Урок " Галицько-Волинська держава за князювання Данида Галицького"

Про матеріал
Учні мають визначити як було відновлено Галицько-Волинське князівство, яку внутрішню і зовнішню політику проводив князь Данило; відносини із Золотою Ордою; що зумовило занепад князівства та припинення династії Рюриковичів
Перегляд файлу
Галицько – Волинська держава за князя Данила Галицького.

Мета :  охарактеризувати князя Данила Галицького як державного діяча, проаналізувати зовнішню і внутрішню політику, зрозуміти значення його діяльності; розвивати історичне мислення, формувати вміння аналізувати історичні факти і події, оцінювати їх значення; сприяти формуванню шанобливому ставленню до історичного минулого.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

-Показувати на карті та словесно описувати територію Галицько – Волинської держава за князя Данила Галицького;

- Встановлювати хронологічну послідовність подій;

- Визначати основні внутрішньо і зовнішньо політичні заходи князя;

-Визначати особливості залежності галицько – волинських земель від Золотої Орди;

-Встановлювати причини та визначати міжнародне значення коронації Данила;

-Характеризувати Данила Галицького як людину та державного діяча, висловлювати власне ставлення до нього;

-Обґрунтовувати, що князювання Данила було добою розквіту Галицько – Волинської держави;

-Аналізувати писемні джерела та використовувати їх для складання характеристики історичного діяча.

Обладнання: підручник О.В. Гісем, О.О.Мартинюк «Історія України» (7клас), карта атласу «Монгольська навала на українські землі. Галицько – Волинська держава в ХІІІ – ХІУ ст.», портрет князя Данила Галицького, картки з джерелами інформації: уривки з «Галицько – Волинського літопису», роздатковий матеріал.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку:

І. Організація класу.

 Привітання з учнями.

 Перевірка присутніх.

 Емоційне налаштування.

Великий арабський письменник та філософ говорив «Учень, який вчиться без бажання, - це птах без крил». Я бажаю Вам, щоб на сьогоднішньому уроці кожен з вас був орлом, птахом з найбільшими крилами.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Історичний диктант (роздається вчителем)

Варіант 1

1.  Роки правління Романа Мстиславича?

2. Коли відбулося об'єднання Волині та Галичини?

3. Який князь об'єднав під своєю владою Галицьке й Волинське князівства?

4. Де загинув Роман Мстиславич?

5. Яке значення мало утворення Галицько-Волинської держави?

6. Що являв собою період від 1205 до 1238 p.?

7. Чим уславився Мстислав Удатний?

8. Що запропонував Папа Римський Інокентій III Роману Мстиславичу?

9. Чому галицьким боярам після смерті Романа Мстиславича вдалося прогнати його синів і дружину?

10. Щодо якого князя було вперше вжито слово «самодержець»?

             Варіант 2

1. Коли відбулося захоплення Києва військами Романа Мстиславича?

2. У якому році князь Данило став князем Галицько-Волинської держави?

3. Чому бояри в Галичині не бажали коритися князівській владі?

4. Яке місто Роман Мстиславич зробив столицею об'єднаного князівства?

5. Про якого князя літописець писав: «Кидався на поганих як той лев, сердитий був як та рись... переходив землю їх як той орел, а хоробрий був як той тур»?

6. Коли галицьким князем був Мстислав Удатний?

7. Ініціатором яких заходів був Роман Мстиславич?

8. Як звали синів Романа Мстиславича?

9. Кого бояри покликали правити Галицько-Волинською державою після смерті Романа Мстиславича?

10. Чому кияни під час походу князя Романа Мстиславича на київ у 1203р. відчинили перед ним ворота міста?

Варіант 3

1. Назвіть одне-два поняття з вивченої теми.

2. Єдине Галицько-Волинське Князівство було створене:

 1. 1199р.
 2. 1205р.
 3. 1245р.

3. Князь Роман Мстиславович загинув:

 1. 1199р.
 2. 1205р.
 3. 1238р.

4. Галицьке та волинське князівства в єдину державу вперше об’єднав:

 1. Ярослав Осмомисл
 2. Роман Мстиславович
 3. Данило Галицький

5. У якому році Роман Мстиславович захопив Київ?

 1. 1205р.
 2. 1203р.
 3. 1201р.

6. Хто із синів Мстислава Ізяславича доклав найбільше зусиль для об’єднання Волинської землі:

 1. Роман
 2. Володимир
 3. Святослав

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учням пропонується уривок з Галицько – Волинського літопису: « Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився був із братом своїм Васильком. Сей же Данило був другим по Соломоні».

Демонструється портрет князя Данила, зображення пам’ятника князю в Галичі.

 • Поставте запитання до тексту документу.( Чому літопис називає Данила королем?   Які міста збудував? Як міг будувати багато нових міст і церков, якщо на землях Київської Русі було встановлено золотоординське ярмо? Чому князя називають другим по Соломоні?)
 • Чи знає хтось відповіді на запитання?
 • Хто такий Соломон?
 • Спрогнозуйте тему сьогоднішнього уроку.

Проблемне питання:

Доведіть, що князь Данило Романович був мудрим політиком та державним діячем. (обговорення питання: кого вважають політиком; державним діячем).

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Протягом уроку учні, об’єднавшись у групи та працюючи з різними джерелами інформації, добирають матеріал для історичного портрету князя Данила Романовича.

 

 

 

 

Пам’ятка до історичного портрету.

 1. Коли і в якій країні жив історичний діяч?
 2. В яких умовах формувалися його погляди?
 3. Інтереси якої соціальної групи виражав?
 4. Які ідеї і чому він висував?
 5. Які засоби використовував для досягнення своєї мети?
 6. Які особисті якості мав діяч?
 7. Яких результатів досяг історичний діяч? Оцініть їх.

 

Завдання групам:

І група. Опрацювати матеріал підручника (с.143-144), відповідну карту атласу і підготувати відповідь на питання:

 1. З якими ворогами вів боротьбу Данило Романович за відродження держави?
 2. Які міста побудував Данило Галицький.
 3. Чому князь Данило переніс столицю до м. Холм?
 4. Які реформи провів князь?

 

ІІ група. Прочитайте історичні джерела  про поїздку Данила Галицького до Батия в 1245-1246рр та дайте відповідь на запитання: (с.144-145)

 1. Що змусило князя вирушити в Орду?
 2. Як хан прийняв Данила Романовича?
 3. Якими були умови підданства?
 4. Як ви розумієте вислів «О, лиха ти, честь татарськая!»?
 5. Який наслідок мала ця поїздка?

 

«...Данило мусив поїхати до ханського двору в Сарай над Волгою і був там досить прихильно прийнятий, але остаточно мусив визнати себе васалом хана. Які були умови підданства, докладно не відомо,— звичайно татари вимагали від підлеглих країн деяких контрибуцій й участі у воєнних походах. Таким способом Данило врятував свою державу від руїни».

(І. Крип'якевич. Історія України)

 

Літописець про поїздку Данила Галицького до Батия в 1245-1246 рр.

І поклонився він за обичаєм їх, і ввійшов у вежу його. Він, [Батий], сказав: «Данило! Чому ти єси давно не прийшов? Але якщо нині ти прийшов єси, - то й се добре. Чи п'єш ти чорне молоко, наше пиття, кобилячий кумис?» І він сказав; «Досі я не пив. А нині ти велиш - я п'ю». Він тоді сказав: «Ти вже наш-таки, татарин. Пий наше пиття!» І він, [Данило], випивши, поклонився за обичаєм їх...

О, лихіша лиха честь татарськая! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає! А вони данини хотять, і погрози ідуть, [і] він життя не надіється! О, лиха ти, честь татарськая!

                 Літопис Руський / За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. - с. 405.

 

«...Володарі Галичини і Волині після поїздки до Данила 1245 р. на поклін у Сарай вважалися федератами хана: вони мусили висилати власне військо до монгольських походів, але регулярної данини, супроводжуваної переписом населення, не платили...»

(Н. Яковенко. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.)

 

ІІІ група. Прочитайте історичні джерела  про коронацію Данила Галицького та дайте відповідь на запитання (с.145-146

 1. Чому Данило Галицький звернувся до Папи Римського?
 2. Що пообіцяв за це Данило?
 3. Чому князь вагався з прийняттям рішення?
 4. Чому все ж таки наважився?
 5. Де відбулася коронація?

   «Данило звернувся до Папи Інокентія IV з проханням допомогти зібрати слов'ян на хрестовий похід проти монголо-татар. За це Данило погоджувався на перехід своїх володінь під церковну юрисдикцію Рима. Так він уперше поставив питання, що згодом стане важливою й постійною темою галицької історії, а саме — питання про відносини між західними українцями та римською церквою».

(О. Субтельний. Україна. Історія)

       Галицько – Волинський літопис оповідає, що у 1253 році «прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства!» Князь Данило спочатку відмовився, а потім погодився».

     «Данило не хотів, щоб коло прийняття ним з папських рук королівської корони було багато шуму. Тому коронація відбулася тихо й скромно, на самій північно-західній окраїні Данилових володінь в Дорогичині (1253)».

(Д. Дорошенко. Нарис історії України)

ІV група.  Ознайомтеся з текстом підручника і підготуйте відповіді на питання:

 1. Яка подія сталася 1245р.?
 2. З якими державами воював Данило Галицький?
 3. Що таке шлюбна дипломатія?
 4. Як Данило використовував її для укріплення Галицько-Волинської держави?

V.  Закріплення знань.

Повідомлення учнів про результати роботи. Виступи груп. Обговорення пунктів пам’ятки.

VІ. Контроль і самоперевірка знань.

1. Відповідь на проблемне питання : «Доведіть, що князь Данило Романович був мудрим політиком та державним діячем.»

 

2.Установітьвідповідність 


1. 1237-1264рр.

А. Нова столиця  князівства

2. м. Холм

Б. Розгром польських та  угорських лицарів

3. 1253р.

В. Роки правління  Данила Галицького

4. Битва під  Ярославом

Г. Коронація Данила


3. Розташуйте події в хронологічній послідовності Установіть відповідність .

А. Участь князя Данила Романовича у битві на р.Калка

Б. Здобуття князем Романом Мстиславичем Києва

В. Коронація Д. Галицького

Г. Отримання ярлика на правління князем Данилом

Д. Загибель князя Романа на польських землях

4. Визначте, які події пов’язані з правлінням Романа Мстиславича, а які – із правлінням Данила Галицького

-Об’єднання в 1199р. Галичини та Волині в єдине князівство

-Коронація князя

-Візит до Золотої Орди

       -Розробка проекту «доброго порядку»

       -Участь у битві на р. Калка

      -Наніс в 1238р. нищівної поразки хрестоносцям

VІІ. Підсумки уроку.

Вчитель. Галицько-Волинська держава, про яку ви дізналися сьогодні на уроці була гідною спадкоємицею традицій Київської Русі. Видат­ним діячами в її історії були Роман Мстиславович і Данило Галицький. Однак після смерті князя Данила кращі часи Галицько-Волинської держави відійшли у минуле. В середині XIV ст. її землі опинилися під владою Польського королівства і Великого князівства Литовського. Але пам'ять про могутню Галицько-Волинську державу та її мудрих володарів збереглася в народі.

Оцінювання

Домашнє завдання: параграф 16 (с.143-151), завдання 12(с. 151)

Письмово скласти історичний портрет Данила Галицького.

 

 

doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
1528
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку