26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Тестові завдання для проведення ДПА

Про матеріал
10 варіантів атестаційних робіт (складені на основі збірника завдань з біології авт. Г.В.Ягенська, Д.П.Василюк) Є можливість редагувати текст завдань, номери варіантів. На деяких малюнках до завдань відсутні стрілки-вказівники.
Перегляд файлу

Варіант

Перша частина

 1. Де в рослинній клітині міститься клітинний сік?

А у пластидах                                            В     у вакуолі

Б в цитозолі (гіалоплазмі)                        Г   в ядрі

 1. Яка тварина вважається найпримітивнішою хордовою твариною?

А печінковий сисун                                 В  гідра прісноводна

Б павук-хрестовик                                   Г ланцетник

 1. Яка кістка є трубчастою?

А грудина                                                  В  потилична кістка

Б стегнова кістка                                      Г верхня щелепа

 1. Яка тканина рослин відіграє головну роль у верхівковому наростанні та бічному потовщенні?

А  провідна                                                В механічна

Б  твірна                                                     Г  покривна

 1. Яка тварина є виключно фітофагом?

А    окунь                                                  В комар

Б    коала                                                    Г  вовк

 1. Які функції виконують фосфоліпіди?

А захищають органи від механічних пошкоджень

Б захищають органи від дії низьких температур

В входять до складу клітинних мембран

Г є джерелом метаболічної води

 1. Який основний спосіб транспортування кисню кров’ю?

А у складі нестійкої сполуки з гемоглобіном

Б у розчиненому в плазмі стані

В у вигляді бікарбонатів

Г у складі стійкої сполуки з гемоглобіном

 1. Яке твердження щодо будови стінки трахеї правильне?

А складена тільки епітеліальною тканиною

Б містить кісткові структури

В утворює 16-20 неповних хрящових кілець

Г містить голосові зв’язки

 1. Які організми в біоценозах є продуцентами?

А  хижаки                                                   В рослини

Б фітофаги                                                 Г сапротрофні бактерії

 1.  Який процес забезпечує надходження катіонів Na+,K+ до клітини?

А  дифузія                            В активний транспорт

Б полегшена дифузія                                 Г екзоцитоз

Друга частина

 

 1.  Які продукти харчування можуть стати причиною зараження людини аскаридозом?

А немиті овочі та фрукти                     В домашні консерви

Б пліснявий хліб                                    Г гнилі овочі та фрукти

 1.  Що формується зі спор вищих спорових рослин?

А  спорофіт                                           В спорангії

Б гаметофіт                                           Г статеві клітини

 1.  Який покрив має тіло членистоногих тварин?

А хітиновий панцир                             В шкіра

Б луска                                                  Г шкірно-м’язовий мішок

 1. У якому відділі травного каналу найінтенсивніше всмоктуються поживні речовини?

А у стравоході                                       В у товстому кишечнику

Б у тонкому кишечнику                       Г у шлунку

 1.  Який відділ головного мозку має кору?

А  середній мозок                                  В довгастий мозок

Б  передній мозок                                   Г проміжний мозок

 1.  У класичних роботах І. Павлова із формування умовних рефлексів у собак звук, який включали разом із подачею їжі, був:

А дезінтегруючим сигналом              В динамічним стереотипом

Б умовним подразником                     Г  безумовним подразником

 

 1.  Визначте антикодон транспортної РНК, який відповідає кодону

-АГЦ-  у  ДНК.

А   –ТАГ-                    В    –УЦГ-

Б   -ТЦГ-                                              Г     -АГЦ-

 

 1.  Визначте роль ящірки у ланцюзі  живлення

« листя → гусінь → ящірка → сокіл».

А консумент І порядку                       В консумент ІІ порядку

Б продуцент                                        Г редуцент

 

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо органа рослини, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.

Картинки по запросу картинка плодыКартинки по запросу картинка плоды

І – забезпечує нестатеве розмноження

ІІ – є характерним для покритонасінних

ІІІ – є характерним для голонасінних

ІV – належить до генеративних органів рослин

Картинки по запросу картинка плодыПохожее изображениеКартинки по запросу картинка плоды

             А І і ІІІ      Б І і ІІ         В ІІ і ІV       Г  ІІІ і ІV

20.Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до хордових

ІІ – належить до земноводних

ІІІ – властивий прямий розвиток

ІV – має трикамерне серце

             А І і ІІ      Б І, ІІ і ІІІ         В І і ІІІ       Г  І, ІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – відповідає за сприйняття звукових подразників

ІІ – стрілка вказує на барабанну перетинку

ІІІ – стрілка вказує на порожнину середнього вуха

ІV – у внутрішньому вусі містяться завитка та півколові канали

             А ІІ і ІІІ      Б І,ІІ і ІІІ         В І і ІІІІ       Г  І, ІІІ і ІV

 

22.Установіть відповідність між органом (або його складовими) і захворюваннями, які їх вражають.

А клубочки нефрона

Б шлунок

В сечівник

Г печінка

 1. пієлонефрит
 2. уретрит
 3. гастрит
 4. гломерулонефрит
 5. гепатит

 

23.Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається.

А вироблення жовчі

Б сприйняття звуку

В сприйняття світла

Г утворення формених елементів крові

 1. головний мозок
 2. червоний кістковий мозок
 3. печінка
 4. сітківка
 5. кортієв орган

 

24.Визначте послідовність структур, якими рухається кров великим колом кровообігу.

А сонна артерія    Б аорта     В верхня порожниста вена   Г лівий шлуночок

25.Установіть послідовність у явищах і процесах під час біосинтезу білків.

А взаємодія молекули тРНК з рибосомою та іРНК

Б утворення пептидного зв’язку

В утворення молекули  іРНК на матриці ДНК

Г зв’язування молекули іРНК з рибосомою

 

Четверта частина

 1. Порівняйте модифікаційну та мутаційну мінливості.
 2. Доведіть зв’язок будови шлунка з його функціями.

 

 

 

 

 

Варіант

Перша частина

 1. За допомогою якого приладу вивчають будову клітинних органел?

А штативна лупа                                  В     електронний мікроскоп

Б світловий мікроскоп                        Г      збільшувальне скло

 1. Які одноклітинні гриби людина використовує в харчовій промисловості?

А мукор                                                 В     лисичка

Б дріжджі                                              Г   пеніцил

 1. Які камери серця у риб?

А праве і ліве передсердя, шлуночок      

Б передсердя та шлуночок                   

В праве та ліве передсердя, правий та лівий шлуночок

Г   передсердя, правий та лівий шлуночок

 1. Скільки слухових кісточок у середньому вусі людини?

А дві      Б три      В одна    Г чотири  

 1. Яке з цих захворювань інфекційне?

А авітаміноз                                                В    астма

Б сальмонельоз                                           Г   аритмія

 1. Як називається клітинна кісткової тканини?

А нейрон                                                  В     остеоцит

Б хондроцит                                             Г   гепатоцит

 1. Що відбувається з голосовими зв’язками під час розмови?

     А розходяться                                               В    натягуються

Б набрякають                                               Г   вібрують

 1. У якій кровоносній судині найвищий тиск?

А легенева артерія                               В    верхня порожниста вена

Б нижня порожниста вена                   Г   аорта

 1. Під час якої фази мітозу відбувається розчинення ядерної оболонки?

А анафаза                                                 В   телофаза

Б профаза                                                 Г   метафаза

 1.  Вкажіть які зміни характерні для генних мутацій.

А перебудова хромосом

Б зміна послідовності нуклеотидів в ДНК

В зміна кількості хромосом у каріотипі

Г зміна розмірів хромосом

 

 

Друга частина

 1.  Який вегетативний орган рослин, видозмінюючись, утворює цибулину?

А листок                                                В    корінь

Б пагін                                                   Г   брунька

 1.  Яка речовина рослинного походження має антибактеріальні властивості?

А торф                                                    В   діатоміт

Б фітонцид                                             Г   вугілля

 1.  Який орган є в окуня, але відсутній в акули?

А зябра                                                   В     серце

Б плавальний міхур                              Г   спинний мозок

 

 1.  Що недоцільно робити в разі укусу отруйних змій?

А накладати джгут або тугу пов'язку не ушкоджену частину                                                

Б відсмоктувати отруту з рани

В обробляти краї рани антисептиками

Г  прикладати до ушкодженої частини холодні компреси

 

 1.  Зазначте бактеріальне захворювання?

А малярія                                                 В   ботулізм

Б амебіаз                                                  Г   сонна хвороба

 1.  Які характеристики має кров першої групи у людей?

А у крові містяться аглютиногени А, аглютинін a                                                 

Б у крові містяться аглютиногени В, аглютинін a                                                                                            В  у крові містяться аглютиніни a і  b

Г у крові містяться аглютиногени А і В

 

 1.  Укажіть рецесивний гомозиготний генотип.

А  Вв            Б Аа      В АА          Г аа

 

 1.  У своїй роботі Грегор Мендель застосовував метод дослідження, за якого схрещував батьківські  форми, що відрізнялись за певними ознаками, та спостерігав появу цих ознак у ряді поколінь. Як називається цей метод?

А гібридологічний                    В цитогенетичний

Б біохімічний   Г генеалогічний

 

 

Третя частина

 1. Проаналізуйте твердження щодо клітини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – клітина представника царства Рослини

ІІ – клітина представника царства Тварини

ІІІ – клітина представника царства Гриби

ІV – стрілка вказує на хлоропласт

         А ІІ і ІІІ      Б І і ІV         В І і ІІ      Г  І, ІІ і ІІІ

 1.  Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до ссавців

ІІ – яйцекладна тварина

ІІІ – не має молочних залоз

ІV – зустрічається на території України

             А І і ІІ      Б І, ІІ і ІV         В І і ІІІ       Г  І, ІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до травної системи

ІІ – належить до опорно-рухової системи

ІІІ – складається з кісткової тканини

ІV – стрілка вказує на тіло хребця

             А І і ІІІ      Б І,ІІ і ІІІ         В ІІ і ІІІ       Г  І і ІV

 

 

22. Установіть відповідність між вітаміном і його характеристикою

Вітамін

А С (аскорбінова кислота)

Б В1 (тіамін)

В А (ретинол)

Г D (кальциферол)

Характеристика

1Накопичується в підшлунковій залозі

2нестача спричинює розлад зору

3синтезується у шкірі

4у великій кількості міститься в шипшині, чорній смородині

5нестача спричинює захворювання бері-бері

 

 1.  Установіть відповідність між органом та парою органів, які ним поєднані.

Орган 

А сечовід

Б стравохід

В гортань

Г сліпа кишка

 

Пара органів, які ним поєднані

1 глотка і шлунок

2 шлунок і товстий кишечник

3 глотка і трахея

4 тонкий кишечник та ободова кишка

5 нирка і сечовий міхур

 

 1.  Установіть послідовність етапів розвитку ембріона тварини:

А гістогенез                                           В органогенез

Б дробіння  зиготи                                Г формування зародкових листків

          

 1. Установіть послідовність відділів хребта людини, починаючи з найвищого.

А поперековий      Б шийний    В грудний     Г крижовий

 

Четверта частина

 1. Порівняйте будову і функції еритроцитів та лейкоцитів.
 2. Проаналізуйте причини виникнення сколіозу та складіть план заходів щодо профілактики цього захворювання.

 

 

 

 

Варіант

Перша частина

 1. Який з органів рослин є видозміною пагону?

А цибулина                                      В вусики гороху                                

Б плід                                               Г коренеплід

 1. Які з рослин забезпечують утворення торфу?

А папоротеподібні                                        В  мохоподібні

Б хвощеподібні                                             Г голонасінні

 1. Яка ознака характерна для птахів?

А трикамерне серце з неповною перегородкою у шлуночку                                                Б плацента    В подвійне дихання        Г холоднокровність

 1. Яким шляхом потрапляє до організму людини малярійний плазмодій?

А  з укусом комара                               В через шкіру під час купання

Б  із забрудненою водою та їжею       Г  з укусом кліща

 1. Які види рецепторів знаходяться в сітківці?

А   терморецептори                                         В фоторецептори

Б   механорецептори                                        Г  хеморецептори

 1. Яка тканина складається з видовжених багатоядерних волокон і здатна до скорочення?

А нервова                                                           В непосмугована м'язова

Б посмугована м’язова                                    Г пухка сполучна

 1. Яка структура відділяє грудну порожнину від черевної й відіграє важливу роль у дихальних рухах?

А плевра                                                   В діафрагма

Б альвеоли                                                         Г бронхіальне дерево

 1. У якій частині травного каналу інтенсивно всмоктується вода?

А стравохід                                                      В тонкий кишечник

Б товстий кишечник                                        Г глотка

 1. Які гени утворюють групу зчеплення?

А  гени пари гомологічних хромосом               В гени лише аутосом

Б гени однієї хромосоми                                    Г гени ліше Х-хромосоми

 1.  Як називаються мутації, що виникають у результаті зміни структури хромосом?

А  генні                           В хромосомні

Б геномні                                                    Г комбінативні

 

 

 

Друга частина

 

 1.  Що являє собою шишка в голонасінних?

А видозмінений генеративний пагін               В видозмінене суцвіття

Б видозмінений листок                                    Г видозмінений плід

 

 1.  Який тип запилення характерний для гороху, томатів та петунії?

А  самозапилення                                               В комахозапилення

Б вітрозапилення                                               Г запилення птахами

 

 1. Визначте правильний запис хромосомного набору соматичних клітин жінки:

А 44 аутосоми +ХХ                                            В 44 аутосоми + ХY

Б 22 аутосоми +Х                                                Г 22 аутосоми + Y

 

 1.  Який вид імунітету формується в разі введення вакцини?

А штучний активний                                  В природний вроджений

Б природний набутий                                 Г штучний пасивний

 

 1.  У якому шарі шкіри розташовані волосяні фолікули?

А  підшкірна жирова клітковина            В ростовий шар епідермісу

Б дерма                                                     Г роговий шар епідермісу

 1.  Які наслідки впливу адреналіну?

А прискорення серцебиття, розширює зіниці             

Б звужує бронхи, послаблює газообмін

В уповільнює серцебиття, звужує зіниці

Г  послаблює сечоутворення

 1.  Яким білком утворена сполука, що транспортує гази з током крові?

А   фібриноген                    В    міозин

Б   гемоглобін                                     Г     колаген

 1.  Виберіть твердження, що характеризує місце консументів в екологічній піраміді

А можуть займати будь-який трофічний рівень

Б завжди перебувають на другому трофічному рівні

В займають будь-який трофічний рівень, крім першого                               Г завжди перебувають на першому трофічному рівні.

 

 

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – живиться гетеротрофно

ІІ – живиться автотрофно

ІІІ – стрілка вказує на спорангій

ІV – клітинна стінка утворена з целюлози

             А І і ІІІ      Б І, ІІ і ІІІ         В ІІ і ІІІ       Г  ІІ, ІІІ і ІV

20.Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.

І – органели руху представлені війками

ІІ – властивий статевий процес - коньюгація

ІІІ – органели руху представлені джгутиками

ІV – клітина не має сталої форми

             А І і ІІ      Б І, ІІ і ІІІ         В ІІ і ІІІ       Г  ІІ, ІІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – це орган травної системи

ІІ – це орган видільної системи

ІІІ – стрілка вказує на сечівник

ІV – стрілка вказує на сечовід

             А ІІ і ІІІ      Б І,ІІ і ІІІ         В І і ІІІ       Г  ІІ і ІV

22.Установіть відповідність між молекулами біополімерів та їхніми мономерами

біополімери

А полісахариди

Б білки

В ДНК

Г РНК

мономери

1жирні кислоти

2нуклеотиди з тиміном

3амінокислоти

4нуклеотиди з урацилом

5моносахариди

23.Установіть відповідність між залозою та гормоном, який вона секретує.

Залоза

А щитоподібна

Б наднирники

В гіпофіз

Г підшлункова

Гормон

1  тестостерон

2  інсулін

3 вазопресин (антидіуретичний)

4 тироксин

5 адреналін

24. Укажіть послідовність змін біогеоценозу

А озеро    Б ліс на торф’яному грунті     В болото   Г озеро з підвищеним вмістом органічних речовин

 1. Установіть послідовність етапів обміну білків.

А всмоктування поживних речовин із травної системи

Б розщеплення білків у травній системі

В синтез власних білків у клітинах

Г надходження білків в організм з їжею.

 

Четверта частина

 1. Поясніть у чому полягає планетарна роль фотосинтезу.
 2. Опишіть причини виникнення серцево-судинних захворювань та обґрунтуйте правила їх профілактики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант

Перша частина

 1. З якої тканини рослин складається деревина в стовбурі дерева?

А твірна                                                          В основна                                  

Б механічна                                                   Г   провідна

 1. Вкажіть правильне твердження щодо мікоризи.

А взаємовигідне співжиття коренів рослин і гіфів гриба                                       Б паразитування грибів на стовбурах дерев

В взаємовигідне співжиття кількох рослин

Г взаємовигідне співжиття лишайника та дерева.

 1. Які особливості розмноження та розвитку плазунів?

А яйцекладні тварини, розвиток прямий

Б запліднення – зовнішнє, розвиток – непрямий

В для розмноження необхідне водне середовище, запліднення - внутрішнє                           

Г відкладають ікру, розвиток - непрямий

 1. Яка тварина є фільтратом?

А  губка                                                                 В  панда

Б  виноградний слимак                                       Г  яструб

 1. Якою тканиною утворений верхній шар шкіри?

А    сполучною                                                    В нервовою

Б   епітеліальною                                                Г  м’язовою

 1. Як називається м’язовий шар серця?

А ендокард                                                          В миокард

Б епікард                                                            Г перікард

 1. Який м’яз належить до м’язів нижньої кінцівки людини?

А кравецький                                                   В дельтоподібний

Б діафрагма                                                    Г великий ромбоподібний

 1. Визначте структурно-функціональну одиницю легень:

А нейрон                                                            В альвеола

Б нефрон                                                            Г остеоцит

 1. Під час окиснення яких речовин утворюється найбільша кількість енергії?

А полісахаридів                                                В білків

Б жирів                                                              Г моносахаридів

 1.  Як називаються кодуючі ділянки генів?

А  структурні гени                          В інтрони

Б   екзони                                                    Г регуляторні гени

 

 

Друга частина

 

 1.  Визначте ознаку подібності голонасінних і покритонасінних рослин.

А у життєвому циклі переважає статеве покоління (гаметофіт)               Б у процесі розмноження відбувається запилення

В перед формуванням насіння відбувається подвійне запліднення                                    Г насіння не захищене оплоднем

 1.  Які лікарські речовини отримують із цвілевих грибів і які пригнічують ріст паразитичних бактерій?

А  фітонциди                                              В антибіотики

Б алкалоїди                                                Г фітогормони

 1. Укажіть тварину, для якої характерне зовнішнє травлення:

А сисун печінковий                                      В гідра прісноводна

    Б павук-хрестовик                                          Г качконіс

 1.  У якої тварини відсутня грудна клітка?

А нільський крокодил                                  В ящірка прудка

Б болотяна черепаха                                    Г жаба озерна

 1.  В якому відділі головного мозку містяться центри найважливіших фізіологічних процесів?

А  у довгастому мозку                                 В в середньому мозку

Б у мозочку                                                   Г у проміжному мозку

 1.  Яка структура ока забезпечує акомодацію?

А зіниця                                                         Б кришталик

В сітківка  Г  рогівка

 1.  Сперматозоїд та яйцеклітина подібні між собою за…

А   кількістю поживних речовин              В   кількістю оболонок клітини

Б   розміром клітини                                  Г   кількістю хромосом

 

 1.  Вкажіть вірну послідовність організмів, які  утворюють ланцюг живлення луки?

А тимофіївка беркут миша вуж

Б тимофіївка вуж миша беркут

В тимофіївка вуж беркут миша

Г тимофіївка миша вуж беркут.

 

 

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до бактерій

ІІ – належить до одноклітинних еукаріот

ІІІ – характерний змішаний тип живлення

ІV – клітинна стінка містить целюлозу

             А ІІ і ІІІ      Б І, ІІІ і ІV        В І і ІІІ       Г  І, ІІ, ІІІ

20.Проаналізуйте твердження щодо клітини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – клітина представника царства Рослини

ІІ – клітина представника царства Тварини

ІІІ – клітина представника царства Гриби

ІV – цифрою 6 позначено мітохондрію

             А І і ІІ      Б І, ІІ і ІІІ         В І і ІІІ       Г  ІІ  і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – цифрою 1 позначено лобну кістку

ІІ – цифрою 2 позначено тім’яну кістку

ІІІ – цифрою 3 позначено потиличну кістку

ІV – цифрою 4 позначено верхньощелепну кістку

             А ІІ і ІІІ      Б І,ІІ і ІІІ         В І і ІІ       Г  І і ІV

22.Установіть відповідність між біологічним об’єктом та рівнем організації живої матерії.

Об’єкт

А табун зубрів

Б павук-хрестовик

В клітковина

Г шлунок

Рівень організації

1молекулярний

2клітинний

3організмовий

4органо-тканинний

5популяційно-видовий

23.Установіть відповідність між органом та властивою йому особливістю будови.

Орган 

А шлунок

Б череп

В серце

Г нирка

Особливість будови

1  складається з чотирьох камер

2  має кірковий і мозковий шари

3 містить емаль, дентин і пульпу

4 слизова оболонка містить залози

5 складові з’єднані нерухомо

24. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу під час здійснення рефлексу.

А рецептор    Б центральна нервова система     В руховий нейрон  

Г чутливий нейрон

25.Розташуйте у правильному порядку процеси енергетичного обміну:

А анаеробний етап (гліколіз)

Б транспорт глюкози до клітин тканин

В виведення з клітини продуктів окиснення

Г аеробне дихання

 

Четверта частина

 1. Порівняйте статеве і нестатеве розмноження.
 2. Проаналізуйте небезпеку захворювань, що передаються статевим шляхом, і вкажіть заходи запобігання їх виникненню.

 

 

 

 

 

Варіант

 

Перша частина

 1. Вкажіть одноклітинний організм, який мешкає у прісній воді.

А елодея                                                          В ламінарія                                

Б інфузорія                                                     Г  спірогіра

 1. Яка органела рослинної клітини забезпечує фотосинтез?

А мітохондрія                                                В хлоропласт

Б хромопласт Г лейкопласт

 1. Чим представлена дихальна система у земноводних?

А повітроносні шляхи та повітряні мішки

Б повітроносні шляхи та зябра

В повітроносні шляхи та легені

Г зволожена шкіра та легені

 1. Який птах здійснює дальні сезонні міграції?

А  ластівка міська                                                В  ківі новозеландський

Б  сова вухата                                                      Г  синиця велика

 1. Яка структура міститься між кістковими пластинками губчастої речовини плоских кісток?

А жовтий кістковий мозок                                  В лімфа

Б червоний кістковий мозок                               Г спинний мозок

 1. За допомогою якого приладу вимірюють артеріальний тиск у людини?

А хронометр       Б спірометр        В тонометр    Г термометр

 1. Які клітини організму забезпечують транспорт кисню?

А лейкоцити                                                  В еритроцити

Б остеоцити                                                   Г міоцити

 1. Визначте структурно-функціональну одиницю нервової тканини?

А нейрон                                                            В еритроцити

Б нефрон                                                            Г міоцити

 1. Під час якого процесу подвоюється молекула ДНК?

А  трансляція                                                     В реплікація

Б транскрипція                                                  Г репарація

 1.  Які особливості ядерної мембрани?

А  двомембранна пориста                          В одно мембранна пориста

Б   одномембранна суцільна                       Г двомембранна суцільна

 

 

 

 

Друга частина

 1.  Де розташований камбій в стеблі дерев’янистої рослини?

А над корою                                              В у центральному циліндрі

Б в серцевині                                             Г між корою і деревиною

 1.  Яке твердження щодо фотосинтезу правильне?

А  перетворення вуглекислого газу на кисень                                             

Б утворення органічних речовин з неорганічних завдяки енергії світла          В відбувається у хромопластах

Г забезпечує гетеротрофне живлення рослин

 1.  Яка з наведених нижче ознак властива птахам, але не властива плазунам?

А наявність клоаки                                            В внутрішнє запліднення

Б наявність яйцевих оболонок                         Г теплокровність

 1.  Яка тварина має два зародкових листки?

А актинія                                                            В ланцетник

Б стьожак                                                           Г аскарида

 1.  У якій частці кори великих півкуль головного мозку розміщена центральна частина зорового аналізатора?

А  потилична                                                 В тім’яна

Б скронева                                                     Г лобова

 1.  Які залози належать до залоз лише зовнішньої секреції?

А печінка та потові залози               

Б підшлункова та слізні залози

В щитоподібна та слинні залози

Г  статеві та молочні залози

 1.  Який генотип є дигетерозиготою?

А   ААВв                                                      В   АаСС

Б   СсВв                                                                  Г   Вв

 

 1.  На якій стадії гаметогенезу відбувається редукція хромосом?

А розмноження

Б дозрівання

В формування

Г росту.

 

 

 

 

 

Третя частина

 

19.Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до спорових рослин

ІІ – належить до голонасінних

ІІІ – належить до покритонасінних

ІV – заплідненню передує процес запилення

             А І і ІІІ      Б І, ІІ і ІІІ       В ІІ і ІІІ       Г  ІІ і ІV

20.Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до хордових

ІІ – є теплокровною твариною

ІІІ – має повітряні мішки

ІV – має трикамерне серце

             А І і ІІ      Б І і ІІІ         В І, ІІ і ІІІ       Г  І, ІІІ  і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – повітря насичується киснем у легеневих альвеолах

ІІ – повітря розподіляється в легенях так, що у верхніх відділах накопичується тепліше повітря

ІІІ – права легеня складається з трьох часток, а ліва – з двох

ІV – для даного типу легень є характерним подвійне дихання

             А І і ІІІ      Б І і ІІ         В ІІІ       Г  І, ІІ і ІV

22.Установіть відповідність між видом безумовного рефлексу та його проявом

Рефлекс

А харчовий

Б орієнтувальний

В статевий

Г захисний

Прояв рефлексу

1поворот голови на різкий звук

2кашель в разі потрапляння сторонніх речовин в гортань

3слиновиділення під час їжі

4турбота про нащадків

5розширення судин шкіри у спеку

23.Установіть відповідність між типом схрещування та результатами проявів ознак у гібридів другого покоління:

Тип схрещування

А моногібридне

Б дигібридне

В зчеплене успадкування

Г неповне домінування

Фенотип

1   1: 2: 1

2   3: 1

3   одноманітність

4  1 : 1, як у батьківських організмів (83% та 17% з пере комбінованими ознаками)

5   9 : 3 : 3: 1

24. Визначте послідовність обробки їжі травними соками

А дія шлункового соку                                         В дія слини  

 Б дія жовчі                                                            Г дія кишкового соку

25.Розмістіть організми в екологічній піраміді, починаючі з вершини.

А білан капустяний

Б яструб

В капуста білоголова

Г синиця велика.

 

Четверта частина

 1. Порівняйте склад, будову і біологічні функції нуклеїнових кислот.
 2. Обґрунтуйте значення умовних рефлексів  у пристосуванні організму до мінливих умов існування.

 

 

 

 

Варіант

 

Перша частина

 1. До яких організмів належать хламідомонада, хлорела та евглена.

А одноклітинні еукаріоти                         В одноклітинні прокаріоти

Б багатоклітинні еукаріоти                      Г колоніальні прокаріоти

    2.  Як зазвичай відбувається поширення насіння сосни?

А за допомогою комах                               В за допомогою вітру

Б шляхом самопоширення                        Г з допомогою людини

 1.  Який паразитичний твариноподібний організм нестатево розмножується в еритроцитах людини?

А малярійний плазмодій                                   В лямблія

Б бичачій ціп'як                                                 Г печінковий сисун

4. Яка з тварин має діафрагму?

А  ластівка міська                                                В  кріль

Б  жаба озерна                                                      Г  ящірка

5.Яка залоза належить до залоз внутрішньої секреції?

А наднирники                                                   В підшлункова

Б потові залози                                                 Г печінка

6.Які структури шкіри відіграють важливу роль у терморегуляції?

А сальні залози                                                 В волосяна цибулина   

Б зроговілий епідерміс                                    Г потові залози

7.Який фермент забезпечує розщеплення білків?

А ліпаза                                                            В пепсин

Б амілаза                                                          Г трипсин

8.Який орган забезпечує газообмін між кров'ю плоду та матері під час ембріонального розвитку?

А шкіра                                                           В пупковий канатик

Б плацента                                                      Г  легені

9.Які речовини побудовані із залишків амінокислот?

А  полісахариди                                                 В ліпіди

Б  білки                                                               Г жири

10.Як називаються зв’язки між популяціями північного оленя та оленячого моху?

А  нейтральні                         В коменсалізм

Б  хижацтво                                                Г виїдання

 

Друга частина

 1.  Школярі досліджували  за допомогою мікроскопа зріз ніжки плодового тіла печериці. У полі зору мікроскопа помітили довгі ниткоподібна структури. Назвіть їх

     А ризоїди                                              В спорангії

     Б гіфи                                                    Г судини

 1.  Які види додаткових коренів утворюються в рослин, що зростають на болотах і надмірно зволожених ґрунтах, де гостро не вистачає кисню?

А  чіпкі                                               В дихальні

Б повітряні                                                 Г корені-присоски

 1.  Яка тканина утворює залози тваринного організму?

А епітеліальна                                            В нервова

Б м’язова                                                    Г сполучна

 1.  Яка тварина має замкнену травну систему?

А дощовий черв’як                                     В рак річковий

Б муха хатня                                                Г планарія біло-молочна

 1.  Який вид імунітету до кору має людина, якій зробили вакцинацію?

А  штучний пасивний                                 В природний набутий

Б штучний активний                                   Г природний вроджений

 1.  Який гормон регулює вміст глюкози в крові?

А тестостерон                                              В окситоцин

Б інсулін                                            Г  адреналін

 1. Яка органела клітини забезпечує синтез структур лізосом?

А   комплекс Гольджі                                                    

Б   мітохондрія

В   зерниста ЕПС

Г  незерниста  ЕПС

 

 1.  У якій фазі мітозу формується веретено поділу?

А профаза

Б метафаза

В анафаза

Г телофаза.

 

 

 

 

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – ця рослина належить до класу Однодольні

ІІ – ця рослина належить до класу Дводольні

ІІІ – ця рослина розмножується насінням

ІV – ця рослина утворює плоди

             А І, ІІІ і ІV       Б І, ІІ і ІІІ       В ІІ і ІІІ       Г  ІІ, ІІІ і ІV 

20.Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до членистоногих

ІІ – має незамкнену кровоносну систему

ІІІ – тіло складається з голово- грудей та черевця

ІV – має чотири пари простих очей

      Картинки по запросу малюнок паука

             А І і ІІІ      Б І, ІІ і ІІІ         В  ІІ і ІІІ       Г  всі вірні

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – розташовані у внутрішньому вусі

ІІ – є органом чуття

ІІІ – належить до частин скелету;

ІV – містить хеморецептори

                

             А І і ІІІ      Б І і ІІ         В ІІ і ІІІ       Г  І, ІІІ і ІV

22.Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та виконуваними функціями:

Органели

А рибосома

Б мітохондрія

В хлоропласт

Г вакуоля

Функції

1забезпечення забарвлення пелюстків квітів

2 внутрішньоклітинний тургор

3 біосинтез білка

4 синтез АТФ під час аеробного дихання

5 фотосинтез

23.Установіть відповідність між групою прокаріотів і характерним для неї процесом життєдіяльності

Прокаріоти

А ціанобактерії

Б молочнокислі бактерії

В залізобактерії

Г нітрифікуючі бактерії

Процес життєдіяльності

1  бродіння

2 хемосинтез

3 фотосинтез

4 відновлення нітратів

5 паразитичні гетеротрофи

 

24. Визначте послідовність процесу утворення еритроцитів

А формування гемоглобіну всередині еритроцита

Б поділ стовбурових клітин кісткового мозку  

 В вихід еритроцитів у кров'яне русло

Г втрата попередниками еритроцитів ядра

25.Розташуйте послідовно етапи ембріонального розвитку.

А бластула

Б нейрула

В дроблення

Г гаструла

 

Четверта частина

 1. Порівняйте безумовні та умовні рефлекси.
 2. У фрагменті молекули ДНК гуанілові нуклеотиди становлять 20% від загальної кількості нуклеотидів. Визначте склад усіх інших нуклеотидів у відсотках.

 

 

Варіант

Перша частина

 1. Які організми здатні утворювати органічні речовини з неорганічних під дією енергії сонячного світла?

А гриби                                            В     тварини

Б віруси                                           Г   рослини

 1. Яка рослина має видозміну кореня?

А картопля                                        В  тюльпан

Б морква                                           Г горох

 1. Для якої комахи характерний розвиток з повним перетворенням?

А хрущ                                                  В  воша головна

Б вовчок                                                Г коник

 1. Що являє собою зигота?

А  щойно утворена яйцеклітина       В фолікул яєчника

Б  сперматозоїд                                  Г  запліднена яйцеклітина

 1. Збудником якого захворювання є вірус?

А    холера                                                 В грип

Б    ботулізм                                               Г  алергія

 1. За допомогою якого методу реєструють ритмічну зміну електричної активності серця?

А фістульний                                             В томографія

Б електрокардіографія                             Г рентгенографія

 1. Як називається запалення слизової оболонки сечівника?

А пієлонефрит                                         В простатит

Б уретрит                              Г пневмонія

 1. Визначте тип з’єднання кісток, до якого належить шов?

А нерухомий                                         В напіврухомий

Б рухомий             Г комбінований

 1. Як називається сукупність реакцій синтезу в живих організмах?

А  органічний обмін                                В основний обмін

Б енергетичний обмін                             Г пластичний обмін

 1.  У якій фазі мейозу відбувається кон’югація?

А  профаза І                            В профаза ІІ

Б метафаза І                                               Г метафаза ІІ

 

 

 

 

 

Друга частина

 

 1.  Виберіть ознаку, спільну для грибів і тварин, але відсутню у рослин.

А наявність сечовини як продукту обміну речовин

Б гетеротрофний спосіб живлення                                   

В наявність клітинної стінки

Г утворення гіфів

 1.  Вкажіть елементи оптичної системи мікроскопа.

А  основа, мікрогвинт                             В предметний столик, тубус

Б штатив, макрогвинт                             Г діафрагма, окуляр

 1.  Які тварини мають чотирикамерне серце?

А риби та молюски                                 В плазуни та земноводні

Б птахи та ссавці                                       Г комахи та павуки

 1. Який хромосомний набір жінки?

А 44 аутосоми + ХХ                                      В 44 аутосоми + ХY

Б 22 аутосоми + Х                                         Г 22 аутосоми + Y

 1.  Які речовини в нормі містяться і у вторинній сечі, і у плазмі крові?

А  білки                                                           В вода і сечовина

Б глюкоза і амінокислоти                             Г жири

 1.  Що означає термін «овуляція»  ?

А статеве дозрівання                         В утворення в яєчнику жовтого тіла

Б вихід яйцеклітини з яєчника          Г  відторгнення епітелію матки

 1.  Яка послідовність нуклеотидів молекули РНК, утвореної на ділянці ДНК наступного складу:Т-Т-Т-Т-Т-Т-А-Г-Г-А-Т-Ц?

А   А-А-А-А-А-А-Т-Ц-Ц-Т-А-Г                  

Б   У-У-У-У-У-У-Т-Ц-Ц-У-А-Г                                        

В  А-А-А-А-А-А-У-Ц-Ц-У-А-Г

Г   А-А-А-А-А-А-Т-Ц-Ц-Т-У-Г

 

 1.  При якому генотипі рецесивна ознака проявиться фенотипічно?

А Аа                       В аа

Б АА                                                            Г Вв

 

 

 

 

 

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо особливостей поширення плодів, зображених на малюнку, та виберіть правильні.

І –1 і 5 позначено плоди, що поширюються тваринами

ІІ – 3 і 4 позначено плоди, що поширюються вітром

ІІІ – 1 позначено плід, якому притаманне самопоширення

ІV – 2 позначено плід, що поширюється птахами

             А І і ІІІ      Б ІІІ         В ІІ і ІV      Г  ІІ і ІІІ

20.Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – це плоский черв

ІІ – це двошарова тварина

ІІІ – ця тварина хижак

ІV – ця тварина містить жалкі клітини

             А І і ІІ      Б  ІІ і ІІІ         В І, ІІ і ІІІ       Г  ІІ, ІІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – ця структура характерна для дітей грудного віку

ІІ – це кутній зуб

ІІІ – стрілка вказує на дентин

ІV – стрілка вказує на пульпу

             А І і ІІІ      Б І і ІІ         В І, ІІ і ІІІ       Г  ІІ і ІV

 

22. Установіть відповідність між об’єктом (процесом, явищем) і рівнем організації живої матерії.

А поділ клітини

Б кругообіг речовин

В жаба гостроморда

Г вірус імунодефіциту людини

 1. молекулярний
 2. клітинний
 3. популяційно-видовий
 4. екосистемний
 5. біосферний

23.Уставновіть відповідність між залозою ендокринної системи та її функцією

А гіпофіз

Б підшлункова залоза

В вилочкова залоза

Г надниркова залоза

1.регулює вміст цукру в крові

2.контролює секрецію інших ЗВС

3. впливає на формування імунітету

4.забезпечує пігментацію шкіри

5. стимулює фізичну активність людини

 

24.Вкажіть послідовність дій під час надання першої допомоги людині з відкритим переломом кінцівки й артеріальною кровотечею.

А знезаразити рану В іммобілізувати пошкоджену кінцівку  

Б накласти стерильну пов’язку      Г зупинити артеріальну кровотечу

25.Установіть послідовність фаз мітозу.

А телофаза

Б профаза

В анафаза

Г метафаза

 

Четверта частина

1. Опишіть рух крові по великому колу кровообігу. Обґрунтуйте відмінності тиску та швидкості руху крові у різних частинах кола кровообігу.

 

 1. Яка ймовірність народження дитини-альбіноса в сім'ї здорових батьків, у яких матері страждали на альбінізм? Відомо, що альбінізм успадковується як аутосомна рецесивна ознака.

 

Варіант

Перша частина

 1. Вкажіть види коренів, з яких утворюється мичкувата коренева система?

А головний та бічні                                  В  головний, додаткові, бічні

Б головний та додаткові                           Г   додаткові, бічні

 1. Який газ виділяють рослини підчас дихання?

А кисень                                                   В  вуглекислий газ

Б азот                                                        Г метан

 1. Який одноклітинний організм рухається за допомогою джгутика?

А амеба                                                     В  евглена

Б інфузорія                                               Г форамініфера

 1. Який тип тварин має сліпо замкнену травну систему?

А  кільчасті черви                                     В плоскі черви

Б  круглі черви                                          Г  членистоногі

 1. Який орган чуття містить хеморецептори?

А    око                                                      В шкіра

Б    язик                                                      Г  вухо

 1. Яку групу крові мають універсальні реципієнти?

А першу (0)                         В четверту (АВ)

Б другу (А)                                        Г третю (В)

 1. Як називаються речовини, які виділяються безпосередньо в кров залозами внутрішньої секреції?

А ферменти                                            В вітаміни

Б гормони                                           Г нуклеїнові кислоти

 1. Який тип нервової системи властивий холерику?

А сильний, врівноважений, рухливий

Б сильний, врівноважений, інертний

В сильний, рухливий, неврівноважений

Г слабкий

 1. Як називається процес подвоєння молекули ДНК?

А  денатурація                                      В реплікація

Б ренатурація                                       Г репарація

 1.  Як формулюється перший закон Менделя?

А  закон одноманітність гібридів першого покоління                            

Б закон незалежного успадкування ознак        

В  закон чистоти гамет

Г закон розщеплення ознак

 

Друга частина

 

 1.  Які рослини містять найбільше білків у насінні?

А картоплі і перець В квасоля і горох

Б гірчиця і капуста                                    Г цибуля і часник

 1.  Якому ряду комах відповідає такий опис: комахи з повним перетворенням, їм властивий високий рівень соціальної організації, задня пара крил вкорочена, передні мають сітку жилок, іноді крила відсутні?

А  твердокрилі (жуки)                             В перетинчастокрилі

Б клопи                                                     Г лускокрилі (метелики)

 1.  Який орган є в річкового рака, але відсутній в ланцетника?

А очі                                                          В кишечник

Б серце                                                      Г хорда

 1. Яка хвороба спричинена гіпофункцією гіпофіза?

А гігантизм                                             В карликовість

Б акромегалія                                         Г мікседема

 1.  Якої речовини в нормі не повинно бути у вторинній сечі?

А  сечовини                                              В сечової кислоти

Б  білків                                                    Г мінеральних солей

 1.  Який рефлекс проявляється першим після народження дитини  ?

А смоктальний                                       В орієнтувальний

Б дихальний                            Г  захисний

 1.  Вкажіть, які гамети утворюються в особин з генотипом АаВВ.

А   Аа, Вв                   

Б   АВ, аВ                                        

В  Аа, ВВ

Г   Ав, АВ

 

 1.  Вкажіть, що називають «межею витривалості виду».

А ступінь витривалості організмів до впливу факторів середовища                      

Б  ступінь витривалості організмів до несприятливого впливу інших організмів

В інтенсивність дії екологічного фактору, яка унеможливлює існування організмів

Г зона нормальної життєдіяльності організму

 

 

 

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо організмів, зображених на малюнку, та виберіть правильні.

І – це багаторічні рослини

ІІ – це комплексні симбіотичні організми

ІІІ – вони є індикаторами кислотності ґрунту

ІV – вони є індикаторами чистоти повітря

             А І і ІІІ      Б ІІІ         В ІІ і ІV      Г  ІІ і ІІІ

20.Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – характерне внутрішнє запліднення

ІІ – характерний прямий розвиток

ІІІ – характерний непрямий розвиток

ІV – покриви представлені зволоженою шкірою

             А І, ІІ і  ІV     Б  І і ІІ         В І і ІІІ       Г  ІІ, ІІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо органа, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до травної системи

ІІ – належить до дихальної системи

ІІІ – виділяє ферменти, що розщеплюють білки

ІV – виділяє ферменти, що розщеплюють вуглеводи

             А І і ІІІ      Б І, ІІ і ІІІ         В  ІІ і ІІІ       Г  І і ІV

 

22. Установіть відповідність між органічними молекулами та функціями, які вони виконують.

А ДНК

Б білки

В АТФ

Г т-РНК

1.каталітична

2.енергетична

3. кодування спадкової інформації

4. передача спадкової інформації від ядра до місця біосинтезу білка

5. транспорт амінокислот до місця біосинтезу білка

23.Установіть відповідність між назвою мутацій та їхніми характеристиками

А генеративні

Б нейтральні

В сублетальні

Г соматичні

1.знижують життєздатність

2.виникають у статевих клітинах

3. не впливають на життєдіяльність

4.неминуче виникають в результаті помилок в процесі реплікації

5. виникають в клітинах тіла

 

24.Установіть послідовність етапів дихання в організмі людини.

А дифузія газів у тканинах В дифузія газів у легенях  

Б клітинне дихання                         Г транспорт газів кров’ю

 

25.Визначте послідовність органів видільної системи відповідно до черговості руху сечі по них.

А сечоводи                                                          В сечовий міхур

Б нирки                                                               Г сечівник

 

Четверта частина

 1. Порівняйте будову та функції артерій та вен.
 2. У помідорів нормальна висота і червоне забарвлення плодів домінують над карликовістю і жовтоплідністю. Якими будуть рослини, одержані від схрещування рослин з такими генотипами: Аавв х ааВв ?

 

 

 

Варіант

Перша частина

 1. Яку з багатоклітинних структур здатні утворювати гриби?

А плодове тіло                                            В     стебло

Б корінь                                                       Г   насіння

 1. Яке суцвіття характерне для соняшника?

А початок                                                  В  зонтик

Б кошик                                                     Г волоть

 1. На які відділи поділяється тіло комах?

А голово груди, черевце, хвіст               В  голова, черевце

Б голова, груди, черевце                        Г голова, тулуб, хвіст

 1. Яка тварина пристосована до полювання у воді?

А  лисиця                                                   В їжак

Б  видра                                                     Г бурий ведмідь

 1. До складу якої структури входить хрящова тканина?

А    кістковий мозок                                 В гортань

Б    серце                                                    Г  язик

 1. Яку групу крові мають універсальні донори?

А першу (0)                                               В третю (В)

Б другу (А)                                                Г четверту (АВ)

 1. Яка головна функція гемоглобіну?

А транспортування кисню

Б знешкодження чужорідних речовин

В транспортування поживних речовин

Г участь у процесах зсідання крові

 1. Куди надходить кров із лівого шлуночка серця?

А до аорти

Б до нижньої порожнистої вени

В до легеневої артерії

Г до верхньої порожнистої вени

 1. Що входить до складу і-РНК, на відміну від ДНК?

А  рибоза, тимін                                      В рибоза, урацил

Б дезоксирибоза, аденін                         Г дезоксирибоза, урацил

 1.  У якій складовій ядра містяться гени?

А каріоплазма                            В хроматин

Б ядерна мембрана                                    Г ядерця

 

 

 

Друга частина

 

 1.  По яких структурах рослин здійснюється рух мінеральних речовин, що вбираються коренем?

А волокна                                               В судини

Б камбій                                                 Г ситоподібні трубки

 1.  «Квіти, зазвичай, дрібні, часто голі і неяскраві, пилку багато, він дрібний» - це ознаки:

А  вітрозапильних рослин                  В самозапильних рослин

Б комахозапильних рослин               Г рослин, що запилюються птахами

 1.  Виберіть організми, які мають кіль.

А кажан та білка-летяга                          В пінгвін і горобець

Б голуб та страус                                    Г ківі та сова

 1. У якої з наведених тварин відсутня травна система у зв’язку з паразитичним способом життя?

А печінковий сисун                                       В стьожак

Б аскарида                                                      Г п’явка

 1.  Яку функцію виконує двоголовий м’яз плеча ?

А  згинає ліктьовий суглоб                           

Б згинає променево-зап'ястний суглоб

В розгинає ліктьовий суглоб

Г розгинає променево-зап'ястковий  суглоб

 1.  Яка характерна риса відрізняє лімфатичну систему від кровоносної?

А судини містять клапани              В відіграє важливу роль в імунітеті

Б капіляри сліпозамкнуті               Г  містить лімфоцити

 

 1.  Що є кінцевим продуктом повного окиснення вуглеводів?

А   глюкоза і молочна кислота                   

Б   молочна кислота і піровиноградна кислота                                             

В    вуглекислий газ і вода

Г    молочна кислота і вода

 

 1.  Укажіть генотип рослини гороху з жовтим гладеньким насінням (жовтий колір і гладенька форма – домінантні ознаки)

А аавв                       В ааВв

Б АаВв                                                      Г ААвв

 

 

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – цифра 1 вказує на твірну тканину

ІІ – цифри 3 та 4 вказують на основну тканину

ІІІ – цифра 2 вказує на клітини, що здійснюють фотосинтез

ІV – клітини, позначені цифрою 1, виконують захисну функцію

             А І і ІІІ      Б ІІІ         В ІІ і ІІІ       Г  ІІІ і ІV

20.Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до комах

ІІ – належить до членистоногіх

ІІІ – може бути переносником інфекційних хвороб

ІV – характерні фасеткові (складні) очі

             А І,ІІ і ІІІ      Б І і ІІ         В І і ІІІ       Г  ІІ, ІІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо органа, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.

І – цей орган чотирикамерний

ІІ – між передсердями та шлуночками розміщені стулкові клапани

ІІІ – між передсердями та шлуночками розміщені кишенькові клапани

ІV – кров рухається у напрямку від шлуночків до передсердь

             А І і ІІІ      Б І,ІІ і ІІІ         В І і ІІ       Г  І і ІV

 

22.Установіть відповідність між організмом та трофічним рівнем

А мікроскопічний гриб

Б орел

В хом’як

Г конюшина

1.продуценти

2. консументи І порядку

3. консументи ІІІ порядку

4. редуценти

5. консументи ІІ порядку

23.Уставновіть відповідність між назвою процесу та його змістом.

А реплікація

Б деструкція

В денатурація

Г трансляція

1.процес незворотного руйнування первинної структури білка

2. процес подвоєння молекули ДНК

3. процес порушення природної структури білка та деяких інших біополімерів

4. етап синтезу білка, під час якого на молекулі ДНК синтезується молекула іРНК

5. процес синтезу нового поліпептидного ланцюга

24.Установіть правильну послідовність проходження світлових променів через оптичну систему ока.

А кришталик    Б рогівка     В склисте тіло   Г зіниця

25.Розташуйте відділи хребта людини, починаючи з розташованого найвище.

А поперековий

Б крижовий

В грудний

Г шийний

 

Четверта частина

 1. Поясніть, як будова легень пов’язана з їхніми функціями.
 2. У наслідок схрещування суниць з червоними та білими плодами отримали рослини з рожевими плодами. Яка ймовірність появи рослин із червоними, білими і рожевими плодами внаслідок схрещування гібридів з рожевими плодами між собою?

 

 

 

 

Варіант 10

Перша частина

 1. Який генеративний орган у голонасінних рослин?

А сорус                                                    В     шишка

Б плід                                                       Г   квітка

 1. Який гриб утворює мікоризу?

А бліда поганка                                                В  трутовик

Б білий                                                              Г мукор

 1. Яким з паразитичних червів може заразитися людина через споживання немитих овочів та фруктів?

А аскаридою                                   В  печінковим сисуном

Б бичачім ціп'яком                         Г широким стьожаком

 1. Яка тварина занесена до Червоної книги України?

А  лисиця руда                                                  В вепр

Б  зубр                                                                Г вовк сірий

 1. Який гормон синтезується в гіпофізі?

А    адреналін                                                    В тироксин

Б    гормон росту                                              Г  паратгормон

 1. Які клітини крові забезпечують клітинний імунітет?

А еритроцити                                                В лейкоцити

Б тромбоцити                                                Г антитіла

 1. Яка кістка належить до мозкового відділу черепа?

А носова

Б вилична

В потилична

Г нижньощелепна

 1. Яка частина очного яблука забезпечує його живлення?

А сітківка

Б судинна оболонка

В білкова оболонка

Г кришталик

 1. Як називається здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу?

А мутація                                                    В спадковість

Б модифікація                                            Г мінливість

 1.  Як називається процес синтезу іРНК на одному з ланцюгів ДНК?

А трансляція                           В реплікація

Б транскрипція                                           Г комплементарність

 

Друга частина

 

 1.  Який вид руху притаманний рослинам?

А реактивний                                              В плавання

Б плануючий                                               Г гігроскопічний

 1.  Яка речовина рослинного походження регулює обмінні процеси в організмі рослини:

А фітонциди                                                В алкалоїди

Б фітогормони                                            Г нейрогормони

 1.  Які тварини в дорослому стані дихають зябрами?

А дельфін, кашалот, акула                   В ставковик, перлівниця, беззубка

Б каракатиця, короп, лосось                 Г восьминіг, кальмар, тритон

 1. Яка ознака є спільною для хруща та виноградного слимака?

А тіло поділяється на голову, тулуб і ногу

Б тіло поділяється на голову, груди, черевце

В наявність незамкненої кровоносної системи                                                     Г наявність складних (фасеткових) очей

 1.  Яка структура містить механорецептори і відіграє провідну роль у сприйнятті зміни напрямку руху людини ?

А  барабанна перетинка                           

Б сітківка

В спинний мозок

Г півколові канали

 1.  Виберіть правильне твердження щодо травлення білків.

А білкі розщеплюються тільки в кислому середовищі

Б білки розщеплюються в кислому і в лужному середовищі

В білки всмоктуються в кров у тонкому кишечнику

Г  амінокислоти всмоктуються в кров у товстому кишечнику

 

 1.  Ділянка одного ланцюга ДНК має таку будову: АГГ ЦЦТ АГГ ЦТА АТА. Яку будову матиме другий ланцюг цієї молекули ДНК?

А   ТЦЦ ГГУ ТГГ ЦАУ УАУ                   

Б   ТЦЦ ГГА ТЦЦ ГАТ ТАТ                                            

В    ТЦЦ ГГУ ТГГ ЦАУ УАУ

Г    ТГЦ ААУ ТГГ ЦАУ УАУ

 

 1.  Які гамети можуть утворитися в особини з генотипом ААВВ?

А ВВ                       В АА

Б АВ                                                            Г Ав

Третя частина

19.Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – належить до царства Рослини

ІІ – належить до царства Гриби

ІІІ – є сировиною для отримання пеніциліну

ІV – стрілка вказує на суцвіття

             А І і ІІІ      Б ІІІ         В ІІІ і ІV       Г  ІІ і ІІІ

20.Проаналізуйте твердження щодо системи органів, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – це органи травної системи, забезпечують надходження та перетравлення їжі

ІІ – це органи дихальної системи, забезпечують надходження кисню та здійснення газообміну

ІІІ – цифрами 1 і 4 позначено повітряні мішки

ІV – цифрами 1 і 4 позначені структури, що притаманні лише птахам і забезпечують подвійне дихання

             А І,ІІ і ІІІ      Б І і ІІ         В І і ІІІ       Г  ІІ, ІІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

І – до складу входять 12 пар ребер, грудина, грудні хребці

ІІ – стрілка вказує на вільне ребро

ІІІ – стрілка вказує на несправжнє ребро

ІV – на малюнку зображено скелет плечового пояса

             А І і ІІІ      Б І і ІІ         В І, ІІ і ІІІ       Г  І і ІV

22.Установіть відповідність між біологічним об’єктом  та рівнем організації живої матерії.

А зграя вовків

Б блоха

В білок

Г селезінка

1.молекулярний

2. клітинний

3. організмовий

4. органо-тканинний

5. популяційно-видовий

23.Установіть відповідність між терміном і його визначенням.

А фібриноген

Б інтнрферон

В гепарин

Г гемоглобін

1.основний газотранспортний білок

2. білок, що бере участь у зсіданні крові

3. речовина, що синтезується в печінці та легенях і протидіє зсіданню крові

4. речовина, яка спричиняє алергічні реакції в організмі

5. білок, що сприяє знищенню клітин, заражених вірусами

24.Установіть послідовність органів травної системи в напрямку переміщення по них їжі.

А глотка    Б шлунок    В стравохід   Г дванадцятипала кишка

25.Розташуйте етапи біосинтезу білка в послідовності.

А трансляція

Б транскрипція

В розкручування ділянки молекули ДНК

Г дозрівання білкової молекули

 

Четверта частина

 1. Порівняйте еукаріотичні та прокаріотичні клітини.
 2. Обгрунтуйте правила профілактики захворювань органів травлення.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
27 травня
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку