Тестові завдання з теми "Творчість І. Котляревського"

Про матеріал

Тестові завдання можна використовувати на уроках узагальнення й систематизації з теми "Творчість Івана Котляревського" та на уроках підготовки до ЗНО.

Перегляд файлу

1. «Енеїду» І. Котляревського вважають

А   найпізнішим твором давньої української літератури

Б   першим драматичний твором нової української літератури

В   зразком героїчного епосу греків і українців

Г першим твором нової української літератури

Д   українською копією однойменного твору Вергілія

2. До земних героїв поеми «Енеїда» належать  А Венера й Еол    Б Юнона й Нептун В  Меркурій і Вулкан      Г Дідона і Турн       Д Бахус і Купідон

3. Прочитайте рядки.         Ці слова належать

Де общее добро в упадку,    А   Енеєві          Б   Низу

Забудь отця, забудь і матку,    В   Евріалу  Г  Зевсові

Лети повинность ісправлять...    Д   Турну

4. Енея описано в рядку А   Була на ньому біла свита із шаповальського сукна, тясьомкою кругом   обшита, сім кіп стоялася вона.

Б   Твоїм буть братом не стиджуся і неню заступать кленуся, тебе собою заплачу.

В   Він так здавався і нікчемний, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий, як був Нечеса князь.

Г    Се був пройдисвіт і непевний, і всім відьмам  був родич кревний, упир і знахур ворожить.

Д Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз;    по світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз.

5. Через розлуку з Енеєм спалює себе

А Лавінія Б Дідона В Амата Г Сивілла Д Венера

6.   Прочитайте уривок з «Енеїди» І. Котляревського.

Всім світом буде управляти,   По всіх усюдах воювати,   

Підверне всіх собі під спід.   Ці слова про Енея належать
А  Зевсу         Б   Анхізу      В   Турну     Г   Низу       Д   Евріалу

7.   «Енеїда» І. Котляревського написана віршовим розміром

  А  ямбом  Б хореєм  В дактилем  Г амфібрахієм       Д анапестом

8.   У поемі «Енеїда» НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ проблема

    А   захисту рідної землі від ворогів      Б   хабарництва чиновників

    В ролі митця в суспільстві                    Г   почуття громадянського обов'язку   Д   розгульного способу життя панів

9.   Події в поемі «Енеїда» розгортаються в такій послідовності:

А   пожежа на троянському флоті — перемога Енея у двобої з Турном — Еней у пеклі — героїчний подвиг Низа та Евріала

Б   пожежа на троянському флоті — перемога Енея у двобої з Тур­ном — героїчний подвиг Низа та Евріала — Еней у пеклі

В   Еней у пеклі — пожежа на троянському флоті — перемога Енея  у двобої з Турном — героїчний подвиг Низа та Евріала

Г  пожежа на троянському флоті — Еней у пеклі —   героїчний подвиг Низа та Евріала — перемога Енея у двобої з Турном

Д   Еней у пеклі — перемога Енея у двобої з Турном — героїчний подвиг Низа та Евріала — пожежа на троянському флоті

10. «Енеїду» називають енциклопедією з українського (-ї)

А народознавства Б військової справи В музики Г рослинного світу Д козацтва

11. Гумористична поезія, у якій героїчний зміст викладається навмисно знижено або ж, навпаки, про «низьке» говориться піднесено, урочисто, називається

А елегією Б байкою В бурлеском Г комедією Д трагікомедією

12. П'єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського починається піс­нею

А. «Всякому городу — нрав і права»  Б «Віють вітри, віють буйні»

В  «Ой під вишнею, під черешнею»   Г    «Гомін, гомін по діброві»

Д   «Ой я дівчина Полтавка...»

13. Жанр «Наталки Полтавки» І. Котляревський визначив як
А   оперу Б оперету В водевіль Г мюзикл Д музичну драму

14. Суржиком у п'єсі «Наталка Полтавка» говорить
А   возний Б виборний     В Микола Г  Петро Д  Терпилиха

15. Характеристиками хитрий, як лисиця, де не посій, там і вродиться наділений

 А   Микола  Б   Петро  В   возний Г виборний Д   Терпило

16. Про історію Наталчиного батька Терпила читач дізнається з розпо­віді

 А Наталки   Б Терпилихи  В Миколи   Г Петра  Д виборного Макогоненка

17. Сцена, у якій Наталка категорично відмовляється стати дружиною возного, а Петро віддає їй зароблені гроші, є

А   експозицією  Б зав'язкою    В розвитком дії  Г кульмінацією Д розв'язкою

18. Події в п'єсі «Наталка Полтавка» розгортаються в такій послідов­ності:

А   освідчення возного Наталці — зустріч Миколи й Петра — умов­ляння виборного, щоб Наталка послухала матір — відмова воз­ного від одруження з Наталкою

Б   зустріч Миколи й Петра — освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — відмова возного від одруження з Наталкою

В освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — зустріч Миколи й Петра — відмова возного від одруження з Наталкою

 Г умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — освідчення возного Наталці — зустріч Миколи й Петра —відмова возного від одруження з Наталкою

       Д освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — відмова возного від одруження з Наталкою — зустріч Миколи й Петра

19. П'єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського має такі композиційні

особливості:

А   поділ дій на яви, розлогі пейзажі, ремарки російською мовою

Б   нумерація яв і пісень, розгортання подій  у двох селах, діалоги

 В   розгортання подій в одному селі, монологи, детальні описи інтер'єру

Г   дві дії, дев'ять яв, ремарки, розгортання подій упродовж чотирьох років

Д дві дії, кульмінація в кінці твору, виконання героями пісень

 

 

20. Новаторство п'єси «Наталка Полтавка» полягає в тому, що І. Котляревський

А  подає ремарки російською мовою, а репліки  дійових осіб — українською

Б   узяв головну героїню з народу й показав її як ідеал молодої українки

В   запозичив і «українізував» сюжет давньоримського автора

Г широко використав українські приказки й прислів'я для характеристики героїв

Д   застосував для зображення возного сатиричні засоби

21. Установіть відповідність («Енеїда» І. Котляревського).

Героїня  1 Лавінія  2 Юнона 3 Дідона  4 Сивілла

Вчинок  А цариця Карфагена, закохана в Енея, вона влаштовувала вечорниці, бенкети й ігрища

Б страшна «бабище», пророчиця, яка відвела Енея до батька в пекло

В дівчина, через яку Еней став на двобійз Турном

Г   богиня, яка упродовж усього твору створює перешкоди Енеєві

Д цариця, яка перетворювала людей на тварин

22. Установіть відповідність («Енеїда» І. Котляревського).
Герой   1 Меркурій       2  Евріал         3 Еол        4  Турн 

Вчинок

А здійняв бурю на морі, щоб потопити троянців

Б на прохання Зевса нагадує Енеєві про:його призначення

В на прохання Венери робить Енеєві зброю

Г  вирізає вночі рутульців

Д спалює троянський флот

23. Установіть відповідність («Наталка Полтавка» І. Котляревського).
Дійова особа    1 Петро     2 Микола     3 возний    4 виборний 

Репліка

А Так і яз чорноморцями буду тетерю їсти, горілку пити.

Б Нема у мене ні родичів, ні знакомих.

В  Ти умієш увернутись — теє-то як його — хитро, мудро.

Г  Моє все багатство єсть моє добре ім'я.

Д Стара Терпилиха не зсунулась іще з глузду, щоб вам одказати

24.  Установіть відповідність («Наталка Полтавка» І. Котляревського).

Дійова особа    1возний     2 виборний     3 Микола    4 Петро

Дія у творі А допомагає за винагороду владнати «сердечне діло»

Б просить Терпилиху благословити молодих

В розповідає про театр

Г   співає пісню «Віють вітри віють буйні»

Д збирається податися на Тамань до козаків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

docx
Додано
31 грудня 2018
Переглядів
2207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку