Тестові завдання з теми "Планета населення"

Про матеріал
Тестові завдання з теми "Планета населення" складені згідно навчальної програми з географії для 6-9 класів, затвердженої Наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Вчитель може використати дані матеріали на різних етапах уроків при вивченні даної теми, а також на уроці узагальнення та систематизації знань. Варіанти тестів можна використовувати як при індивідуальній, так і при групових формах роботи, в позакласній роботі, створювати інші дидактичні матеріали, наприклад, географічні диктанти.
Перегляд файлу

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Варіант 601

 

 1. Довів рівність людських рас видатний український вчений:

а) В. І. Вернадський;

б) М. М. Миклухо-Маклай;

в) К. Воблий;

г) П. Тутковський.

 

 1. Кількість населення нашої планети нині становить:

а) 5,8 млрд. осіб;

б) 6,5 млрд. осіб;

в) 8,0 млрд. осіб;

г) 7,5 млрд. осіб.

 

 1. Історично сформовані групи людей, пов’язані єдністю походження, які мають певні фізіологічні ознаки, що передаються в спадок:

а) народи;

б) людські раси;

в) народності;

г) племена.

 

 1. Середня густота населення в Україні становить:

а) 90 чол./ км²;

б) 60 чол./ км²;

в) 75 чол./ км²;

г) 45 чол./ км².

 

 1. Вони живуть в екваторіальних районах жаркого поясу, їхні шкіра та волосся пристосувалися до палючого сонця. Мають темну шкіру, кучеряве волосся, темно-карі очі, широкі носи й великі губи:

а) європеоїди;

б) негроїди;

в) монголоїди.

 

 1. Карта, на якій показано держави земної кулі, їх кордони, столиці, найбільші міста, транспортні магістралі:

а) політична;

б) економічна;

в) фізична;

г) адміністративна.

 

 1. У Північній Америці розташовані такі держави:

а) Польща, Єгипет, Індія;

б) Молдова, Велика Британія;

в) Канада, США, Мексика;

г) Бразилія, Куба, Чилі.

 1. Столицею Польщі є:

а) Вільнюс;

б) Бухарест;

в) Варшава;

г) Кишинів.

 

 1. У Єгипті, у долині Нілу – один із найвищих показників густоти населення – понад 1 тис. осіб на 1 км².

а) так;

б) ні.

 

 1. Найбільшою за площею державою світу є:

а) Канада;

б) Китай;

в) Росія;

г) США.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 602

 

 1. Вони мають світлий відтінок шкіри, видовжену форму обличчя, вузький ніс, світле чи темне пряме або хвилясте волосся, блакитні, сірі, зелені чи карі очі:

а) монголоїди;

б) європеоїди;

в) негроїди.

 

 1. Група людей, яка історично склалася на основі спільної території проживання, мови, господарської діяльності, культури:

а) людська раса;

б) народ;

в) плем’я.

 

 1. В Південній Америці розташовані держави:

а) Аргентина, Колумбія;

б) Мексика. Чилі.

в) Єгипет, Індія;

г) Японія, Бразилія.

 

 1. Столицею Франції є:

а) Мадрид;

б) Париж;

в) Рим;

г) Лондон.

 

 1. Природні здібності людини, її розум, уміння господарювати залежать від того, до якої раси вона належить:

а) так;

б) ні.

 

 1. Середня густота населення Північної Америки становить майже:

а) 18 – 20 чол. / км²;

б) 25 чол. / км²;

в) 10 – 15 чол. / км².

 

 1. Люди сучасного типу з’явилися на Землі майже … тисяч років тому:

а) 150;

б) 100;

в) 125;

г) 140.

 

 1. Нині численність населення Землі зростає завдяки чисельності населення країн:

а) Північної Америки;

б) Азії, Африки та Латинської Америки;

в) Європи та Азії;

г) Азії та Австралії.

 

 1. Дослідженням життя корінного населення Австралії та Океанії займався:

а) М. М. Миклухо-Маклай;

б) П. Тутковський;

в) В. Вернадський;

г) П. Чубинський.

 

 1. Різноманітність природних умов спричинила формування в людей деяких відмінностей у будові тіла, кольорі шкіри, рисах обличчя, розмірі очей, форми голови, носа, брів і кольорі волосся:

а) так;

б) ні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 603

 

 1. Їм характерні жовтий колір шкіри, округле, плоске обличчя, вузький розріз очей, темне пряме волосся:

а) європеоїди;

б) монголоїди;

в) негроїди.

 

 1. В Африці є такі держави:

а) Індія, Китай, Мозамбік;

б) Єгипет, Алжир, Нігерія;

в) Венесуела, Словаччина.

 

 1. Країнами-сусідами України є:

а) Польща, Білорусь;

б) Словаччина, Чехія;

в) Німеччина, Росія;

г) Болгарія, Литва.

 

 1. Однонаціональною державою є:

а) Велика Британія;

б) Україна;

в) Японія;

г) Китай.

 

 1. На Африканському континенті густота населення становить:

а) 20 чол. / км²;

б) 15 чол. / км²;

в) 40 чол. / км²;

г) 35 чол. / км².

 

 1. Частина народу, що живе за межами країни свого походження, своєї історичної батьківщини:

а) переселенці;

б) діаспора;

в) біженці;

г) аборигени.

 

 1. Острівними країнами з перерахованих є:

а) Японія, Куба, Нова Зеландія;

б) Мадагаскар, Франція, Індія;

в) Австралія, Єгипет, Ірландія.

 

 1. На сьогодні найчисельнішою країною світу є Індія.

а) так.

б) ні.

 

 1. Столицею Китаю є:

а) Токіо;

б) Пекін;

в) Вашингтон;

г) Мадрид.

 

 1. На політичній карті світу налічується понад:

а) 198 держав;

б) 210 держав;

в) 240 держав.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 604

 

 1. Поняття «ноосфера» (сфера розуму) ввів у науку:

а) К. Воблий;

б) О. Шмідт;

в) В. Вернадський;

г) С. Рудницький.

 

 1. Наука про взаємозв’язки людини, тварин, рослин і мікроорганізмів між собою та навколишнім середовищем:

а) екологія;

б) землезнавство;

в) ландшафтознавство;

г) географія.

 

 1. Документ, що звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угруповань, називається …

а) Червоною книгою;

б) Зеленою книгою;

в) Чорною книгою.

 

 1. Ділянка суходолу чи моря, на якій зберігається у природному стані весь природний комплекс – це …

а) заказник;

б) заповідник;

в) парк.

 

 1. Проблеми, що виникають у зв’язку з втручанням людини в природні процеси і призводять до порушення їх рівноваги, називають …

а) екологічними;

б) проблемами природокористування;

в) економічними.

 

 1. До невичерпних природних ресурсів належать:

а) мінеральні ресурси, ґрунти;

б) кліматичні ресурси, космічні ресурси;

в) ресурси Світового океану, рослинність.

 

 1. Будівництво поселень значною мірою змінює природні компоненти: вирівнюється поверхня, прокладаються різні комунікації, у населених пунктах створюються парки, сквери тощо.

а) так;

б) ні.

 

 1. Розрізняють природні комплекси …

а) природно-антропогенні, господарські;

б) суші (територіальні), водні (аквальні);

в) техногенні;

г) антропогенні.

 

 1. Сільськогосподарські угіддя на Україні займають …

а) 50 %;

б) 35-45 %;

в) 70 %;

г) 70-80 %.

 

 1. Закономірну зміну природних компонентів і природних комплексів, обумовлену неоднаковою кількістю сонячного тепла, називають:

а) цілісністю;

б) ритмічністю;

в) кругообігом речовин;

г) зональністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 605

 

 1. Відновлення на конкретній території з якихось причин зниклих чи знищених місцевих видів рослин або тварин:

а) реакліматизація;

б) акліматизація.

 

 1. Види рослин або тварин, які збереглися з минулих геологічних часів і подекуди ще трапляються на певних територіях:

а) ендеміки;

б) релікти;

в) ксерофіти;

г) галофіти.

 

 1. Наслідком негативного впливу людства на природу вважається:

а) розвиток науки, застосування технічних винаходів;

б) збільшення кількості стихійних явищ;

в) збільшення площ заповідних територій;

г) використання очисних споруд і пристосувань.

 

 1. Заходи, спрямовані на відновлення родючості земель, називають:

а) рекультивацією;

б) меліорацією;

в) акумуляцією;

г) денудацією.

 

 1. 30-кілометрова зона навкруги Чорнобильської АЕС має категорію:

а) дуже забрудненої;

б) надзвичайно забрудненої;

в) екологічної катастрофи;

г) помірно забрудненої.

 

 1. Основними забруднювачами атмосфери є підприємства металургії, енергетики, вугільної та нафтохімічної промисловості.

а) так;

б) ні.

 

 1. До вичерпних невідновлюваних ресурсів належать:

а) ґрунти;

б) мінеральні ресурси;

в) рослинність;

г) тваринний світ.

 

 1. Прикладом антропогенного комплексу є:

а) ліс;

б) болото;

в) океан;

г) місто.

 

 1. Міжнародна природоохоронна організація, заснована 1971 року в Канаді з метою сприяння екологічному відродженню та приверненню уваги людей та влади до збереження природи:

а) ЮНЕСКО;

б) Грінпіс;

в) МАГАТЕ.

 

 1. Найстаріший в Україні біосферний заповідник:

а) Канівський;

б) Дунайський;

в) Чорноморський;

г) Асканія-Нова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

 

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Варіант  601

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

В

Б

В

Б

А

В

В

А

В

 

Варіант  602

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

А

Б

Б

А

В

Б

А

А

 

Варіант  603

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

А

В

А

Б

А

Б

Б

В

 

Варіант  604

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

Б

Б

Б

А

Б

А

Б

В

Г

 

Варіант  605

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Б

Б

А

В

А

Б

Г

Б

Г

 

docx
Додано
12 січня 2023
Переглядів
349
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку