25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Тестові завдання Історія України 7 клас Виникнення та розквіт Київської Русі

Про матеріал
Даний матеріал містить тестові завдання множинного характеру зісторії України для учнів 7 класу по темі "Виникнення та розквіт Київської Русі"
Перегляд файлу

До уроку № 10

Виникнення та розквіт Київської Русі.

1.Установіть відповідність між датами і подіями:

 1. 1097 р.

 2. 1036 р.

 3. 1037 р.

 4. 968 р.

 А. Побудова Золотих Воріт

 Б. Початок єдиновладного правління Ярослава Мудрого

 В. Любецький з'їзд руських князів

 Г. Розгром Хозарського каганату

 Д. Убивство Святополком Бориса і Гліба 

2. Встановіть хронологічну послідовність княжіння:

а)      Олег;

б)      Ярослав Мудрий;      

г)       Ігор;

в)      Ольга;      

д)      Святослав;

е)       Володимир Великий.

3. Визначіть відповідність авторів та їх творів:

а)      «Слово про закон і благодать»;

б)      «Повчання синам»;    

в)      «Слово о полку Ігоревім»;

г)       «Житіє Бориса та Гліба».   

1) Нестор;

2) Іларіон;

3) Володимир Мономах;

4) Невідомий автор.

4. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Реформа 

Б  вотчина 

В  язичництво 

Г  криза 

1  велике землеволодіння, що передавалось у спадщину від батька до сина

2  перебудова, перетворення якоїсь галузі суспільного життя

3  різкий перелом або занепад

4  первісні дохристиянські релігійні вірування, погляди та обряди

5  населення, яке збереглося на даній території  з часів попереднього етапу розвитку.

5. Співвіднесіть дати з подіями.

А  980 р.                  1  укладання «Правди Ярославичів»

Б  1072 р.                  2  Любецький з’їзд князів

В  1097 р.                   3  початок князювання Володимира Мономаха

Г  1113 р.                  4  початок князювання Володимира Великого

                            5  пограбування Києва військом Андрія Боголюбського.

6. Співвіднесіть назви  східнослов’янських племінних  союзів  з місцем  їх розселення.

А  Поляни

1  по р. Оці

Б  в’ятичі

2  між р. Десною та р. Россю

В  уличі

3  на р. Дніпро й Буг

Г  дуліби

4  на заході сучасної України

 

5  між Дніпром і Доном.

7. Установіть відповідність подій з іменами руських князів.

А  Володимир Великий

1  повстання древлян

Б  Ярослав Володимирович

2  офіційне хрещення Русі

В  Ігор

3  створення «Руської Правди»

Г  Святослав Ігорович

4  дунайські походи руської дружини

 

5  прийняв хрещення у Візантії.

8. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Правління Володимира Великого

1  видання «Уставу» (зміни і доповнення до «Правди Ярославичів»);

Б  правління Володимира Мономаха

2  релігійна реформа;

В  правління князя Святослава

3  будівництво Печерського монастиря;

Г  правління Ярослава Мудрого

4  підкорення в’ятичів;

 

5  запровадив «устави» та «уроки».

9. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Виникнення держави у східних слов’ян

1  посилення авторитету князя, об’єднання різноплемінного населення, налагодження культурних зв’язків з християнським світом;

Б  встановлення норм податків

2  поява нерівності, розвиток, господарства, встановлення економічних зв’язків, захист від ворогів;

В  введення християнства на Русі

3  повстання древлян;

Г  розпад Київської Русі

4  панування натурального господарства, вотчини, поява нових економічних та військових центрів;

 

5  занепад авторитету православної церкви.

 

10. Розташуйте в хронологічній послідовності:

А  правління Аскольда і Діра;

Б  заснування Києва;

В  навала аварів на слов’янські землі;

Г  правління Ігоря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести до уроку № 11

1. Установіть послідовність  подій, пов’язаних із зовньополітичною діяльністю київських князів

А) Розгром Хозарського каганату 

Б) Розгром печенігів у битві під Києвом

В) Запровадження християнства на Русі як державної релігії

Г) Мирна дипломатична місія до Константинополя

2. Позначте твердження, які характеризують розвиток Київської Русі за правління Володимира Великого.

1 Здійснив два переможні походи на Константинополь

2 На чолі мирного посольства відвідав Константинополь і уклав договір з імператором Константином Багрянородним.

3 Запровадив нове зведення законів усного звичаєвого права, назване літописцем «Уставом земляним»

4 Для захисту кордонів Київської Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень «змієві вали».

5 Під Києвом завдав остаточної поразки печенігам

6 Здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши Перуна головним богом

3. Установіть відповідність між іменами князів та їх здобутками

https://history.vn.ua/lesson/ukraine-history-2015-lessons-7-class-gisem/ukraine-history-2015-lessons-7-class-gisem.files/image002.jpg

1. Олег                                            А) Придушення повстання древлян

2. Ольга                                          Б) Обєднання північних і південних руських

3. Святослав                                        земель

4. Володимир Великий                 В) Створення перших писаних законів Русі

                                                              України

                                                         Г) Запровадження християнства  як

                                                               державної релігії

                                                          Д) Розгром Хозарського каганату

4. Які твердження  характеризують діяльність князя Володимира Великого?

1. здійснив успішний похід проти Хозарського каганату й оволодів його столицею містом Ітіль.

2. збирався перенести свою столицю до міста Переяславця на Дунаї.

3. запровадив новий звід  законів усного звичаєвого права  «Устав  земляний»

4. для захисту Русі від нападів печенігів розпочав  будівництво  системи укріплень, відомої як «Змієві вали»

5. під мурами Києва  завдав  поразки  печенігам  і примусив їх  припинити  напади  на  Русь

6. здійснив  реформування  язичництва,  проголосивши  Перуна  верховним Богом Русі

7. створив перший  писаний  звід  законів  Русі України, відомий  як  «Найдавніша  правда»

5.   Визначте особливості розвитку Київської Русі   Х – середини ХІ ст. 

1. зосередження  уваги  та сил  держави  переважно на зовнішній політиці

2. Вихід держави  на  міжнародну  арену  та початок  її  дипломатичної  діяльності

3. Перенесення уваги  влади із проблеми  завоювання  земель  на їх  освоєння  та утримання

4. Неконсолідованість  влади, постійний  місцевий  племінний  сепаратизм

5. Запровадження та поширення державної  консолідуючої  релігії

6. Поява писаного  кодифікованого  права

 

 

 

6. Установіть відповідність між позначеними на карті князівствами і їхніми назвами.

https://history.vn.ua/lesson/ukraine-history-2015-lessons-7-class-gisem/ukraine-history-2015-lessons-7-class-gisem.files/image004.jpg

А Київське

Б Галицьке

В Волинське

Г Чернігівське

Д Переяславське

7. Зображений змійовик Володимира Мономаха є свідченням:

https://history.vn.ua/lesson/ukraine-history-2015-lessons-7-class-gisem/ukraine-history-2015-lessons-7-class-gisem.files/image005.jpg

А збереження стійких язичницьких традицій

Б поширення християнства лише серед заможних верств суспільства

В остаточну перемогу християнства над язичництвом

Г участь князя у Хрестовому поході в Палестину

 

 

 

 

 

 

8. Зовнішньополітичну діяльність яких князів можна характеризувати за допомогою зображеної картосхеми 

https://www.phoenicis.com.ua/quizzes/wp-content/uploads/2017/01/test-2-34.jpg

А  Володимира  Великого та Ярослава Мудрого

Б Ярославовичів

В Ольги та Святослава

Г Олега та Ігоря

 

 

 

 

 

 

9. Із якими літописними рядками пов’язані події, зображені на картосхемі?

https://www.phoenicis.com.ua/quizzes/wp-content/uploads/2017/01/test-2-35.jpg

А «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”… І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину… І повернувся він в Переяславець…»

Б  «Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!»

В  «...Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»

Г  «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши: “Я їм противник, і вам нічого давати...”»

 

 

10.Установіть відповідність між книжковими мініатюрами та подіями, які вони могли б ілюструвати.

https://www.phoenicis.com.ua/quizzes/wp-content/uploads/2017/01/test-2-55.jpg

А Поразка походу князя Ігоря на Константинополь

Б Помста княгині Ольги древлянам

В Посольство княгині Ольги до Константинополя

Г Хрещення князя Володимира в Корсуні (Херсонесі)

Д Захоплення Олегом Києва

docx
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
28 березня 2019
Переглядів
3578
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку