15 березня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Тестові завдання, 11 клас (рівень стандарт)

Про матеріал

Тести можна використати для перевірки компетентностей, практичних вмінь та знань з таких навчальних тем: "Найважливіші органічні сполуки" для учнів 11класу. Це дасть змогу виявити та скоригувати прогалини в знаннях та вміннях учнів з даних тем.

Перегляд файлу

Тестові завдання, 11 клас (рівень стандарт)

Тема: Явище ізомерії. Багатоманітність органічних сполук. Природні джерела вуглеводнів.

1 варіант

1. Укажіть речовини, які є гомологами:

а) етан; б) пропін; в) бутан; г) етин.

2. Назвіть речовини, які є ізомерами:

а) СН3СН2СН2СН3 ; б) СН3СН2СН2СН2ОН ;

в) СН3СН2СН2ОСН3 ; г) СН3СН2СН2СНО.

3. За будовою карбонового скелета органічні сполуки класифікують на:

а) оксигеновмісні; б) циклічні; в) вуглеводні; г)ациклічні.

4. Вкажіть формулу фенолу:

а) С6Н5ОН; б) С2Н5ОН; в) С3Н8 ; г) С17Н35СООН.

5. Які класи органічних сполук містять карбонільну групу:

а)альдегіди; б) вуглеводи; в) кетони ; г) спирти.

6. Закінчить рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів вихідних речовин:

С3Н8 + О2 →

а) 5; б) 6 ; в) 7 ; г)8.

7. Зазначити формули вуглеводів:

а) СН3ОН ; б) С6Н12О6 ; в) (С6Н10О5)n; г) С6Н5ОН .

8. Обчисліть і вкажіть об’єм кисню (н.у.) , який витрачається на спалювання 2м3 метану:

а) 3м3 ; б) 4м3  в) 5м3   ; г) 6м3

9. Вкажіть формули продуктів крекінгу октану:

а) С3Н6 і С6Н14;  б) СН4 і С7Н14 ;   в) С2Н6 і С5Н12 ;  г) С2Н4 і С6Н14.

10. Чому дорівнює найвище октанове число:

а)135 ; б) 130; в)125; г) 120.

11. Розташуйте речовини за збільшенням числа атомів Оксигену в їхніх молекулах:

а) глюкоза; б) гліцерол; в) целюлоза; г) етанол.

12. Укажіть фракцію нафти, у якої найнижча температура кипіння:

а) газойль ; б) лігроїн ; в)газ ; г)бензин.

13. Вкажіть назву насиченого вуглеводню, який має будову:

а) 2,3-триметилгексан ; б) 2,3,3- метилпентан ;

в)2,3,3-триметилпентан ; г) 2,3-триметилбутан.

14. Визначте і вкажіть відносну молекулярну масу глюкози:

а) 180; б) 160; в) 140; г)120.

15. Основний вид хімічного зв ‘язку в молекулах органічних сполук:

а) йонний; б) водневий; в) ковалентний; г) металевий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання, 11 клас (рівень стандарт)

Тема: Явище ізомерії. Багатоманітність органічних сполук. Природні джерела вуглеводнів.

 Варіант 2

1. Назвіть насичений вуглеводень, який має будову:

а) 2,4,4 -триметил-3-етилгексан; б) 3-етил-2,4,4-метилгексан;

в) 3-етил-2,4,4-триметилгексан; г) 3-етил-2,4,4-триметилгептан.

2. Позначте речовину, що не належить до органічних:

а) Натрій карбонат ; б) метанол ; в) гліцерол ; г) фенол.

3. Позначте фізичні властивості алканів складу С1 - С4 :

а) за нормальних умов газоподібні речовини; б)нерозчинні у воді;

в) тверді речовини ; г)рідини

4. Етан масою 30г повністю розклався. Обчисліть масу вуглецю, що утвориться в результаті

реакції.

а) 16г; б)18г; в)12г; г)20г.

5. Укажіть речовини, які є гомологами:

а) СН3СН2СН2ОН ; б) СН3СН2СН2СООН ;

в) СН3СН2СН2СООСН2СН3 ; г) СН3СН2СООСН3 .

6. Установіть відповідність між речовинами та класами, до яких вони належать:

а) глюкоза 1.Алкени

б) бутан 2.Спирти

в) метанол 3. Алкани

г) етен 4. Вуглеводи

7. Вкажіть групу речовин, яка містить лише ізомери:

а)3-метилбутан, 2,3-диметилпентан, 3-метилпентан;

б)2,2-диметилбутан, 2-метилпентан , 2,3-диметилбутан;

в) 2,4-диметилгептан, 2,3,4-триметилгексан, 2-метилбутан;

г) 2-метилпропан, 2-метилпентан, 3-метилоктан.

8. Обчисліть відносну густину бутану за повітрям:

а) 1,5; б)1,95; в)2; г) 2,5.

9. Октанове число ізооктану дорівнює:

а) 100 ; б) 102; в) 95; г) 98.

10. Газифікація вугілля-це:

а) каталітичний процес обробки твердого палива воднем при температурі та тиску;

б)обробка низькосортного вугілля сумішшю повітря, водяної пари й вуглекислого газу;

в)складний перервний процес, що потребує спеціальних апаратів-коксових печей;

г)розщеплення великих молекул на менші.

11. Закінчить рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні С2Н4 + О2→ :

а) 5; б) 6 ; в) 7; г) 8.

12. Продуктом взаємодії карбонових кислот та спиртів є:

а) етери; б) естери; в) жири; г) спирти.

13. Продукти гідролізу білків є:

а) карбонові кислоти; б)спирти; в)амінокислоти; г)вуглеводні.

14. Визначте процес при якому в природі утворюються вуглеводи:

 а) крекінг; б) фотосинтез; в) окиснення; г) пряма перегонка.

15. Вкажіть формулу бензену:

 а) С6Н6; б) С7Н8; в) С6Н12 ; г) С8Н10 .

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Інші матеріали
Додано
26 червня 2018
Переглядів
2942
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку