11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Тесты з охорони здоров'я, біологія розробка.

Про матеріал
Дана розробка це тести з охорони здоров'я для у, нчнів біологічних класів 11. Для покращення навчання серед 11 класів, вивчення теми уроків, засвоєння теми з біології, медицини та охорони здоров' я. Вдосконалення знань позакласної роботи.
Перегляд файлу

Дисципліна: «Громадське здоров’я. Вступ»

Заочна форма навчання.

Данилової І.В502-1. 

Тестовий контроль до  практичного заняття №1

 

1. Що із наведеного найбільш повно характеризує фактори що формують громадське здоров’я?

 

A. Якість медичних послуг,неправильне харчування.

B. Забруднене повітря, вода, ґрунт, їжа.

C. Спадковість, конституція, зловживання алкоголем, шкідливі умови праці,стреси.

D.  Навколишнє середовище, біологічні чинники , медичні чинники, спосіб життя.

E. Паління, стать, вік, профілактичні щеплення,  гіподинамія.

2. Скільки рівнів здоров’я населення залежно від кількісного складу груп (популяцій) людей виділяють в громадському здоров’ї?

А. Не виділяють взагалі.

В. Дві.

С. Чотири.

D. Шість.

Е. Вісім.

 

3. Яким документом було доведено не головну роль  традиційної системи охорони здоров’я в комплексі  чинників, які  формують здоров’я людини?

А. «Звітом Лаллонда» (Канада, 1974 р.)

В. Оттавською Хартією (Канада, 1986 р.) .

С. Підсумковим документом Аделаїдського форуму (Австралія, 1988 р.)

D. Підсумковим документом. Сундсвальтського форуму (Швеція, 1991р.)

Е. Банкогською Хартією (Таіланд, 2005 р.)

 

4. Яким документом вперше визначено необхідність міжсекторальної взаємодії для захисту інтересів здоров’я  населення:

А. «Звітом Лаллонда» (Канада, 1974 р.)

В. Оттавською Хартією (Канада, 1986 р.) .

С. Підсумковим документом Аделаїдського форуму (Австралія, 1988 р.)

D. Підсумковим документом. Сундсвальтського форуму (Швеція, 1991р.)

Е. Банкогською Хартією (Таіланд, 2005 р.)

 

5.  Укажіть документ ВООЗ, яким визначено десять оперативних функцій охорони громадського здоров’я для держав Європейського регіону.

А. Цільові орієнтири та індикатори для Здоров’я 2020.

В. Здоров’я 2020: основи європейської політики і стратегія для ХХІ віку

С. Європейський план дій з укріплення потенціалу і послуг громадської  

     охорони здоров’я (Мальта, 2012 р.)

D. План дій по профілактиці і боротьбі з інфекційними захворюваннями в    

     Європейському регіоні ВООЗ (2017р.)

Е. Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я.

 

 

6. Укажіть структуру факторів ризику, що впливають на здоров’я людини по Роббінсу (1980 р.)

 

А. Спосіб життя -30%; спадковість – 20%; довкілля -30%; медицина -20 %

В. Спосіб життя -40%; спадковість – 20%; довкілля -25%; медицина -15 %

С. Спосіб життя -50%; спадковість – 15%; довкілля -20%; медицина -15 %

D. Спосіб життя -60%; спадковість –15%; довкілля -15%; медицина  -10 %

Е. Спосіб життя -50%; спадковість – 20%; довкілля -20%; медицина -10 %

 

 

7. Які оперативні функції охорони громадського здоров’я забезпечують збір та аналіз інформації?

А.Моніторинг, захист здоров’я

В.Епіднагляд, моніторинг.

С.Керівництво, епіднагляд.

D.Комунікація, керівництво.

Е. Моніторинг, наукове дослідження.

 

8. Які оперативні функції охорони громадського здоров’я забезпечують надання послуг громадського здоров’я?

А.Епіднагляд, керівництво,моніторинг.

В.Моніторинг, захист здоров’я, фінансування.

С.Зміцнення здоров’я, захист.здоров’я, профілактика захворювань.

D.Комунікація, керівництво.

Е. Моніторинг,захист здоров’я, епіднагляд.

 

9. Що із наведеного відноситься домоніторингу?

A. Систематичний збір і реєстрація інформації про хід виконання програм профілактичних заходів з метою встановлення їх ефективності. 

B. Соціологічне дослідження з актуальних питань охорони здоров’я.

C. Вивчення задоволеності населення або його окремих гру рівнем надання медичних послуг.

D. Аналіз річних звітних форм діяльності об’єднаних  територіальних громад

E. Контроль показників діяльності лікувально-профілактичних  закладів на окремій адміністративній території.

 

 

10. Що із наведеного відноситься до інструментарію моніторингу?

 

A. Довідкові матеріали природоохоронних, екологічних громадських організацій

B. Інтерв’ю, анкети, фокус-групи, аналіз  звітних форм.

C. Результати досліджень  науково дослідних установ за визначеними тематиками.

D. Матеріали публікацій в засобах масової інформації з проблем охорони здоров’я.

E.  Історичні (ретроспективні) довідки про стан здоров’я населення  регіону.

 

11. Що таке оцінювання програми громадського здоров’я?

 

A. Це контроль  ресурсного забезпечення програми

B. Це фінансовий аудит програми.

C. Це інформація про дотримання плану  виконання програми.

D. Це епізодичний аналіз досягнень, пов'язаних із реалізацією програми.

E. Це контроль ефективного використання коштів спонсорів програми.

 

 

12.Укажіть послідовність проведення етапів моніторингу.

 

A. Планування, визначення індикаторів,  контроль виконання заходів, звітування.

B. Планування, фінансування, інспектування, звітування, висновки.

C. Планування, підготування, збір даних, аналіз та порівняння даних, звітування, використання результатів.

D. Планування, контроль реалізації плану, звітування. 

E. Планування, експертна оцінка виконання досягнень програми, звітування.

 

 

13. Дані моніторингу програми можуть бути використані для:

 

A. Зміни спрямованості чи способів реалізації програми

B. Передачі інформації фінансуючим організаціям та зацікавленим сторонам.

C. Проведення оцінювання програми.

D. Передачі інформації керівникам програми.

E. Усе вірно.

 

14. Укажіть, що із наведеного при  здійсненні моніторингу відноситься до методу збору інформації :

 

A. Фокус-  групи.

B. Інтерв’ю.

C. Аналіз документів.

D.Спостереження

E. Усе вірно

 

15. Які джерела фінансування для реалізації програм громадського здоров’я не можуть використовуватися на рівні територіальних громад?

А. Кошти громадських фондів.

В. Кошти міжнародних донорських фондів.

С. Кошти пенсійного фонду.

D. Кошти місцевого бізнесу.

Е. Кошти благодійних фондів.

 

16.  Визначальним в плані оцінки впливу  програмних заходів на здоров’я населення громади є:

А. Методи збору й аналізу даних, ключові показники. 

В. Потреби зацікавлених сторін в реалізації програми.

С. Використання результатів оцінювання.

D. Механізм повідомлення про отримані результати зацікавлених сторін.

Е. Порядок обміну інформацією про виконання програми

 

17. Висновки експертів за результатами моніторингу й оцінки програми заходів громадського здоров’я не можуть бути підставою для:  

А. Продовження реалізаці програмних заходів.

В. Коригування програмних заходів. 

С. Скасування  програмних заходів.

D. Розширення програмних заходів.

E. Передачі частини програмних заходів на виконання до програми   

     вищого рівня.

18. Укажіть правильний алгоритм процесу підготовки концепції програми громадського здоров’я на місцевому рівні.

 

 

А. Розробка концепції програми, публікація в ЗМІ, публічне обговорення, погодження фінансово-економічних питань, отримання висновку та схвалення концепції виконкомом, розроблення проекту програми.

В. Розробка концепції програми, отримання висновку виконкому, публікація в ЗМІ, обговорення з представниками громади,розроблення проекту програми.

С. Розробка концепції програми, публічне обговорення, отримання висновку виконкому, погодження фінансово-економічних питань, розроблення проекту програми.

D. Розробка концепції програми, погодження фінансово-економічних питань, публічне обговорення, публікація концепції в ЗМІ, розроблення проекту програми.

Е. Розробка концепції програми, погодження  та отримання загального висновку виконавчого комітету, погодження фінансово-економічних питань, розроблення проекту програми.

 

19. Укажіть правильний алгоритм процесу підготовки аналітичного огляду даних для формування концептуальних програмних заходів громадського здоров’я.

 

А. Вивчення фактичних даних по проблемних питаннях в громаді, формування пропозицій у проект концепції програми.

 

В. Формування ефективних програмних заходів, порівняння їх з даними літературних джерел, пропозиції щодо їх імплементації в проект.

 

С. Збір наукової інформації, підготовка фактичних даних по проблемі в громаді, формування ефективних програмних заходів, визначення шляхів реалізації заходів.

 

D. Наукове обґрунтування проблемних питань в громаді, формування пропозицій у проект концепції програми.

 

Е. Збір пропозицій від фокус-груп представників громади по актуальних проблемах в громаді, їх пріоритезація, формування пропозицій у проект концепції програми.

 

20. Хто на Ваш погляд може входити  до складу регіональної експертної групи  з розробки концепції програми громадського здоров’я?

 

А. Фахівці - експерти у відповідних сферах знань.

В. Представники зацікавлених сторін громади.

С. Управлінці місцевих закладів, установ, організацій. 

D. Лідери місцевих громадських організацій. 

Е. Усі вказані представники.

 

Бланк відповіді 

Данилова Інеса віталіївна

Група № 502 ГЗМАГ, підг. №_1____   Практичне заняття№1 Дата відповіді:

№ тесту

відповідь

№ тесту

відповідь

№ тесту

відповідь

№ тесту

відповідь

1

 D 

6

E 

11

D 

16

B 

2

      D

7

B 

12

C 

17

E 

3

E 

8

C 

13

E 

18

A 

4

      B 

9

A 

14

E 

19

E 

5

C 

10

B 

15

C 

20

E 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
8 червня
Переглядів
72
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку