2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Тестові завдання з математики для учнів 5 класів.

Про матеріал
При роботі з тестами розвивається увага, пам'ять, прагнення до поліпшення результату, самоконтроль, виховується відповідальність. Учні з великим бажанням працюють з тестами. Дана діяльність схожа на відгадування загадок, кросвордів, ребусів. Зміна виду діяльності стимулює учнів до творчої роботи, попереджає стомлюваність. Тестові роботи можуть бути використані на різних етапах уроку, але в основному при повторенні вивченого та закріпленні нового матеріалу.
Перегляд файлу

Тестові завдання № 1

з теми  «Натуральні числа»

Варіант 1

1.Виберіть правильний запис числа: десять мільйонів вісімдесят тисяч п’ять


    а)10085005; 

   б) 1085005;

в) 10805005;

г) 10850050;


2. Виберіть число, у якого 9 сотень 7 десятків:


   а) 907;

   б) 970;

   в) 9007.


3. Округліть число 12 475 836 до десятків:


   а) 12 475 84;

   б) 12 475 830;

   в) 12 475 8;

   г) 12 475 840.


4. Дано три числа: 359; 4 307; 801. Обчислити суму цих чисел і округлити результат до сотень


а) 5467 ≈5470;  

б) 5457 ≈5460; 

в) 5467 ≈5460; 

г) 5464 ≈5460.


 

5. Сто тридцять два мільйони двадцять п’ять тисяч триста п’ятдесят чотири записується як


   а) 132005354;

   б) 13225354;

   в) 132025354;

   г) 132250354.


 

Варіант 2

1.Виберіть правильний запис числа: дев′ять мільйонів вісімдесят тисяч п’ять


    а)9085005; 

   б) 985005;

в) 9805005;

г) 9850050;


2. Виберіть число, у якого 6 сотень 5 десятків:


   а) 605;

   б) 670;

   в) 6005;

   г)  650.


3. Округліть число 14 474 432 до десятків:


   а) 14 475 84;

   б) 14 475 420;

   в) 14474430;

   г) 14475 440.


4. Дано три числа: 350; 4 327; 803. Обчислити суму цих чисел і округлити результат до сотень


а) 5480 ≈5400;  

б) 5480 ≈5480; 

в) 5480 ≈5500; 

г) 5470 ≈5470.


5. Сто сорок три мільйони сімдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят чотири записується як


   а) 143750254;

   б) 143075254;

   в) 143705254;

   г) 14375254.


 

Тестові завдання № 2

з теми «Додавання і віднімання натуральних чисел

Варіант 1

 1.               Як називається результат дії додавання?

    а) сума; 

   б) різниця;

в) добуток;

г) немає правильної відповіді;


 2. Як називається компонент дії віднімання, який стоїть на першому місці?


    а) доданок; 

   б) зменшуване;

в) різниця;

г) відє′мник;


 3. Виконайте додавання 11 139 + 78 661:


    а) 900000; 

   б) 89990;

в) 80000;

г) 90000;


4. Обчисліть на скільки число 59 428 більше від 400:   


   а) на 59128 

   б) на 58028;

в) на 59028;

г) на 590028.


   5. В овочесховищі  було 313 т  картоплі. У понеділок привезли на 187 т більше, ніж було в овочесховищі, а у вівторок – на 40 т менше, ніж привезли в понеділок. Скільки тон картоплі стало в овочесховищі? 


   а) 1270;

   б) 1273;

   в) 900;

   г)  1200.


 

Варіант 2

1. Як називається результат дії віднімання?


    а) сума; 

    б) різниця;

в) добуток;

г) немає правильної відповіді;


2. Як називається компонент дії віднімання, який стоїть на другому  місці?


    а) доданок; 

   б) зменшуване;

в) різниця;

г) відє′мник;


 3. Виконайте додавання 12 369 + 27 631:


    а) 400000; 

   б) 39990;

в) 40000;

г) 50000;


 4. Обчисліть на скільки число 59 428 більше від 9000:    


   а) на 59128 

   б) на 58028;

в) на 50428;

г) на 590028.


5. До будівельного майданчику привезли 340 т щебеню, а піску на 80 т більше. Цементу на 103 т менше, ніж піску. Скільки всього привезли будівельних матеріалів?


  а) 270;

   б) 976;

   в) 977;

   г)  120.


 

Тестові завдання № 3

з теми «Величини. Вирази. Формули. Рівняння

Варіант 1

 1.               Подайте 4 м 5 см  у сантиметрах:

а) 405 см;

б) 45 см;

в) 450 см;

г) 4005 см.


 1.               Знайдіть значення виразу 7 420 : х, якщо х = 20:

 а) 3701;

б) 371;

в) 271;

г) 361.


 

 1.               Поїзд ішов 3 год. зі швидкістю V км/год. Який шлях пройшов поїзд? Обчисліть шлях, пройдений поїздом, якщо V = 15.

а) 35;

б) 50;

в) 45;

г) 44.


 

 1.               У залі для глядачів кінотеатру в кожному ряді Х місць, а кількість рядів на 2 менша, ніж кількість місць у ряді. Скільки всього місць у залі для глядачів, якщо Х = 32?

а) 96;

б) 940;

в) 86;

г) 84.


 

 Варіант 2

 1. Подайте 4 м 50 см  у сантиметрах:

а) 405 см;

б) 45 см;

в) 450 см;

г) 4005 см.


 1.               Знайдіть значення виразу 7 420 : х, якщо х = 20:

 а) 3701;

б) 371;

в) 271;

г) 361.


 

 1.               Поїзд ішов 4 год. зі швидкістю V км/год. Який шлях пройшов поїзд? Обчисліть шлях, пройдений поїздом, якщо V = 11.

а) 35;

б) 50;

в) 45;

г) 44.


 

 1.               У залі для глядачів кінотеатру в кожному ряді Х місць, а кількість рядів на 2 менша, ніж кількість місць у ряді. Скільки всього місць у залі для глядачів, якщо Х = 22?

а) 440;

б) 94;

в) 86;

г) 84.


 

 

Тестові завдання № 4

з теми «Властивості множення натуральних чисел»

 

Варіант 1

 1.               Запишіть переставний закон множення для довільних чисел х і у.

а) х - у = у - х;

б) х + у = у · х;

в) х · у = у · х;

г) х + у = у + х.


 1.   1029 помножили на 11850 і отримали:

а) 121934; 

б) 12203560;   

в) 12193650; 

г) 12193558.


3. Спростіть вираз 41k  + 23k + k:       


а) 63 k;  б) 65 k; ;  

в) 55 k;            г) 66 k.


4.Знайдіть корені  рівняння (х – 2)(8 – х) = 0.


а) – 2 і 8 ;  б) 2 і 8 ; 

в) – 2 і  - 8;            г) 2 і - 8.


 

Варіант 2

1. Запишіть переставний закон множення для довільних чисел х і у.


а) х · у = у · х  ;

б) х + у = у · х;

в) х - у = у - х;

г) х + у = у + х.


 

2. 1039 помножили на 11860 і отримали:


а) 121934;   

б) 12322540;   

в) 12324540; 

г) 12193558.3.


 

3.Спростіть вираз 31k  + 23k + k:      


а) 63 k;  б) 65 k; ;  

в) 55 k;            г) 66 k.


 

4. Знайдіть корені  рівняння (х – 12)(4 – х) = 0.


а) – 12 і 4 ;  б) 12 і 4 ; 

в) – 12 і  - 4;            г)12 і - 4.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання № 5 

з теми «Ділення натуральних чисел»

Варіант 1

 1.               Знайдіть значення виразу 42 : 7 + 15 · 3.

а) 52;  б) 50 ; 

в) 51;            г) 55.


 1.               Спростіть вираз 218х – 198х і знайдіть його значення, якщо х = 14.

а) 260;  б) 270 ; 

в) 180;            г) 280.


 1.               Розв’яжіть рівняння: 5z + z – 42 = 18.

а) z = 11;  б) z = 21; 

в) z = 10;            г) z = 1.


 1.               Знайдіть значення виразу: 156 · 41 +62 · 41 – 18 · 41.

а) 7200;  б) 8002; 

в) 8020;            г) 8200


 1.               Виконайте ділення з остачею 15 740 : 33 - результат округліть до десятків: 

а) 475;  б) 477 ;  

в) 476;            г) 474.


 

Варіант 2

 1.          Знайдіть значення виразу 42 : 6 + 15 · 3.

а) 52;  б) 50 ; 

в) 51;            г) 55.


 1.               Спростіть вираз 218х – 198х і знайдіть його значення, якщо х = 12.

а) 260;  б) 270 ; 

в) 180;            г) 240.


 1.               Розв’яжіть рівняння: 6z + z22 = 48.

а) z = 11;  б) z = 21; 

в) z = 10;            г) z = 1.


 1.               Знайдіть значення виразу: 155 · 21 +62 · 2117 · 21.

а) 7200;  б) 4200; 

в) 4020;            г) 8200


 1.               Виконайте ділення з остачею 15 740 : 23 - результат округліть до десятків:                                                        

а) 775;  б) 717 ;  

в) 716;            г) 715.


 

 

 

 

 

 

 

 Тестові завдання № 6 з теми «Многокутники»

Варіант 1

 1.               На якому рисунку зображено прямокутний трикутник?

а)       :

 

б)

 

В)

 

 

Г) 

 


 1. Визначте вид трикутника за його кутами 34°; 127°; 19°:

а) прямокутний  ;

б) тупокутній;

в) гострокутній;

г) не можна визначити.


 

 1.               Одна сторона трикутника дорівнює 24 см, друга сторона на 16 см довша за першу, а третя у 2 рази коротша за другу. Знайти периметр трикутника.

а) 86 см ;

б) 84 см;

в) 74 см;

г) не можна визначити.


Варіант 2

1. На якому рисунку зображено прямокутний трикутник?


а)   

 

 

б)

 

 

В)  

 

 

Г) 

 

 


2. Визначте вид трикутника за його кутами 34°; 90°; 56°:


а) прямокутний  ;

б) тупокутній;

в) гострокутній;

г) не можна визначити.


3. Одна сторона трикутника дорівнює 22 см, друга сторона на 18 см довша за першу, а третя у 2 рази коротша за другу. Знайти периметр трикутника.


а) 86 см ;

б) 84 см;

в) 74 см;

г) не можна визначити.


Тестові завдання № 7

 з теми «Площа та об’єм»

Варіант 1

1. Виразіть в квадратних метрах 3 га


а) 30 м2 ;

б) 300 м2 ;

в) 3 м2 ;

г) 30000 м2 .


 1.               Довжина прямокутника 25 дм, ширина 40 дм. Знайти площу прямокутника і виразити її у квадратних метрах.

а) 10 м2 ;

б) 100 м2 ;

в) 1000 м2 ;

г) 1 м2 .


 

 1.               Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 10 см, довжина на 5 см більша, а висота – у три рази менша від довжини. Обчислити об’єм паралелепіпеда.

а) 650 м2 ;

б) 600 м2 ;

в) 700 м2 ;

г) 750 м2 .


 

 1.               Об’єм куба з ребром 4 м дорівнює:

а) 65 м3 ;

б) 64 м3;

в) 75 м3;

г) 66 м3  .


Варіант 2

1. Виразіть в квадратних метрах 5 га


а) 5000 м2 ;

б) 55000 м2 ;

в) 50000 м2 ;

г) 500 м2 .


 1. Довжина прямокутника 250 дм, ширина 4 дм. Знайти площу прямокутника і виразити її у квадратних метрах.

а) 10 м2 ;

б) 100 м2 ;

в) 1000 м2 ;

г) 1 м2 .


 

 1.               Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 8 см, довжина на 7 см більша, а висота – у три рази менша від довжини. Обчислити об’єм паралелепіпеда.

а) 650 м2 ;

б) 600 м2 ;

в) 700 м2 ;

г) 750 м2 .


4. Об’єм куба з ребром 5 см дорівнює:


а) 65 см3 ;

б) 64 см3;

в) 75 см3;

г) 66 см3  .


 

 

 

 

Тестові завдання № 8

з теми «Порівняння звичайних дробів»

 

Варіант 1

 1.               Дріб з чисельником 8 і знаменником 21 записується так

а);             б) ;             в) ;             г) .

2. Число у вигляді неправильного дробу записується так:

 

А) ;          Б) ;         В) ;.

 

3.Тетянка зібрала 28 грибів, з них грибів були білі. Скільки білих грибів зібрала Тетянка?

а) 21;             б) 18;             в) 20;             г) 24.

 1.               Петрик, Олег і Сашко зібрали 96 горіхів. Петрик зібрав усіх горіхів, а Сашко -    усіх горіхів. Скільки горіхів зібрав Олег.

а) 21;             б) 45;             в) 27;             г) 47.

 

 

Варіант 2

1. Дріб з чисельником 5 і знаменником 7 записується так:

а);             б) ;             в) ;             г) .

2. Число у вигляді неправильного дробу записується так:

 

А) ;          Б) ;         В) ;.

3.Петрик піймав 6 окунів, що становить усієї кількості риби, яку він піймав. Яку кількість риби піймав Петрик?

а) 21;             б) 18;             в) 12;             г) 24.

 

4.Наталка, Світлана та Юля збирали рослини для гербарію. Разом дівчатка зібрали 450 експонатів. Наталка зібрала усіх зібраних експонатів, Юля - усіх експонатів. Скільки експонатів зібрала Світлана?

а) 121;             б) 115;             в) 127;             г) 147.

 

 

Тестові завдання № 9

з теми «Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками»

 

Варіант 1

 1.   Виконайте дії та вкажіть найбільший отриманий результат:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .


 1.   Розв’яжіть рівняння:      .

а) 9; 

б) 7 ;

в) 5 ;

г) 10 .


 1.   Дід Панас продав 240 кг. Картоплі. Першого дня було продано картоплі, а другого дня - . Скільки кілограмів картоплі було продано за два дні?

а) 19; 

б) 70 ;

в) 150 ;

г) 100 .


 

Варіант 2

 1.               Виконайте дії Виконайте дії та вкажіть найбільший отриманий результат:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .


2. Розв’яжіть рівняння:      .


а) 18; 

б) 17 ;

в) 15 ;

г) 10


3.За перший місяць побудували дороги, а за другий - . Скільки кілометрів дороги було побудовано за два місяці, якщо довжина всієї дороги становить 92 км.


а) 190; 

б) 70 ;

в) 150 ;

 г) 60.


.

 

 

docx
Додано
28 березня
Переглядів
185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку