Тестовий контроль з теми "Надорганізмові рівні життя"

Про матеріал

Тестовий контроль знань, умінь і навичок з теми "Надорганізмові рівні життя" для учнів 11 класів, розроблений згідно з ЗНО з біології. Кожен рівень відповідає певному балу.

Перегляд файлу

 

 

І рівень ( 0,5 б. за завдання)

1.Антропогенний фактор довкілля:

  а) світло;

  б) мутуалізм;

  в) розвиток промисловості.

2. Розподіл особин популяції по території, яку вона займає, це:

  а) статева структура;

  б) вікова структура;

  в) просторова структура.

3. Тип взаємозв’язків різник видів, за якого один  з них використовує залишки їжі, продукти життєдіяльності чи житло іншого, не завдаючи йому помітної шкоди:

  а) мутуалізм;

  б) анабіоз; 

  в) коменсалізм;  

  г) паразитизм.

4. Назвіть головний фактор регуляції сезонних ритмів:

  а) сезонні зміни температури;

  б) зміна тривалості дня;

  в) зміна вологості ґрунту.

5. Угруповання  популяцій організмів різних видів, які населяють ділянку біосфери з однорідними умовами існування і пов’язані між собою різноманітними  взаємозв’язками:

  а) сукцесія;

  б) біоценоз;

  в) агроценоз;

  г) конкуренція.

6. Організми, які живляться автотрофно:

  а) продуценти;

  б) консументи;

  в) редуценти.

 

ІІ рівень ( 0,75 б. за  завдання)

7. До якої екологічної групи гідробіонтів відносять китоподібних:

   а) планктонні організми;

   б) нектонні  організми;

   в) бентос;

   г) нейстон.

8. До абіотичних факторів належать:

 а) температура;

 б) господарська діяльність людини;

 в) конкуренція;

 г) паразитизм;

 д) вологість;

 е) хижацтво.

9.Який трофічний рівень займає в лісовій екосистемі заєць?

  а) продуцент; 

  б) редуцент;  

  в) консумент першого порядку;  

  г) консумент другого порядку.

10. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії:

   а) зелені рослини; 

  б) змія; 

  в) миша; 

  г) яструб.

 

ІІІ рівень (1 б.  за 11 завдання, 2 б.  за 12 завдання)

11. Визначте тип симбіозу, який трапляється серед наведених організмів:

Організми

Тип симбіозу

1.Орхідеї на стовбурах дерев                         

2. Співіснування уссурійського тигра та лісового кота

3.Гриби-трутовики на стовбурах дерев

4.Гриби і водорості, які утворюють лишайник

А. Паразитизм

Б. Коменсалізм

В. Мутуалізм

 

12. Яка площа (га) лісу необхідна, щоб прогодувати пуму масою 105 кг (64 % маси становить вода)? Біопродуктивність трави з 1 м2 становить 630 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV рівень  (3б. за завдання)

13. Що спільного і відмінного у механізмах регуляції чисельності популяцій тварин і рослин? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

II варіант

І рівень ( 0,5 б. за завдання)

1.Вплив неживої природи на організми:

  а) абіотичний чинник;

  б) біотичний чинник;

  в) антропогенний чинник.

2. Як називають періодичні підйоми та спади чисельності популяцій?

  а) популяційні хвилі; 

  б) циклічні ритми;  

  в)  інфрадіанні  цикли; 

  г) дрейф генів.

3. Різновид співіснування особин різних видів, від якого вони отримують взаємну користь:

  а) симбіоз;

  б) анабіоз; 

  в) мутуалізм;  

  г) паразитизм.

4.Найважливішим фактором регуляції сезонної міграції у птахів є:

  а) зміна температури тіла;

  б) зміна довжини дня;

  в) зменшення кількості їжі.

5.Територія з більш-менш однорідними умовами існування, населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, які об’єднані між собою та з фізичним середовищем життя колообігом речовин та потоками енергії:

  а) сукцесія;

  б) біоценоз;

  в) агроценоз;

  г) біогеоценоз.

6. Бактерії:

  а) продуценти;

  б) консументи;

  в) редуценти.

 

ІІ рівень ( 0,75 б. за завдання )

7. До якої екологічної групи гідробіонтів відносять медуз:

   а) планктонні організми;

   б) нектонні  організми;

   в) бентос;

   г) нейстон.

8. До біотичних факторів належать:

 а) температура;

 б) господарська діяльність людини;

 в) конкуренція;

 г) паразитизм;

 д) вологість;

 е) газовий склад атмосфери.

 9.Позначте, до якої ланки харчового ланцюга належить змія:

   а) продуцент; 

   б) консумент першого порядку;  

   в) консумент другого порядку;  

   г) консумент третього порядку.

10. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії:

   а) зелені рослини;

   б) ящірка; 

   в) коник; 

   г) яструб.

 

ІІІ рівень ( 1 б.  за  11завдання, 2 б. за 12 завдання )

11. Встановіть відповідність між формами симбіозу та прикладами, що їх ілюструють:

Форми симбіозу

Приклади співіснування організмів різних видів

А. мутуалізм 

Б. коменсалізм   

В. паразитизм 

 

1. Співіснування уссурійського тигра та лісового кота

2. Мешкання повитиці на малині

3. Інфузорії у шлунку жуйних тварин            

4.Мешкання джгутикових одноклітинних тварин у  кишечнику тарганів та терміті.

 

12. Яка площа (в га) акваторії необхідна, щоб прогодувати тюленя масою 300 кг (60 % маси становить вода)? Біомаса планктону з 1 м2 становить 600 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV рівень. ( 3б. за завдання )

13.Чому стабільність біоценозів залежить від їхнього видового різноманіття? Відповідь обґрунтуйте.                           

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 березня 2018
Переглядів
2485
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку