Тестові завдання з теми "Виникнення та розквіт Київської Русі"

Про матеріал

Тестові завдання з теми "Виникнення та розквіт Київської Русі" у вигляді презентації. Можна використовувати як матеріал підготовки до ДПА та ЗНО з історії України.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Виникнення та розквіт Київської Русітести

Номер слайду 2

1. З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел?«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), … і сани її стоять у Пскові й до сьогодні…»«…І пішла Ольга по деревлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища…»: А. поширити християнську віру серед язичників Б. окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав В. помститися повсталим проти неї племенам  Г. упорядкувати систему управління державою і збору данини

Номер слайду 3

2. Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність князя  А. Аскольда. Б. Олега В. Ігоря Г. Святослава

Номер слайду 4

3. Кого з великих київських князів історик О. Субтельний охарактеризував так: “Його слов'янське ім'я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі”?А. Олега Б. Ігоря. В. Святослава Г. Володимира

Номер слайду 5

4. Прочитайте уривок зі статті М. Ф. Котляра “Володимир Святославич” і виконайте завдання. “Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі… Тому Володимир Святославич у середині 980–х рр. почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики…”У цитованому уривку історик указав на. А. результат запровадження християнства Б. привід до запровадження християнства  В. причину запровадження християнства  Г. наслідки запровадження християнства

Номер слайду 6

5. Розширення рівноправних зв'язків Київської Русі з Візантійською імперією та європейськими державами стало наслідком. А. об'єднання Олегом Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів. Б. здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату. В. запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії Г. укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів 

Номер слайду 7

6. Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, пов'язана з діяльністю великого київського князя А. Володимира Святославича  Б. Ігоря Рюриковича В. Ярослава Володимировича Г. Всеволода Ярославича

Номер слайду 8

7. У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Володимира Великого?1. “Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…”2. “І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев'яного, - аголова його була срібна, а вус – золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Симаргла…”3. “Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській…”4. “І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай…”5. “Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір…”6. “Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: “Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, - хай буде проклят…”

Номер слайду 9

8. Яку мету переслідував великий князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам: “Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є брати… Тепер же поручаю я, - замість себе, - стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, а В'ячеславу – Смоленськ…”?А. запровадити станово-представницьку монархію. Б. убезпечити державу від князівських міжусобиць. В. упорядкувати систему збирання данини. Г. ліквідувати удільні князівства

Номер слайду 10

9. Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя. А. Святослава Ігоревича. Б. Володимира Святославича. В. Володимира Всеволодовича. Г. Ярослава Володимировича 

Номер слайду 11

10. Укладення збірки норм давньоруського права “Правди Ярослава” призвело до: А. заборони звичаю кровної помсти Б. створення єдиного стану кріпосних селян В. упорядкування права власності на землю Г. заміни фізичних покарань штрафами 

Номер слайду 12

11. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися. А. ІХ ст. Б. Х ст. В. ХІ ст. Г. ХІІ ст. Д. ХІІІ ст.1) “Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили вої з човнів, і мовив Олег: “Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. А се – син Рюриків.”2) “Охрестився ж він у церкві Святої Софії… у городі Корсуні. По охрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення. Коли ж охрестили його… передали йому віру християнську…”3) “І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради мужності його…”4) “І заложив князь князь город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті… Спорудив (церкву) Благовіщення. Після цього він звів монастир святого Георгія Побідоносця…”А - 1  Б - 2  В - 4  Д - 3  

Номер слайду 13

12. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.«І йде пшениця за сіль, хутра - за оксамит, мед – за коней, віск – за рибу. Пускають в хід гривну й куни, рези й драхми, диргени й динари». В уривку йдеться про торговельні операції часів: А. Боспорського царства Б. Антського царства. В. Київської Русі Г. Великої Скіфії

Номер слайду 14

13. Походи яких київських князів відображено на картосхемі? А. Кия та Аскольда Б. Олега та Ігора  В. Ольги та Святослава Г. Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Номер слайду 15

14. Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела:«… і зійшлися супротивники (на р. Альті), і бій був жорстокий, і не могли печеніги допомогти (Святополкові). І одолів Ярослав Святополка і той утік…»?А. поділ між Ярославом та Мстиславом Русі по Дніпру. Б. здобуття Ярославом великокняжого столу В. запровадження Ярославом нової системи престолонаслідування Г. утвердження Ярослава єдиновладним володарем Русі

Номер слайду 16

15. До кого велика княгиня київська Ольга звернулась із такими словами:«Більше вже не хочу мститися - хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці...»? А. полян Б. древлян  В. волинян Г. сіверян

Номер слайду 17

16. У якому році християнство запроваджено як державну релігію Київської Русі?А. 882 р.  Б. 911 р. В. 945 р. Г. 988 р.  

Номер слайду 18

17. Яка давньоруська пам'ятка містить такі норми:«Якщо уб'ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту - 12 гривень, а за князівського рядовича - 5 гривень».«Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. …якщо боярин чи з боярської дружини, то [його] спадщина князю не йде...»?А. «Руська правда» Б. «Слово про закон і благодать»В. «Повчання дітям» Г. «Ізборнік Святослава»

Номер слайду 19

18. У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого князя київського Святослава Ігоревича?1. «на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол, [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб...»2. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, - а голова його була срібна, а вус - золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»3. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар, і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»4. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав - ту...»5. «...побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтностей своїх десяту частину. Якщо се одмінить хто, - хай буде проклят»...»6. «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу йти на вас»... І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину... І повернувся він у Переяславець...»7. «Тепер же поручаю я, - замість себе - стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду - Переяслав, а Ігорю - Володимир, а В’ячеславу - Смоленськ...»

Номер слайду 20

19. Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи. А. хозари. Б. печеніги В. половці  Г. монголи

Номер слайду 21

20. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича?«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».«А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір»?А. так, обидві події стосуються Б. тільки 1-ша подія стосується  В. тільки 2-га подія стосується Г. ні, жодна з подій не стосується

Номер слайду 22

21. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?А. Святослава Ігоревича. Б. Володимира Великого. В. Ярослава Мудрого Г. Володимира Мономаха

Номер слайду 23

22. Київ був центром східнослов'янського племінного союзу А. древлян. Б. сіверян. В. полян Г. дулібів 

Номер слайду 24

23. До якого великого князя київського звертався візантійський імператор Іоанн Цимісхій із таким посланням:“Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого…, який, порушивши клятвений договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблях, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди. Не згадую я вже про його подальшу жалюгідну долю…”?А. Олега Б. Святослава  В. Володимира Великого Г. Ярослава Мудрого 

Номер слайду 25

24. Установленням “уроків” великою княгинею київською Ольгою було. А. визначено розміри данини Б. запроваджено систему полюддя В. створено першу школу для дівчат Г. затверджено систему васалітету 

Номер слайду 26

25. Спільною рисою правління великих князів київських Святослава Ігоревича, Володимира Великого та Ярослава Мудрого було те, що вони. А. розширювали кордони Русі  Б. поширювали християнство В. укладали збірники писемних законів Г. здійснювали “шлюбну дипломатію” 

Номер слайду 27

26. Коли на Русі утвердилася династія Рюриковичів. А. V-VІ ст. Б. VІІ-VІІІ ст. В. ІХ-Х ст. Г. ХІ-ХІІІ ст.

Номер слайду 28

27. На картосхемі зображено напрямок військових походів великого князя київського. Землі яких союзів племен увійшли до складу Русі в результаті цих походів?А. полян і древлян Б. волинян і білих хорватів В. сіверян і в'ятичів Г. уличів і тиверців  

Номер слайду 29

28. Установіть відповідність між іменем князя (княгині) Київської Русі та історичною подією. А. запровадження християнства як державної релігії Б. загибель руського флоту від «грецького вогню»В. розгром Хозарського каганату. Г. організація погостів та запровадження системи уроків. Д. об'єднання північних та південних руських земель1) Ігор2) Ольга3) Святослав4) Олег. Б - 1  В - 3  Г - 2 Д -4  

Номер слайду 30

29. «...[Вони], як ударна сила князівських військ Русі, не тільки принесли з собою високу для тих часів систему організації, навчання й озброєння армії, а й зробили вагомий внесок у формування й зміцнення державних інституцій Русі» — це оцінка істориками ролі А. варягів Б. печенігів. В. Половців. Г. хозар

Номер слайду 31

30. Великий київський князь Ярослав Мудрий 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі» завдяки. А. перемозі над печенігами в битві під Києвом Б. створенню збірника законів «Руська правда» В. заснуванню Києво-Печерського монастиря Г. успадкуванню земель князя Мстислава Володимировича

Номер слайду 32

31. Із діяльністю якого давньоруського правителя пов’язано встановлення норм данини («устави», «уроки») та створення осередків князівської влади на місцях («погости», «становища»)?А. Аскольда. Б. Олега. В. Ігоря. Г. Ольги 

Номер слайду 33

32. Що сприяло початку карбування зображених на рисунку давньоруських монет? А. запровадження християнства як державної релігії Київської Русі Б. створення «Руської правди» — першої писаної збірки законів В. призначення главою церкви митрополита-русича Іларіона Г. утвердження в Києві князівської династії Рюриковичів

Номер слайду 34

33. На карті жирною лінією позначено кордони Київської Русі за часів князювання А. Ігоря Рюриковича Б. Святослава Ігоревича В. Володимира Великого Г. Ярослава Мудрого 

Номер слайду 35

34. Існування Київської Русі охоплює період. А. VII—IX ст. Б. VIII—XII ст. В. IX—XIII ст. Г. X—XIV ст. 

Номер слайду 36

35. Унаслідок військових походів київського князя Олега на Візантію. А. імперія втратила придунайські та причорноморські землі Б. Київська Русь забезпечила охорону володінь Візантії в Криму В. Візантія визнала зверхність Київської Русі над Болгарським царством Г. руські купці отримали право на безмитну торгівлю у Константинополі

Номер слайду 37

36. Одним із наслідків упровадження християнства як державної релігії Київської Русі стало. А. розгортання тривалої боротьби держави та церкви з традиційними віруваннями Б. об’єднання всіх східнослов’янських племен у єдину державу під зверхністю Константинополя В. установлення повної воєнно-політичної залежності Київської Русі від Візантійської імперіїГ. посилення політичної та культурної ізоляції Київської Русі з боку держав Західної Європи

Номер слайду 38

37. «Руська правда» — це історичне джерело доби Київської Русі, що являє собою. А. збірники норм давньоруського права, особливо важливих для вивчення суспільних відносин і правової системи Б. твори у яких в хронологічному порядку викладено події давньоруської історії, етапи становлення держави. В. грамоти великого київського князя, що надавали дружинникам право управління окремими територіями. Г. збірки творів церковно-релігійного, публіцистичного характеру та загально-моральні повчання

Номер слайду 39

38. Визначте особливості розвитку Київської Русі кінця Х — середини ХІ ст.1. Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці.2. Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності3. Перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання4. Неконсолідованість влади, постійний місцевий племінний сепаратизм.5. Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії.6. Поява писаного кодифікованого права

Номер слайду 40

39. Які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави? 1. Занепад і зникнення віче – органу громадського управління. 2. Підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва. 3. Запровадженням державної релігії, поширення писаного кодифікованого права. 4. Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації. А. 1, 4 Б. 2, 4 В. 1, 3 Г. 2, 3

Номер слайду 41

40. Русь упродовж IХ–Х ст. перебувала в данницькій залежності від А. Золотої Орди Б. Великої СкіфіїВ. Аварського каганату Г. Хозарського каганату

Номер слайду 42

41. За наведеною картосхемою можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність київських князів А. Олега та Ігоря. Б. Аскольда та Святослава. В. Володимира Мономаха та Мстислава Великого. Г. Володимира Великого та Ярослава Мудрого 

Номер слайду 43

42. Серед яких релігій (за літописною легендою) великий князь київський Володимир Великий вибирав, здійснюючи в 988 р. релігійну реформу?християнстваІудаїзмуІсламу. БуддизмуІндуїзму. Даосизмуконфуціанства

Номер слайду 44

43. Поляни, сіверяни, древляни – це назви. А. язичницьких ідолів давніх слов’ян. Б. основних соціальних груп слов’ян. В. варязьких факторій на землях слов’ян Г. племінних союзів східних слов’ян 

Номер слайду 45

44. За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:«І за цим священним правилом - єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської...»А. Ігоря. Б. Святослава. В. Володимира Великого. Г. Ярослава Мудрого 

Номер слайду 46

45. Характеристику якої доби наведено в уривку з історичного джерела: «Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...»?А. розселення племінних союзів східних слов'ян. Б. утворення Київської РусіВ. доби політичної роздорбленості Русі Г. золотоординського панування на південно-західних землях Русі

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. де Ирина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
4 серпня 2018
Переглядів
40865
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку