж/кг)

 

10 Чому взимку при диханні на вулиці помітне виділення пари, а влітку – ні?

 

11 Що покладено в основу дії парової та газової турбін?

 

12 Визначити масу бензину, який споживає двигун мопеда потужністю 0,88 кВт за 0,5 год

     роботи, якщо ККД двигуна 19%. (qбензину= 44 МДж/кг)

 

 

 

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №2                                          8 кл

«Теплові явища»

Варіант 4

 

1 Питому  теплоту пароутворення позначають

      А. λ                         Б. q                                В. с                                  Г. r

 

2 Кількість теплоти, при кристалізації речовини рівна

        А. Q= λm                   Б. Q=cmt                     В. Q= rm                      Г. Q=qm

 

3 При плавленні температура тіла

    А. зростає               Б. не змінюється                В. зростає швидко              Г. зменшується

 

4 У чотиритактному двигуні внутрішнього згорання поршень рухається вгору, впускний клапан

   закритий, а випускний відкритий під час такту

     А. впуску                 Б. робочого ходу                     В. випуску                     Г. стиску

 

5 Температура кипіння рідини залежить від

     А. зовнішнього тиску та маси рідини                   Б. маси й густини рідини

     В. зовнішнього тиску і об’єму рідини                  Г. густини рідини

 

6 Скільки теплоти виділяється при конденсації 0,2 кг водяної пари (r = 2,3 МДж/кг)?

 

7 Мідну, залізну й алюмінієву кульки однакової маси занурили в окріп, а потім вийняли й

   поклали на шматок льоду.  Під якою з кульок буде глибша виямка?

    А. мідною               Б. алюмінієвою               В. залізною              Г. виямки однакові

 

8 Яку з нижче наведених рідин не можна нагріти до кипіння в посудині, з олова?

      А. воду                    Б. бензин                   В. спирт                        Г. гліцерин

 

9 Скільки теплоти потрібно, щоб розплавити 2 кг льоду, при  00С і одержану воду нагріти

   до 40 0С?  (λльоду=0,34МДж/кг)

 

10 Поясніть, у чому проявляється шкідливий вплив двигунів внутрішнього згорання на

     навколишнє середовище.

 

11 Чому під час дощу чи снігопаду стає тепліше? Поясніть.

 

12 У холодильнику за 15 хв температура 800 г води зменшилась від 500 С до 00 С. За який час

     вода в холодильнику перетвориться у лід при 00 С?

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №3                                          8 кл

«Електричні явища. Електричне поле. Взаємодія електричних зарядів»

Варіант 1

 

1 Електричний заряд позначають літерою

      А. F                         Б. q                          B. k                         Г. Q

 

2 Носієм негативного заряду є

     А. протон                Б. нейтрон               В. ядро                   Г. електрон

 

3 Заряд на скляній паличці потертій об шовк чи папір являється

   А. негативним            Б. нейтральним             В. позитивним             Г. рівним 0

 

4 Речовини, по яких здатні переміщуватись електричні заряди це

    А. діелектрики          Б. провідники             В. ізолятори             Г. напівпровідники

 

5 Під час електризації тертям відбувається перерозподіл

    А. електронів               Б. нейтронів              В. протонів              Г. йонів

 

6 Для атома калію (19 К39 ) вкажіть кількість нейтронів та електронів.

 

7 При електризації ебонітової палички

     А. протонів стає більше ніж електронів                  В. зменшується маса

     Б. маса не змінюється                                                Г. зростає маса 

 

8 Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо відстань між ними

   збільшити в 3 рази, а заряд одного з них зменшити в 2 рази? 

     А. збільшиться в 9 разів                              Б. зменшиться в 6 разів    

     В. зменшиться в 18 разів                             Г. зменшиться в 9 разів

 

9 Під час електризації тертям на ебонітовій паличці отримали 1016 надлишкових електронів.   

   Обчисліть заряд палички?                                                                                                   1

 

10 Який напрям має вектор напруженості електричного поля в                          2           С         3 

     точці С для даного точкового заряду q?  (див. мал)

 

                                                                                                                                                    4

 

                                                                                                                                                +q

11  Поясніть, як перетворити атом в негативний іон?                                                          

 

12 Дві однакові за розмірами металеві кульки , заряди яких -1,6·10-18 Кл і +9,6·10-18 Кл, привели

    в дотик і відвели на відстань 12 см. Визначити силу взаємодії між зарядженими кульками.

 

 

 

 

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №3                                          8 кл

«Електричні явища. Електричне поле. Взаємодія електричних зарядів»

Варіант 2

 

1 Одиницею електричного заряду є

      А. Кл                           Б. Н                          В. кг                         Г. К

 

2 Носії електричного заряду це

      А. протони і нейтрони                                 В. електрони і протони

      Б. нейтрони і електрони                               Г. іони і нейтрони

 

3 Заряд , що утворився на ебонітовій паличці потертій об хутро  являється

    А. позитивним              Б. негативним              В. нейтральним              Г. рівним 0

 

4 Заряд, що накопичився на тілі під час електризації виявляють

    А. електрометром          Б. спідометром               В. динамометром            Г. електроскопом 

 

5 До діелектриків відносять

     А. залізо, фарфор, сіль                                 В. грунт, натрій, чавун    

     Б. гумма, шовк, повітря                               Г. мідь, шовк, скло

 

6 Для атома заліза ( 26Fe56 ) вкажіть кількість частинок в ядрі та кількість електронів.

 

7 Вкажіть носій та величину найменшого елементарного заряду

         А. протон, 1,6·10-31 Кл                                 В. нейтрон, 0 Кл

         Б. електрон, 1,6·10-19 Кл                              Г. негативний іон,   9,1·10-31 Кл

 

8 Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо відстань між ними

   зменшити в 2 рази, а заряд одного з них збільшити в 2 рази? 

     А. збільшиться в 4 рази                              Б. зменшиться в 4 рази    

     В. збільшиться в 8 разів                             Г. не зміниться

 

9 Під час електризації тертям на скляній паличці отримали недостачу 1018 електронів.   

   Обчисліть заряд палички?                                                                                                   1

 

10 Який напрям має вектор напруженості електричного поля в                          2           С         3 

     точці С для даного точкового заряду q?  (див. мал)

                                                                                                                         -q       

                                                                                                                                                    4

 

11  Поясніть, як перетворити атом в позитивний іон?

 

12 Дві однакові за розмірами металеві кульки , заряди яких -3,2нКл і +4,8нКл на відстань 24 см. 

     Визначити силу взаємодії між зарядженими кульками.

 

 

 

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №3                                          8 кл

«Електричні явища. Електричне поле. Взаємодія електричних зарядів»

Варіант 3

 

1 Силу електричної взаємодії вимірюють у

      А. Кл                               Б. К                                В. Н                                    Г. кг

 

2 Атом складається з

      А. протонів і нейтронів                              В. ядра і нейтронів   

      Б. протонів і електронів                             Г. ядра і електронів

 

3 Позитивно заряджену частинку атома називають

      А. іон                 Б. протон                    В. нейтрон                         Г. електрон

4 Прилад для визначення величини заряду це

      А. електрометр                  Б. динамометр                   В. спідометр                Г. електроскоп

 

5 Атом під час електризації набув певну кількість електронів при цьому він перетворився на

       А. позитивний іон       Б. негативний іон          В. нейтральний атом             Г. ізотоп

 

6 Для  ядра атома цинку ( 30Zn65 ) вказати його будову.

 

7 Якщо до кінця металевого стержня піднести позитивно заряджене тіло то електрони в стержні

   будуть

       А. наближатись до тіла                                 В. залишаться нерухомими

       Б. віддалятись від тіла                                   Г. поміняють орбіту свого руху

 

8 Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо відстань між ними

   зменшити в 4 рази, а заряд одного з них зменшити в 2 рази? 

     А. збільшиться в 4 рази                              Б. зменшиться в 4 рази    

     В. збільшиться в 8 разів                             Г. збільшиться в 2 рази

 

9 Під час електризації тертям на скляній паличці отримали заряд  4,8·10-31 Кл.   

   Обчисліть кількість електронів, яких не вистачає  на паличці.      

                                                                                                                                                   1

 

10 Який напрям має вектор напруженості електричного поля в                          2           С         3 

     точці С для даного точкового заряду q?  (див. мал)

                                                                                                                         +q       

                                                                                                                                                    4

 

11  Яка основна властивість електричних зарядів використовується  в електроскопі?

 

12 Дві однакові за розмірами металеві кульки відвели на відстань 15 см, заряд першої +3нКл.      

     Визначити заряд другої кульки, якщо сила взаємодії між кульками рівна 8,4 мкН.

 

 

 

 

 

 

 

нп

Тематична контрольна робота №3                                          8 кл

«Електричні явища. Електричне поле. Взаємодія електричних зарядів»

Варіант 4

1 Силу електричної взаємодії позначають літерою

       А. Е                         Б. F                      В. Q                        Г. q

 

2 У природі існують такі заряди:

       А. позитивні           Б. нейтральні           В. негативні                Г. позитивні й негативні

 

3 Негативно заряджена частинка атома це

       А. електрон             Б. протон                    В. іон                      Г. нейтрон

 

4 Атом, що втратив певну кількість електронів називається

     А. негативним іоном                                  В. позитивним іоном

     Б. нейтральним атомом                              Г. ізотопом

 

5 Серед даних речовин вказати провідники зарядів

    А. залізо, фарфор, сіль                                  В. грунт, сіль, повітря

    Б. гума, шовк, вода                                        Г. мідь, чавун, грунт

 

6 У ядрі атома натрію ( Na ) міститься 23 частинки. Навколо ядра рухається 11 електронів.

   Скільки протонів і нейтронів у ядрі?

 

7 Електризацію тіла під дією лише електричного поля називають електризацією через

     А. дотик               Б. вплив                      В. тертя                              Г. удар

 

8 Скляну паличку наелектризували тертям об шовк, у неї

         А. зменшилась маса                              В. маса не змінилась

         Б. маса збільшилась                               Г. надлишок електронів

 

9 Під час електризації тертям на ебонітовій паличці отримали заряд  -6,4·10-33 Кл.   

   Обчисліть кількість електронів на паличці.   

 

                                                                                                                                         1

 

10 Який напрям має вектор напруженості електричного поля в            2           С         3 

     точці С для даного точкового заряду q?  (див. мал)

                                                                                                                                                             +q                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         4

 

 

 

11 Як за допомогою позитивно зарядженої скляної палички визначити знак заряду електроскопа

     не торкаючись його?

 

12 На якій відстані один від одного розміщені два заряди по 2 Кл кожен у вакуумі, якщо вони

     взаємодіють із силою 9 000Н?

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №4                                          8 кл нп

 «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома. Зєднання провідників»

 

Варіант 1

1 Силу струму позначають літерою

    А. U                          Б. І                         В. R                         Г. q

 

2 Напругу вимірюють

    А. амперметром                 Б. електрометром                 В. вольтметром                 Г. омметром

 

3 Питомий опір провідника визначають за формулою

    А. ρп=U/I                  Б. ρп=m/V                  В. ρп=1/R                  Г. ρп= RS/ι

 

4 Для поповнення енергії в електричному колі застосовують

    А. джерело                  Б. амперметр                  В. розетку                  Г. електродвигун

 

5 При послідовному з’єднанні споживачів не змінюється

    А. сила струму               Б. напруга та опір               В. опір               Г. напруга

 

6 Який опір спіралі лампочки, на якій написано:«3,5В; 0,26А»?

 

7 Вкажіть напругу, що є безпечною для людини

      А. до 36 В у вологих і до 12 В у сухих приміщеннях

      Б. до 12 В у вологих і до 36 В у сухих приміщеннях

      В. до 6 В у вологих і до 12 В у сухих приміщеннях

      Г. до 12 В у вологих і до 42 В у сухих приміщеннях

 

8 Як буде змінюватись загальний опір кола при паралельному підключенні до даного

   провідника ще декількох таких же провідників?

    А. не зміниться              Б. зменшиться              В. збільшиться              Г. стане рівний 0

 

9 Визначити питомий опір речовини провідника довжина якого 1 км і площа

   поперечного перерізу 0,5 мм2, якщо при напрузі 6,8 В сила струму у ній 0,2 А.

 

10 Зобразити електричне коло, що складається з: джерела, вимикача, запобіжника, двох

     паралельно з’єднаних ламп, реостата, що регулює струм в одній із ламп та амперметра, що

     показує загальний струм у колі.

 

11 Поясніть, чому птахи можуть сідати на оголені провідники зі струмом, а для людини

     такий дотик є небезпечним для життя?

 

12 Вольтметр V1 показує 120 В. Які покази амперметра і  

     вольтметра V2,  якщо опори резисторів R1=60 Ом, R2=20 Ом?

 

 

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №4                                          8 кл нп

 «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома. Зєднання провідників»

 

Варіант 2

1 Напругу позначають літерою

    А. І                              Б. R                              В. U                              Г. q

 

2 Одиницею сили струму є

    А. Ом                           Б. А                            В. Ом·м                        Г. В

 

3 Опір провідника обчислюють за формулою

    А. R =U·I                  Б. ρ= RS/ι                  В. R = I/ U                  Г. R=ρ·ι /S

 

4 Загальний опір при послідовному з’єднанні споживачів рівний

        А. сумі опорів                 Б. різниці опорів         В. добутку опорів           Г. більшому опору

 

5 У скільки разів сила струму 150мА менша від сили струму 4,5кА?

    А. 3000                   Б. 300                    В. 30000                    Г. 300000

 

6 Яка сила струму в електропаяльнику, розрахованому на напругу 220 В, якщо опір його

   нагрівального елемента в робочому режимі дорівнює 1,2 кОм?

 

7 Напруга на ділянці кола 12 В. Це означає, що на цій ділянці

   А. переноситься заряд 12 Кл за 1с

   Б. виконується робота 12 Дж по перенесенню заряду 1 Кл

   В. протікає струм 12 А         

   Г. опір рівний 12 Ом

 

8 Чи можна вмикати амперметр і вольтметр напряму в мережу?

    А. вольтметр так, амперметр – ні                       В. можна вмикати обидва

    Б. вольтметр ні, амперметр – так                        Г. жоден не можна вмикати 

 

9 Яка довжина мідної дротини з площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо при напрузі 1,7 В

   сила струму склала 200 мА?  Питомий опір міді 0,017 Ом·мм2/м.

 

10 Накреслити схему електричного кола з  джерела, вимикача, трьох резисторів два з яких

     з’єднані паралельно, амперметра, що вимірює струм у колі.

 

11 Чому гумові чоботи та рукавиці захищають людину від ураженням струмом? Поясніть.

 

12 Амперметр А2 показує 2 А. які покази вольтметра і

     амперметрів А1 та А, якщо опори резисторів R1=8 Ом,

     R2=6 Ом?

 

 

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №4                                          8 кл нп

 «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома. Зєднання провідників»

 

Варіант 3

1 Електричний опір позначають літерою

    А. U                              Б. І                             В. ρ                           Г. R

 

2 Одиницею сили струму є

    А. Ом                          Б. В                          В. А                         Г. Ом·м

 

3 Силу струму обчислюють за формулою

    А. I=q·t                     Б. I =U·R                      В. I =U/R                     Г. I=q/R

 

4 При послідовному з’єднанні споживачів загальна напруга рівна

      А. більшій напрузі          Б. різниці напруг           В. добутку напруг          Г. сумі напруг

 

5 У скільки разів електричний опір 8 кОм менший від опору 4 МОм?

     А. 10                    Б.1000                    В. 100                    Г. 10000

 

6 Яка напруга в провіднику опором 2 кОм, якщо сила струму в ньому 2 мА?

 

7 Шкала амперметра має 50 поділок, верхня межа 10 А. Вкажіть покази амперметра,    якщо

   стрілка зупинилась на 14 поділці.

    А. 7А                         Б. 28 А                         В. 14 А                         Г. 2,8 А

 

8 Учень, помилково,  ввімкнув амперметр замість вольтметра при вимірюванні напруги

   в лампі. При цьому розжарення  лампи

    А. зменшиться              Б. збільшиться             В. не зміниться             Г. лампа погасне

 

9 Знайти площу поперечного перерізу нікелінового дроту довжиною 13,75 м, з якого

   виготовлено спіраль, якщо при напрузі 220 В сила струму була 4 А. Питомий опір

   нікеліну 0,45 Ом·мм2/м.

 

10 Накресліть електричне коло, що складається з: джерела, вимикача, паралельно з’єднаних

     лампочки та електродзвінка, амперметра, що вимірює струм у колі з дзвінком.

 

11 Чому провідники електричних мереж закріплюють на стовпах за допомогою фарфорових

     чашок?

 

12 Вольтметр V2 показує напругу 80 В. Які покази амперметра і

     вольтметра V1, якщо опори резисторів R1=6 Ом, R2=2 Ом?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №4                                          8 кл нп

 «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома. Зєднання провідників»

 

Варіант 4

1 Питомий опір провідника позначають літерою

    А. R                             Б. ρп                             В. q                           Г. U

 

2 Силу струму вимірюють

    А. вольтметром             Б. омметром              В. амперметром             Г. ватметром

 

3 Напруга визначається за формулою

    А. U= A·q                       Б. U= I/R                      В. I= U/R                       Г. U= I·R

 

4 При паралельному з’єднанні провідників не змінюється

    А. опір                   Б. сила струму і опір                   В. сила струму                   Г. напруга  

 

5 Напруга 12 кВ більша від напруги 6 мВ у :

А. 2 рази                Б. 2·103 раз                В. 2·106 раз                Г. 200 раз

 

6 Знайти силу струму в лампочці, яка ввімкнена в мережу з напругою 127 В, якщо опір її

    спіралі в робочому стані 4 кОм.

 

7 Як зміниться опір провідника, якщо його довжину збільшити в 3 рази, а площу перерізу

   зменшити в 2 рази?

        А. збільшиться в 1,5 рази                           Б. збільшиться в 6 разів   

        В. зменшиться в 1,5 рази                            Г. зменшиться в 6 разів

 

8 До резистора опором R під’єднали паралельно ще три таких самих резистори. Загальний опір

   такого з’єднання рівний

        А. 4R                         Б. 2R                         B. R/4                       Г. R

 

9 Яка напруга  на кінцях мідної дротини довжиною 100 м і площею поперечного

   перерізу 0,05 мм2 при силі струму 0,01 А, якщо питомий опір міді 0,017 Ом·мм2/м?

 

10 Накресліть електричне коло, що складається з: джерела, амперметра, паралельно з’єднаних

     нагрівника та резистора, реостата, що регулює струм у нагрівнику, вимикача.

 

11 Поясніть який провідник чинить більший опір проходженню електричного струму:

     суцільний чи порожнистий , якщо довжини, зовнішні діаметри і речовини, з яких

     виготовлені ці провідники, однакові.

 

12 Вольтметр V показує 120 В. Які покази ампреметрів, якщо

     опори резисторів R1=40 Ом, R2=80 Ом?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Красношапка Григорий
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Церр Наталя Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Жижера Олена
  Дуже сподобались контрольні. Є запитання "з підвохом", щоб діти не розслаблялись.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
18404
Оцінка розробки
4.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку